Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

کاهش کمک‌های بریتانیا به افغانستان

پارلمان بریتانیا در گزارشی از کاهش هفتاد وشش درصدی کمک‌های بهداشتی این کشور به افغانستان خبر می‌دهد.

پارلمان بریتانیا علت کاهش این کمک‌ها را کم‌بود بودجه این کشور خوانده است.

بربنیاد این گزارش، کاهش بودجه کمک‌های خارجی این کشور تاثیر مرگ‌باری بر زنان و کودکان در افغانستان خواهد داشت.

در بخشی از گزارش کمیته توسعه بریتانیا، آمده است: «کمک‌های اختصاص داده شده کمیته توسعه‌یی بریتانیا برای سال مالی ۲۰۲۳_۲۰۲۴، ۷۶ درصد برای اففانستان کاهش یافته است. کاهش این کمک‌ها برای فقیرترین کشورهای جهان از جمله افغانستان و یمن تاثیرات بد گذاشته و کاهش این کمک‌ها به مردمی که در فقر زندگی کرده و از گرسنگی رنج می‌برند، تاثیر سو گذاشته و همچنان زنان، دختران و افراد ناتوان را که تحت پشتیبانی کمک‌های مستقیم بریتانیا هستند، متاثر می‌سازد. همچنان صدها هزار زن دیگر با سقط جنین روبه‌رو شده و هزاران زن در دوران حاملگی و زایمان تلف خواهند شد.»

در همین حال، برخی از پزشکان زن می گویند که کاهش این کمک‌ها می‌تواند سبب افزایش آمار مرگ و میر میان مادران و نوزادان در کشور شود.

نجم السما شفاجو، پزشک، گفت: «در این عرصه  who (سازمان جهانی بهداشت) باید بی تفاوت نباشد و همچنان دیگر نهادهای که در عرصه صحت خانم‌ها و اطفال کار می‌کنند باید بی تفاوت نباشند و کمک‌های بین الملل باید جذب شود.»

اما وزارت صحت عامه می‌گوید که این وزارت در حال حاضر توانایی ارایه خدمات بهداشتی را به شهروندان کشور دارد.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه به طلوع‌نیوز، گفت: «هدف ما این است که موسسات که فعالیت خود را متوقف می‌کنند یا بودجه خود را کم می‌کنند ما از راه‌های بدیل کوشش می‌کنیم که ان‌شاءالله چی از راه بودجه داخلی یا از طریق موسسات دیگر برای شهروندان خود خدمات ارایه کنیم.»

پیش از این نیز کمیته جهانی صلیب سرخ، از قطع کمک‌های بهداشتی و حمایت نکردن از شفاخانه‌های کشور تا آخر ماه اگست سال روان میلادی خبر داده بود.

کاهش کمک‌های بریتانیا به افغانستان

در همین حال، برخی از پزشکان زن می گویند که کاهش این کمک‌ها می‌تواند سبب افزایش آمار مرگ و میر میان مادران و نوزادان در کشور شود.

تصویر بندانگشتی

پارلمان بریتانیا در گزارشی از کاهش هفتاد وشش درصدی کمک‌های بهداشتی این کشور به افغانستان خبر می‌دهد.

پارلمان بریتانیا علت کاهش این کمک‌ها را کم‌بود بودجه این کشور خوانده است.

بربنیاد این گزارش، کاهش بودجه کمک‌های خارجی این کشور تاثیر مرگ‌باری بر زنان و کودکان در افغانستان خواهد داشت.

در بخشی از گزارش کمیته توسعه بریتانیا، آمده است: «کمک‌های اختصاص داده شده کمیته توسعه‌یی بریتانیا برای سال مالی ۲۰۲۳_۲۰۲۴، ۷۶ درصد برای اففانستان کاهش یافته است. کاهش این کمک‌ها برای فقیرترین کشورهای جهان از جمله افغانستان و یمن تاثیرات بد گذاشته و کاهش این کمک‌ها به مردمی که در فقر زندگی کرده و از گرسنگی رنج می‌برند، تاثیر سو گذاشته و همچنان زنان، دختران و افراد ناتوان را که تحت پشتیبانی کمک‌های مستقیم بریتانیا هستند، متاثر می‌سازد. همچنان صدها هزار زن دیگر با سقط جنین روبه‌رو شده و هزاران زن در دوران حاملگی و زایمان تلف خواهند شد.»

در همین حال، برخی از پزشکان زن می گویند که کاهش این کمک‌ها می‌تواند سبب افزایش آمار مرگ و میر میان مادران و نوزادان در کشور شود.

نجم السما شفاجو، پزشک، گفت: «در این عرصه  who (سازمان جهانی بهداشت) باید بی تفاوت نباشد و همچنان دیگر نهادهای که در عرصه صحت خانم‌ها و اطفال کار می‌کنند باید بی تفاوت نباشند و کمک‌های بین الملل باید جذب شود.»

اما وزارت صحت عامه می‌گوید که این وزارت در حال حاضر توانایی ارایه خدمات بهداشتی را به شهروندان کشور دارد.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه به طلوع‌نیوز، گفت: «هدف ما این است که موسسات که فعالیت خود را متوقف می‌کنند یا بودجه خود را کم می‌کنند ما از راه‌های بدیل کوشش می‌کنیم که ان‌شاءالله چی از راه بودجه داخلی یا از طریق موسسات دیگر برای شهروندان خود خدمات ارایه کنیم.»

پیش از این نیز کمیته جهانی صلیب سرخ، از قطع کمک‌های بهداشتی و حمایت نکردن از شفاخانه‌های کشور تا آخر ماه اگست سال روان میلادی خبر داده بود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره