Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

کم‌بود بودجه؛ ۲۵ شفاخانه از پشتیبانی مالی کمیته صلیب سرخ محروم می‌شوند

دیوگو آلکانترا، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که این نهاد قادر به پشتیبانی مالی‌ ۲۵ شفاخانه به دلیل کم‌بود بودجه در افغانستان نیست.

سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به رویترز تاکید کرده است که این نهاد در تلاش برای یافتن پشتیبانی پایدار از بخش صحت در افغانستان است.

محمد رفیع نظیر، کارمند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یونان، گفته است: «افغانستان در رده اول کم ساختن کمک‌ها قرار گرفته، به دلیل این‌که امارت اسلامی از سوی کشورها به رسمیت شناخته نشده است.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی، کاهش کمک‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را نگران‌کننده می‌دانند و می‌افزایند که بیماران در افغانستان بهای آن‌را خواهند پرداخت.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «از این لحاظ که در صورت سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگر که وابسته به سازمان ملل متحد است، آن‌ها کمک بورزند و کاهش کمک‎ها را در حقیقیت نشان بدهند که من فکر می‌کنم که یکی از زمانه‌های بد و دشوار اقتصاد افغانستان و مردم افغانستان است که تاثیر وارد می‌کند.»

در این میان، بیمار‌داران می‌گویند که امکانات صحی در شفاخانه‌های دولتی ناچیز است و نیاز است تا کمک‌های بیش‌تر به بخش صحی کشور صورت گیرد.

احمد الله، بیماردار به طلوع‌نیوز گفت: «در داخل [شفاخانه] خو هیچ دوا نیست و در بیرون با قیمت بالا برای ما می‌فروشند که مردم توان خرید را ندارد.»

کریم الله یکی دیگر از بیمارداران گفت: «وقتی در شفاخانه مراجعه می‌کنیم، متخصص نمی‌باشد و داکترهای دیگر می‌آیند.»

همزمان با این، سازمان جهانی بهداشت نیز در خبرنامه‌ای از کم‌بود بودجه برای کمک به سیستم صحی افغانستان خبر داده و از بحران انسانی در این کشور هشدار داده است. در خبرنامه‌ای سازمان جهانی بهداشت آمده است که ۱۴ میلیون تن در افغانستان به شمول ۷.۵ میلیون کودک و ۳.۱ میلیون زن نیاز به دریافت خدمات بهداشتی دارند.

کم‌بود بودجه؛ ۲۵ شفاخانه از پشتیبانی مالی کمیته صلیب سرخ محروم می‌شوند

در این میان، بیمار‌داران می‌گویند که امکانات صحی در شفاخانه‌های دولتی ناچیز است و نیاز است تا کمک‌های بیش‌تر به بخش صحی کشور صورت گیرد.

Thumbnail

دیوگو آلکانترا، سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ گفته است که این نهاد قادر به پشتیبانی مالی‌ ۲۵ شفاخانه به دلیل کم‌بود بودجه در افغانستان نیست.

سخنگوی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ به رویترز تاکید کرده است که این نهاد در تلاش برای یافتن پشتیبانی پایدار از بخش صحت در افغانستان است.

محمد رفیع نظیر، کارمند کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در یونان، گفته است: «افغانستان در رده اول کم ساختن کمک‌ها قرار گرفته، به دلیل این‌که امارت اسلامی از سوی کشورها به رسمیت شناخته نشده است.»

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی، کاهش کمک‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را نگران‌کننده می‌دانند و می‌افزایند که بیماران در افغانستان بهای آن‌را خواهند پرداخت.

سید مسعود، آگاه مسایل اقتصادی، گفت: «از این لحاظ که در صورت سازمان ملل متحد و سازمان‌های دیگر که وابسته به سازمان ملل متحد است، آن‌ها کمک بورزند و کاهش کمک‎ها را در حقیقیت نشان بدهند که من فکر می‌کنم که یکی از زمانه‌های بد و دشوار اقتصاد افغانستان و مردم افغانستان است که تاثیر وارد می‌کند.»

در این میان، بیمار‌داران می‌گویند که امکانات صحی در شفاخانه‌های دولتی ناچیز است و نیاز است تا کمک‌های بیش‌تر به بخش صحی کشور صورت گیرد.

احمد الله، بیماردار به طلوع‌نیوز گفت: «در داخل [شفاخانه] خو هیچ دوا نیست و در بیرون با قیمت بالا برای ما می‌فروشند که مردم توان خرید را ندارد.»

کریم الله یکی دیگر از بیمارداران گفت: «وقتی در شفاخانه مراجعه می‌کنیم، متخصص نمی‌باشد و داکترهای دیگر می‌آیند.»

همزمان با این، سازمان جهانی بهداشت نیز در خبرنامه‌ای از کم‌بود بودجه برای کمک به سیستم صحی افغانستان خبر داده و از بحران انسانی در این کشور هشدار داده است. در خبرنامه‌ای سازمان جهانی بهداشت آمده است که ۱۴ میلیون تن در افغانستان به شمول ۷.۵ میلیون کودک و ۳.۱ میلیون زن نیاز به دریافت خدمات بهداشتی دارند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره