Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

دو سوم امریکایی‌ها در نظرسنجی: جنگ در افغانستان ارزش جنگیدن نداشت

بسیاری از مصاحبه شونده‌ها در یک نظرسنجی که از سوی AP-NORC در همکاری با انستیتوت پیرسن در دانشگاه شیکاگوی امریکا انجام شده، گفته‌اند که جنگ امریکا در افغانستان ارزش جنگیدن را نداشته است.

براساس این نظرسنجی، ۸۳ درصد امریکایی‌ها افغانستان را دشمن دانسته‌اند.

براساس این نظرسنجی، ۶۵ درصد از دموکرات‌ها و ۶۳ درصد از جمهوری‌خواهان با این نظرسنجی موافق بوده‌اند.

در این نظرسنجی گفته شده است: «دو سوم امریکایی‌ها می‌گویند که جنگ در افغانستان ارزش جنگیدن را نداشت. ۶۵ درصد از دموکرات‌ها و ۶۳ درصد از جمهوری‌خواهان به این ارزیابی موافق هستند.»
 
شماری از آگاهان نظامی، هرچند که حضور ۲۰ ساله امریکا در افغانستان را در بخش آموزشی و عملی مهم می‌دانند؛ اما تاکید می‌کنند که ماموریت ۲۰ ساله امریکا و ناتو این را واضح ساخت که آنان برای ملت‌سازی نه بل برای تطبیق برنامه‌های شان به افغانستان آمده بودند.
 
محمد زلمی افغان‌یار، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «هدف شان تطبیق برنامه‌های شان بالای کشورهای بود، که با آن‌ در تقابل هستند. هر نظرسنجی در بعد نظامی قبل از عمل انجام می‌شود، بعد از عمل، موج‌سواری سیاسی است.»

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی می‌گوید: «ماموریت بیست ساله امریکا و ناتو در افغانستان که باعث کشتار و مجروح شدن مردم بی‌گناه مردم افغانستان شد، توجیه ندارد و این‌ها باید در این مورد پاسخگو باشند.»

این نظرسنجی در حالی انجام شده که پیش از این شماری از مقام‌های امریکایی خروج نیروهای نظامی امریکا را از افغانستان عجولانه خوانده بودند.

دو سوم امریکایی‌ها در نظرسنجی: جنگ در افغانستان ارزش جنگیدن نداشت

براساس این نظرسنجی، ۶۵ درصد از دموکرات‌ها و ۶۳ درصد از جمهوری‌خواهان با این نظرسنجی موافق بوده‌اند.

Thumbnail

بسیاری از مصاحبه شونده‌ها در یک نظرسنجی که از سوی AP-NORC در همکاری با انستیتوت پیرسن در دانشگاه شیکاگوی امریکا انجام شده، گفته‌اند که جنگ امریکا در افغانستان ارزش جنگیدن را نداشته است.

براساس این نظرسنجی، ۸۳ درصد امریکایی‌ها افغانستان را دشمن دانسته‌اند.

براساس این نظرسنجی، ۶۵ درصد از دموکرات‌ها و ۶۳ درصد از جمهوری‌خواهان با این نظرسنجی موافق بوده‌اند.

در این نظرسنجی گفته شده است: «دو سوم امریکایی‌ها می‌گویند که جنگ در افغانستان ارزش جنگیدن را نداشت. ۶۵ درصد از دموکرات‌ها و ۶۳ درصد از جمهوری‌خواهان به این ارزیابی موافق هستند.»
 
شماری از آگاهان نظامی، هرچند که حضور ۲۰ ساله امریکا در افغانستان را در بخش آموزشی و عملی مهم می‌دانند؛ اما تاکید می‌کنند که ماموریت ۲۰ ساله امریکا و ناتو این را واضح ساخت که آنان برای ملت‌سازی نه بل برای تطبیق برنامه‌های شان به افغانستان آمده بودند.
 
محمد زلمی افغان‌یار، آگاه مسایل نظامی به طلوع‌نیوز گفت: «هدف شان تطبیق برنامه‌های شان بالای کشورهای بود، که با آن‌ در تقابل هستند. هر نظرسنجی در بعد نظامی قبل از عمل انجام می‌شود، بعد از عمل، موج‌سواری سیاسی است.»

صادق شینواری، آگاه مسایل نظامی می‌گوید: «ماموریت بیست ساله امریکا و ناتو در افغانستان که باعث کشتار و مجروح شدن مردم بی‌گناه مردم افغانستان شد، توجیه ندارد و این‌ها باید در این مورد پاسخگو باشند.»

این نظرسنجی در حالی انجام شده که پیش از این شماری از مقام‌های امریکایی خروج نیروهای نظامی امریکا را از افغانستان عجولانه خوانده بودند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره