Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

شاهین: واگذار نشدن چوکی افغانستان به ا.ا غیرقانونی است

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در واکنش به عدم واگذاری چوکی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به امارت اسلامی، می‌گوید که این تصمیم غیرقانونی و ناعادلانه است.

کمیته بررسی اعتبارنامه‌های سازمان ملل متحد برای سومین‌بار تصمیم واگذاری این چوکی را تعلیق کرده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که دو نامه‌ را به هدف واگذاری چوکی نمایندگی افغانستان از نصیراحمد فایق و وزارت خارجه امارت اسلامی دریافت کرده است.

سهیل شاهین درباره تصمیم اخیر کمیته بررسی اعتبارنامه‌های سازمان ملل متحد به طلوع‌نیوز گفت: «اینکه باز سازمان ملل این کرسی را به امارت اسلامی نداده،  ما این عمل شان را غیراصولی، غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز می‌دانیم که به حیثیت و اعتبار این سازمان بین‌المللی زیان می‌رسانند.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «افغانستان هرچه زودتر باید کرسی خود را بدست بیاورد؛ اما ما باید از این خوش باشیم که در حالت فعلی چوکی تعلیق نشد بخاطری‌که او باز یک جنجال کلان‌تر می‌بود. شرایط اگر در داخل کشور بهتر شود، امکان اینکه این کرسی بدست بیاید وجود دارد.»

اما اهمیت چوکی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد برای افغانستان چیست؟

نجیب الرحمان شمال، آگاه مسایل سیاسی چنین گفت: «لازم است که جهت جلب و پشتیبانی جامعه جهانی، اول‌تر از همه مسله به‌رسمیت شناختن حکومت افغانستان روی دست گرفته شود؛ که البته این کار مستلزم آوردن تغییرات در حکومت فعلی افغانستان می‌باشد.»

کامران امان یکی دیگر از آگاهان سیاسی می‌گوید: «چوکی ملل متحد برای افغانستان چوکی مهمی بود، این ارتباط دهنده روابط ما با دنیا بود که بدبختانه مدت دو و نیم سال می‌شود که ما از جهان بیرون هستیم و این ما را در یک جزیره قرار داده.»

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ میلادی بنیاد نهاده شد و افغانستان در سال ۱۹۴۶ عضویت این سازمان را بدست آورد.

شاهین: واگذار نشدن چوکی افغانستان به ا.ا غیرقانونی است

کمیته بررسی اعتبارنامه‌های سازمان ملل متحد برای سومین‌بار تصمیم واگذاری این چوکی را تعلیق کرده است.

تصویر بندانگشتی

سهیل شاهین، رییس دفتر سیاسی امارت اسلامی در قطر در واکنش به عدم واگذاری چوکی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل به امارت اسلامی، می‌گوید که این تصمیم غیرقانونی و ناعادلانه است.

کمیته بررسی اعتبارنامه‌های سازمان ملل متحد برای سومین‌بار تصمیم واگذاری این چوکی را تعلیق کرده است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفته است که دو نامه‌ را به هدف واگذاری چوکی نمایندگی افغانستان از نصیراحمد فایق و وزارت خارجه امارت اسلامی دریافت کرده است.

سهیل شاهین درباره تصمیم اخیر کمیته بررسی اعتبارنامه‌های سازمان ملل متحد به طلوع‌نیوز گفت: «اینکه باز سازمان ملل این کرسی را به امارت اسلامی نداده،  ما این عمل شان را غیراصولی، غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز می‌دانیم که به حیثیت و اعتبار این سازمان بین‌المللی زیان می‌رسانند.»

طارق فرهادی، آگاه مسایل سیاسی در این باره گفت: «افغانستان هرچه زودتر باید کرسی خود را بدست بیاورد؛ اما ما باید از این خوش باشیم که در حالت فعلی چوکی تعلیق نشد بخاطری‌که او باز یک جنجال کلان‌تر می‌بود. شرایط اگر در داخل کشور بهتر شود، امکان اینکه این کرسی بدست بیاید وجود دارد.»

اما اهمیت چوکی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد برای افغانستان چیست؟

نجیب الرحمان شمال، آگاه مسایل سیاسی چنین گفت: «لازم است که جهت جلب و پشتیبانی جامعه جهانی، اول‌تر از همه مسله به‌رسمیت شناختن حکومت افغانستان روی دست گرفته شود؛ که البته این کار مستلزم آوردن تغییرات در حکومت فعلی افغانستان می‌باشد.»

کامران امان یکی دیگر از آگاهان سیاسی می‌گوید: «چوکی ملل متحد برای افغانستان چوکی مهمی بود، این ارتباط دهنده روابط ما با دنیا بود که بدبختانه مدت دو و نیم سال می‌شود که ما از جهان بیرون هستیم و این ما را در یک جزیره قرار داده.»

سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ میلادی بنیاد نهاده شد و افغانستان در سال ۱۹۴۶ عضویت این سازمان را بدست آورد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره