Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادامه کارزار گردآوری کمک به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه هرات در کشور

در ادامه گردآوری کمک‌ها به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه هرات، کارزار گردآوری این کمک‌ها در برخی از ولایت‌های کشور، جریان داشته است.

مسوولان راه‌اندازی این کارزار می‌گویند، تا کنون توانسته‌اند افزون بر پول نقد، برخی از وسایل مورد نیاز دیگر را نیز گردآوری کنند.

سیف الدین معتصم، رییس اطلاعات و فرهنگ جوزجان، گفت: «کمک‌ها در اینجا جمع‌ می‌شوند و مسوولان امارت اسلامی سپرده خواهند شد.»

محمد آصف زهیر، آمر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، گفت: «تمام باشندگان ننگرهاری شاهد هستند که این کمک‌ها به گونه‌ی شفاف به باشندگان هرات می‌رسد.»

شمس الحق حقبین، رییس دفتر مقام ولایت پکتیا، گفت: «همرای این زلزله‌زدگان کمک کنید والی صاحب هم نیم میلیون با این آسیب‌دیدها کمک کرده است.»

گردآورندگان این کمک‌ها می‌گویند که در روز‌های آینده نیز روند گردآوری این کمک‌ها ادامه خواهد داشت، اما از نهاد‌ها مدد‌رسان داخلی و خارجی خواهان کمک‌های بیش‌تر هستند.

بصیر احمد، باشنده قندهار، گفت:‌ «در این قسم رویدادها همه‌ی ما باید بیایم و جمع شویم و با ملت بی‌ایستیم.»

سیف الله پاینده، باشنده خوست، گفت: «صبا نیز کوشش می‌کنیم در خود این چوک یک خیمه بزنیم و برای آسیب‌دیدگان کمک گردآوری کنیم.»

ذبیح الله، باشنده پکتیا، گفت: «خواست من از مردم این است که با زلزله‌زدگان کمک کنند و این روند گردآوری ادامه دارد.»

زمین‌لرزه روز شنبه در ولسوالی زنده جان هرات، چندین روستا را با خاک یکسان کرده و زیان‌های جانی و مالی زیادی را نیز، به باشندگان این ولسوالی برجا گذاشت.

ادامه کارزار گردآوری کمک به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه هرات در کشور

گردآورندگان این کمک‌ها می‌گویند که در روز‌های آینده نیز روند گردآوری این کمک‌ها ادامه خواهد داشت، اما از نهاد‌ها مدد‌رسان داخلی و خارجی خواهان کمک‌های بیش‌تر هستند.

تصویر بندانگشتی

در ادامه گردآوری کمک‌ها به آسیب‌دیدگان زمین‌لرزه هرات، کارزار گردآوری این کمک‌ها در برخی از ولایت‌های کشور، جریان داشته است.

مسوولان راه‌اندازی این کارزار می‌گویند، تا کنون توانسته‌اند افزون بر پول نقد، برخی از وسایل مورد نیاز دیگر را نیز گردآوری کنند.

سیف الدین معتصم، رییس اطلاعات و فرهنگ جوزجان، گفت: «کمک‌ها در اینجا جمع‌ می‌شوند و مسوولان امارت اسلامی سپرده خواهند شد.»

محمد آصف زهیر، آمر جوانان ریاست اطلاعات و فرهنگ ننگرهار، گفت: «تمام باشندگان ننگرهاری شاهد هستند که این کمک‌ها به گونه‌ی شفاف به باشندگان هرات می‌رسد.»

شمس الحق حقبین، رییس دفتر مقام ولایت پکتیا، گفت: «همرای این زلزله‌زدگان کمک کنید والی صاحب هم نیم میلیون با این آسیب‌دیدها کمک کرده است.»

گردآورندگان این کمک‌ها می‌گویند که در روز‌های آینده نیز روند گردآوری این کمک‌ها ادامه خواهد داشت، اما از نهاد‌ها مدد‌رسان داخلی و خارجی خواهان کمک‌های بیش‌تر هستند.

بصیر احمد، باشنده قندهار، گفت:‌ «در این قسم رویدادها همه‌ی ما باید بیایم و جمع شویم و با ملت بی‌ایستیم.»

سیف الله پاینده، باشنده خوست، گفت: «صبا نیز کوشش می‌کنیم در خود این چوک یک خیمه بزنیم و برای آسیب‌دیدگان کمک گردآوری کنیم.»

ذبیح الله، باشنده پکتیا، گفت: «خواست من از مردم این است که با زلزله‌زدگان کمک کنند و این روند گردآوری ادامه دارد.»

زمین‌لرزه روز شنبه در ولسوالی زنده جان هرات، چندین روستا را با خاک یکسان کرده و زیان‌های جانی و مالی زیادی را نیز، به باشندگان این ولسوالی برجا گذاشت.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره