Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

صلیب سرخ مسوولیت مالی ۲۵ شفاخانه را به وزارت صحت واگذار کرد

کمیته جهانی صلیب سرخ گفته است که سر از فردا (پنج‌شنبه) مسوولیت تامین هزینه‌های مالی ۲۵ شفاخانه را به وزارت صحت عامه واگذار می‌کند.

پرویز احمد فیضی، سخنگوی کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان گفته است که این نهاد پس از این حقوق کارمندان صحی و دیگر هزینه‌های این شفاخانه‌ها را پرداخت نخواهد کرد.

به گفته‌ی سخنگوی کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان، علت قطع کمک‌های این نهاد کمبود بودجه است.

پرویز احمد فیضی، سخنگوی کمیته جهانی صلیب سرخ گفت: «این برنامه برای پاسخگویی نیازهای فوری ایجاد شده بود و هدف اصلی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ این بود که به مقامات اجازه دهند خود را سازمان‌دهی کنند تا مسوولیت‌های خود را به عهده بیگیرند.»

صحت طفل اندراگاندی از شفاخانه‌های کابل است که در دو سال پسین تحت پوشش کمیته جهانی صلیب سرخ قرار دارد. بیماران از سراسر کشور به این شفاخانه مراجعه می‌کنند. رییس این شفاخانه از نهادهای جهانی مددرسان بهداشتی خواهان همکاری در سکتور صحی کشور است.

حسیب الله وردک، رییس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی گفت: «به کمک‌های شان به ما ادامه دهند. ما برای مردم اطمینان می‌دهیم قسمی که در گذشته برای شان خدمات ارایه می‌کردیم، در خدمت شان هستیم و در خدمات ما کمی و کاستی نمیاید.»

در همین حال، شماری از بیمارداران از نهادهای جهانی می‌خواهند تا کمک‌های شان در زمینه بهداشت در کشور افزایش دهند.

حکمت الله، بیماردار به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «فعلا در شفاخانه‌ها دوا نیست. مردم به مشکلات مواجه هستند. مردم غریب هستند، اقتصاد شان ضعیف است. از نهادهای جهانی خواهش می‌کنیم که در این شرایط به افغانستان کمک کنند.»

در همین حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که در تلاش خودکفایی سکتور صحی کشور است و با بودجه این وزارت حقوق کارمندان صحی را پرداخت خواهد کرد.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «از بودجه خود وزارت برای تمام کارکنان این ۲۵ شفاخانه که خدمات صحی ارایه می‌کنند معاشات شان را پرداخت می‌کنیم و هر قدر دوا و مواد که در بخش تشخیصیه ضرورت است را از بودجه داخلی تامین می‌کنیم ان‌شاءالله.»

بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، ۵۲۵۰ مراکز صحی در سراسر کشور برای شهروندان خدمات بهداشتی ارایه می‌کنند که اکثریت این مراکز صحی از سوی نهادهای بین‌المللی پشتیبانی می‌شوند.

صلیب سرخ مسوولیت مالی ۲۵ شفاخانه را به وزارت صحت واگذار کرد

وزارت صحت عامه می‌گوید که در تلاش خودکفایی سکتور صحی کشور است و با بودجه این وزارت حقوق کارمندان صحی را پرداخت خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

کمیته جهانی صلیب سرخ گفته است که سر از فردا (پنج‌شنبه) مسوولیت تامین هزینه‌های مالی ۲۵ شفاخانه را به وزارت صحت عامه واگذار می‌کند.

پرویز احمد فیضی، سخنگوی کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان گفته است که این نهاد پس از این حقوق کارمندان صحی و دیگر هزینه‌های این شفاخانه‌ها را پرداخت نخواهد کرد.

به گفته‌ی سخنگوی کمیته جهانی صلیب سرخ در افغانستان، علت قطع کمک‌های این نهاد کمبود بودجه است.

پرویز احمد فیضی، سخنگوی کمیته جهانی صلیب سرخ گفت: «این برنامه برای پاسخگویی نیازهای فوری ایجاد شده بود و هدف اصلی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ این بود که به مقامات اجازه دهند خود را سازمان‌دهی کنند تا مسوولیت‌های خود را به عهده بیگیرند.»

صحت طفل اندراگاندی از شفاخانه‌های کابل است که در دو سال پسین تحت پوشش کمیته جهانی صلیب سرخ قرار دارد. بیماران از سراسر کشور به این شفاخانه مراجعه می‌کنند. رییس این شفاخانه از نهادهای جهانی مددرسان بهداشتی خواهان همکاری در سکتور صحی کشور است.

حسیب الله وردک، رییس شفاخانه صحت طفل اندراگاندی گفت: «به کمک‌های شان به ما ادامه دهند. ما برای مردم اطمینان می‌دهیم قسمی که در گذشته برای شان خدمات ارایه می‌کردیم، در خدمت شان هستیم و در خدمات ما کمی و کاستی نمیاید.»

در همین حال، شماری از بیمارداران از نهادهای جهانی می‌خواهند تا کمک‌های شان در زمینه بهداشت در کشور افزایش دهند.

حکمت الله، بیماردار به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «فعلا در شفاخانه‌ها دوا نیست. مردم به مشکلات مواجه هستند. مردم غریب هستند، اقتصاد شان ضعیف است. از نهادهای جهانی خواهش می‌کنیم که در این شرایط به افغانستان کمک کنند.»

در همین حال، وزارت صحت عامه می‌گوید که در تلاش خودکفایی سکتور صحی کشور است و با بودجه این وزارت حقوق کارمندان صحی را پرداخت خواهد کرد.

شرافت زمان امرخیل، سخنگوی وزارت صحت عامه گفت: «از بودجه خود وزارت برای تمام کارکنان این ۲۵ شفاخانه که خدمات صحی ارایه می‌کنند معاشات شان را پرداخت می‌کنیم و هر قدر دوا و مواد که در بخش تشخیصیه ضرورت است را از بودجه داخلی تامین می‌کنیم ان‌شاءالله.»

بربنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، ۵۲۵۰ مراکز صحی در سراسر کشور برای شهروندان خدمات بهداشتی ارایه می‌کنند که اکثریت این مراکز صحی از سوی نهادهای بین‌المللی پشتیبانی می‌شوند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره