Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

باارزش خواندن ثبات در افغانستان ازسوی وزیر خارجه عربستان سعودی

فیصل بن فرحان آل‌سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی در ۷۸مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امنیت و ثبات در افغانستان را با اهمیت خوانده است.

وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که افغانستان نباید پناهگاه امن برای سازمان‌های هراس‌افگن باشد.

او خواستار احترام به حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه بانوان نیز شده است.

فیصل بن فرحان آل‌‌سعود گفته است: «ما همچنان بر اهمیت امنیت و ثبات در افغانستان تاکید می‌کنیم و این‌که این کشور نباید پناهگاه امن برای سازمان‌های هراس‌افگن باشد. ما خواستار احترام به حقوق اساسی مردم افغانستان از جمله حق بانوان برای آموزش و کار هستیم.»

وزیر توسعه بین‌المللی ناروی و وزیر خارجه اندونیزیا نیز خواهان احترام به حق آموزش بانوان در افغانستان شده‌اند.

آن بیته توینریم، وزیر توسعه بین‌المللی ناروی گفته است که وضعیت انسانی در افغانستان به ویژه برای دخترانی‌که از آموزش محروم مانده‌اند، وخیم است.

وزیر توسعه بین‌المللی ناروی گفته است: «در افغانستان ما با مقام‌های حاکم تعامل کردیم و این اگر بتواند به وضعیت وخیم انسانی به ویژه برای زنان و دختران که از آموزش و آینده محروم هستند، کمک کند، ارزش تلاش را دارد.»

رتنو مرسودی، وزیر خارجه اندونیزیا در مجمع عمومی سازمان ملل ‌گفته است که برای بهبود اوضاع مردم افغانستان به تلاش جمعی نیاز است.

به گفته‌ی رتنو مرسودی، اندونیزیا به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد تا از احترام به حقوق بانون در افغانستان اطمینان حاصل کند.

خانم مرسودی گفته است: «اندونیزیا حد اکثر کمک به مردم افغانستان را انجام می‌دهد تا مطمین شود که حقوق زنان و دختران، به شمول حق آموزش آنان، احترام می‌شود.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بانوان در کشور تامین است و افغانستان مکانی برای گروه‌های هراس‌افگن نیست.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «افغانستان جایی امن است و هیچ گروهی خودسر و بیرونی در این‌جا حضور ندارد و امارت اسلامی افغانستان به کسی اجازه هم نمی‌دهد تا از خاک افغانستان علیه کدام کشوری استفاده شود. موقف امارت اسلامی در این مورد روشن است.»

همزمان با نگرانی رهبران جهان درباره وضعیت حقوق بشری و مسایل مربوط به هراس‌افگنی در افغاستان، وزیر خارجه روسیه در نشست دیگری گفته است که نشست فارمت مسکو تا پنج روز دیگر به هدف حل مشکلات موجود در افغانستان به کمک کشورهای همسایه در کازان برگزار می‌شد.

باارزش خواندن ثبات در افغانستان ازسوی وزیر خارجه عربستان سعودی

اما امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بانوان در کشور تامین است و افغانستان مکانی برای گروه‌های هراس‌افگن نیست.

تصویر بندانگشتی

فیصل بن فرحان آل‌سعود، وزیر خارجه عربستان سعودی در ۷۸مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، امنیت و ثبات در افغانستان را با اهمیت خوانده است.

وزیر خارجه عربستان سعودی گفته است که افغانستان نباید پناهگاه امن برای سازمان‌های هراس‌افگن باشد.

او خواستار احترام به حقوق اساسی مردم افغانستان به ویژه بانوان نیز شده است.

فیصل بن فرحان آل‌‌سعود گفته است: «ما همچنان بر اهمیت امنیت و ثبات در افغانستان تاکید می‌کنیم و این‌که این کشور نباید پناهگاه امن برای سازمان‌های هراس‌افگن باشد. ما خواستار احترام به حقوق اساسی مردم افغانستان از جمله حق بانوان برای آموزش و کار هستیم.»

وزیر توسعه بین‌المللی ناروی و وزیر خارجه اندونیزیا نیز خواهان احترام به حق آموزش بانوان در افغانستان شده‌اند.

آن بیته توینریم، وزیر توسعه بین‌المللی ناروی گفته است که وضعیت انسانی در افغانستان به ویژه برای دخترانی‌که از آموزش محروم مانده‌اند، وخیم است.

وزیر توسعه بین‌المللی ناروی گفته است: «در افغانستان ما با مقام‌های حاکم تعامل کردیم و این اگر بتواند به وضعیت وخیم انسانی به ویژه برای زنان و دختران که از آموزش و آینده محروم هستند، کمک کند، ارزش تلاش را دارد.»

رتنو مرسودی، وزیر خارجه اندونیزیا در مجمع عمومی سازمان ملل ‌گفته است که برای بهبود اوضاع مردم افغانستان به تلاش جمعی نیاز است.

به گفته‌ی رتنو مرسودی، اندونیزیا به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد تا از احترام به حقوق بانون در افغانستان اطمینان حاصل کند.

خانم مرسودی گفته است: «اندونیزیا حد اکثر کمک به مردم افغانستان را انجام می‌دهد تا مطمین شود که حقوق زنان و دختران، به شمول حق آموزش آنان، احترام می‌شود.»

اما امارت اسلامی می‌گوید که حقوق بانوان در کشور تامین است و افغانستان مکانی برای گروه‌های هراس‌افگن نیست.

ذبیح الله مجاهد، سخنگوی امارت اسلامی در این باره گفت: «افغانستان جایی امن است و هیچ گروهی خودسر و بیرونی در این‌جا حضور ندارد و امارت اسلامی افغانستان به کسی اجازه هم نمی‌دهد تا از خاک افغانستان علیه کدام کشوری استفاده شود. موقف امارت اسلامی در این مورد روشن است.»

همزمان با نگرانی رهبران جهان درباره وضعیت حقوق بشری و مسایل مربوط به هراس‌افگنی در افغاستان، وزیر خارجه روسیه در نشست دیگری گفته است که نشست فارمت مسکو تا پنج روز دیگر به هدف حل مشکلات موجود در افغانستان به کمک کشورهای همسایه در کازان برگزار می‌شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره