Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باشندگان کابل از کندی روند بازسازی جاده‌ها شکایت دارند

باشندگان بخش‌های پایتخت از کُندی روند بازسازی جاده‌ها شکایت می‌کنند و می‌گویند که خرابی جاده‌ها و گرد و خاک برخاسته از آن سبب بیماری‌های گوناگون در میان شان شده است.

قیس، باشنده چهلستون به طلوع‌نیوز، گفت: «از باغ چهلستون گرفته تا همین اده که مردم می‌رود چهار پنج ماه از آغاز کندن کاری و ساخت این جاده می‌گذرد خو تاکنون کسی نیست که پرسانش را کند.»

رحمت‌الله، باشنده دارالامان کابل در این باره، می‌گوید: «یک سال می‌شود که آغاز شده یک قسمت از کار را انجام می‌دهند و باز توقف می‌کند برای پنج تا شش ماه و باز شروع می‌شود و مردم از این جهت بسیار به تکلیف است.»

در همین حال، شمار دیگری از باشندگان خرابی جاده‌ها را از چالش‌های اساسی در رفت و آمد روزانه‌ی شان می‌دانند.

فیض‌آغا، باشنده  کوتل خیرخانه کابل، گفت: «گرمی است همه مریض شده‌اند همین اکنون من ریزش کرده‌ام از دست گرد و خاک جاده‌ها.»

احمد فواد، می‌گوید: «پنج ماه می‌شود کار این جاده آغاز شده است خاک راه بندی مشکلات بسیار زیاد است مردم مریض شده و به عذاب است.»

همزمان با این، شهرداری کابل می‌گوید که به زودی کارهای بازسازی جاده‌ها به پایان خواهند رسید.

نعمت‌الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «گرد و خاک است که امکان است در جریان ساخت سرک به وجود بیاید که به تمام او پروژه‌های که در اطراف شان خانه زیاد است هدایت مستقیم آمده که ساحه را آب پاشی بکنند و از آب پاشی ساحه ما به گونه‌ی مشخص نظارت می‌کنیم و در قسمت پروژه مشخص که شما سوال کردید کار آن الحمدلله آغاز است و به وزدی آسفالت و تمام می‌شود.»

بربنیاد آمار های شهرداری کابل از میان هشتاد و پنج پروژه جاده‌سازی روی چهل پروژه آن کار جریان دارد.

باشندگان کابل از کندی روند بازسازی جاده‌ها شکایت دارند

در همین حال، شمار دیگری از باشندگان خرابی جاده‌ها را از چالش‌های اساسی در رفت و آمد روزانه‌ی شان می‌دانند.

تصویر بندانگشتی

باشندگان بخش‌های پایتخت از کُندی روند بازسازی جاده‌ها شکایت می‌کنند و می‌گویند که خرابی جاده‌ها و گرد و خاک برخاسته از آن سبب بیماری‌های گوناگون در میان شان شده است.

قیس، باشنده چهلستون به طلوع‌نیوز، گفت: «از باغ چهلستون گرفته تا همین اده که مردم می‌رود چهار پنج ماه از آغاز کندن کاری و ساخت این جاده می‌گذرد خو تاکنون کسی نیست که پرسانش را کند.»

رحمت‌الله، باشنده دارالامان کابل در این باره، می‌گوید: «یک سال می‌شود که آغاز شده یک قسمت از کار را انجام می‌دهند و باز توقف می‌کند برای پنج تا شش ماه و باز شروع می‌شود و مردم از این جهت بسیار به تکلیف است.»

در همین حال، شمار دیگری از باشندگان خرابی جاده‌ها را از چالش‌های اساسی در رفت و آمد روزانه‌ی شان می‌دانند.

فیض‌آغا، باشنده  کوتل خیرخانه کابل، گفت: «گرمی است همه مریض شده‌اند همین اکنون من ریزش کرده‌ام از دست گرد و خاک جاده‌ها.»

احمد فواد، می‌گوید: «پنج ماه می‌شود کار این جاده آغاز شده است خاک راه بندی مشکلات بسیار زیاد است مردم مریض شده و به عذاب است.»

همزمان با این، شهرداری کابل می‌گوید که به زودی کارهای بازسازی جاده‌ها به پایان خواهند رسید.

نعمت‌الله بارکزی، نماینده شهرداری کابل، گفت: «گرد و خاک است که امکان است در جریان ساخت سرک به وجود بیاید که به تمام او پروژه‌های که در اطراف شان خانه زیاد است هدایت مستقیم آمده که ساحه را آب پاشی بکنند و از آب پاشی ساحه ما به گونه‌ی مشخص نظارت می‌کنیم و در قسمت پروژه مشخص که شما سوال کردید کار آن الحمدلله آغاز است و به وزدی آسفالت و تمام می‌شود.»

بربنیاد آمار های شهرداری کابل از میان هشتاد و پنج پروژه جاده‌سازی روی چهل پروژه آن کار جریان دارد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره