Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفیر ترکیه: آماده‌ایم با شهروندان افغانستان همکاری کنیم

جنک اونال، سفیر تازه ترکیه برای افغانستان امروز (دوشنبه) در برنامه‌ای گفته است که کشورش آماده هرگونه همکاری و نظردهی در بخش‌های گوناگون با مردم افغانستان است.

این در حالی‌ست که به تازگی هیاتی از اداره ملی امتحانات ترکیه برای جدیدسازی سیستم اخذ آزمون کانکور دانش‌آموزان افغانستان به کابل آمده تا روی تغییر این سیستم کار کند.

اقای اونال در این برنامه گفته است: «ما حاضر هستیم با افغان‌ها در هر بخش همکاری کنیم و ما به این ارزش می‌دهیم که افغانستان نه تنها در یک بخش بلکه در همه بخش‌ها هم روابط و هم پیشرفت را قوی داشته باشد. ما به ارتقای ظرفیت بسیار ارزش می‌دهیم و از تجربه خیلی بالایی نیز برخوردار هستیم.»

از سویی‌هم، سرپرست اداره ملی امتحانات می‌گوید که ترکیه می‌تواند در ایجاد یک ادارهٔ قوی که دارای سیستم‌های جدید امتحانات باشد، اداره ملی امتحانات را یاری رساند.

عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره ملی امتحانات گفت: «کشور ترکیه در هر بخش نظام همکاری‌های خود را دوام‌دار داشته باشد و به خصوص در بخش تعلمی و تحصیلی.»

رییس اداره اوسیم ترکیه در این برنامه گفته است که سیستم جدیدی که قرار است روی آن کار شود، امکانات بهتر دارد.

هلیس آیگون، رییس اداره اوسیم که به کابل آمده، گفت: «در ترکیه بزرگ‌ترین امتحان برای ما امتحان کانکور می‌باشد که سالانه حدود ۳ میلیون فارغ مکتب در آن اشتراک می‌کنند و هر سال ۵۰هزار سوال جدید برای آن‌ها ساخته می‌شود. ما آماده هستیم در تطبیق سیستم امتحانات و تقویت اداره ملی امتحانات با مسوولان این اداره کار کنیم و تجارب خویش را با آنان شریک سازیم.»

پیش از این سرپرست اداره ملی امتحانات گفته بود که این اداره در پی تغییر سیستم اخذ آزمون کانکور است تا روند اخذ آزمون کانکور شفاف‌تر شود.

سفیر ترکیه: آماده‌ایم با شهروندان افغانستان همکاری کنیم

به تازگی هیاتی از اداره ملی امتحانات ترکیه برای جدیدسازی سیستم اخذ آزمون کانکور دانش‌آموزان افغانستان به کابل آمده تا روی تغییر این سیستم کار کند.

تصویر بندانگشتی

جنک اونال، سفیر تازه ترکیه برای افغانستان امروز (دوشنبه) در برنامه‌ای گفته است که کشورش آماده هرگونه همکاری و نظردهی در بخش‌های گوناگون با مردم افغانستان است.

این در حالی‌ست که به تازگی هیاتی از اداره ملی امتحانات ترکیه برای جدیدسازی سیستم اخذ آزمون کانکور دانش‌آموزان افغانستان به کابل آمده تا روی تغییر این سیستم کار کند.

اقای اونال در این برنامه گفته است: «ما حاضر هستیم با افغان‌ها در هر بخش همکاری کنیم و ما به این ارزش می‌دهیم که افغانستان نه تنها در یک بخش بلکه در همه بخش‌ها هم روابط و هم پیشرفت را قوی داشته باشد. ما به ارتقای ظرفیت بسیار ارزش می‌دهیم و از تجربه خیلی بالایی نیز برخوردار هستیم.»

از سویی‌هم، سرپرست اداره ملی امتحانات می‌گوید که ترکیه می‌تواند در ایجاد یک ادارهٔ قوی که دارای سیستم‌های جدید امتحانات باشد، اداره ملی امتحانات را یاری رساند.

عبدالباقی حقانی، سرپرست اداره ملی امتحانات گفت: «کشور ترکیه در هر بخش نظام همکاری‌های خود را دوام‌دار داشته باشد و به خصوص در بخش تعلمی و تحصیلی.»

رییس اداره اوسیم ترکیه در این برنامه گفته است که سیستم جدیدی که قرار است روی آن کار شود، امکانات بهتر دارد.

هلیس آیگون، رییس اداره اوسیم که به کابل آمده، گفت: «در ترکیه بزرگ‌ترین امتحان برای ما امتحان کانکور می‌باشد که سالانه حدود ۳ میلیون فارغ مکتب در آن اشتراک می‌کنند و هر سال ۵۰هزار سوال جدید برای آن‌ها ساخته می‌شود. ما آماده هستیم در تطبیق سیستم امتحانات و تقویت اداره ملی امتحانات با مسوولان این اداره کار کنیم و تجارب خویش را با آنان شریک سازیم.»

پیش از این سرپرست اداره ملی امتحانات گفته بود که این اداره در پی تغییر سیستم اخذ آزمون کانکور است تا روند اخذ آزمون کانکور شفاف‌تر شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره