Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دادگاه عالی: جاری شدن حدود شرعی، نقض حقوق بشر و سلب آزادی نیست

مسوولان دادگاه عالی می‌گویند که جاری شدن حدود شرعی در کشور نقض حقوق بشر و سلب آزادی نیست.

عزیزالله مظهری، رییس دارالافتای این دادگاه می‌گوید که در اجرای حدود شرعی نباید افراط شود و جاری شدن حدود شرایط خاص خود را دارد.

آقای مظهری در سمیناری که از سوی اکادمی علوم تحت عنوان "تطبیق حدود شرعی و نقش آن در تأمین امنیت"، برگزار شده بود گفت: «در قصاص حکمت بزرگ چه است، آنست که یک نفر کسی دیگر را از بین می‌برد، اما اگر قصاص بر آن تطبیق شود دیگران از این عمل عبرت می‌گیرند.»

محمد شریف رحمانی، رییس تمیز ستره محکمه گفت: «بنیادترین چیز اعتدال است که نه تحت تاثیر افراط می‌یاید که حتمآ باید حدود شرعی جاری شود. برای جاری شدن حدود شرایط مهم است.»

امیرجان ثاقب، معین تخنیکی اکادمی علوم در این سمینار می‌گوید که با جاری شدن حدود شرعی در کشور عدالت تطبیق می‌شود.

معین تخنیکی اکادمی علوم افزود: «در جهان هر چقدر نظام‌های پیشرفته وجود دارند، اما به جاری نشدن حدود شرعی آن کشورها از امنیت خوبی برخوردار نیست، ولی در کشورهای که نظام اسلامی حاکم است امنیت است.»

عزیزالرحمن منصور، معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف گفت: «در آن کشورهای که نظام‌های اسلامی آمده‌اند و حدود شرعی در آن جاری هستند، سر، مال و عزت مردم آن کشورها مصون است.»

از سویی هم، مسوولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر نیز می‌افزایند که اجرای حدود شرعی برای تقویت امنیت و اصلاح جامعه در کشور مهم است.

به گفته‌ی محمد یحیی عارف، رییس دعوت و ارشاد وزارت امر به معروف، حدود شرعی بالای کسانی جاری می‌شود که امنیت جامعه را تهدید می‌کنند.

آقای عارف در سمیناری که از سوی اکادمی علوم برگزار شده بود افزود: «حدود شرعی به افراد تطبیق می‌شوند که سر، ما و امنیت جامعه را با تهدید روبه‌رو می‌کنند.»

معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف همچنان می‌گوید که تطبیق حدود شرعی در کشور اصلاح و نظم را در جامعه به همراه دارد و توسط آن عدالت اجرا می‌شود.

دادگاه عالی: جاری شدن حدود شرعی، نقض حقوق بشر و سلب آزادی نیست

عزیزالله مظهری، رییس دارالافتای این دادگاه می‌گوید که در اجرای حدود شرعی نباید افراط شود و جاری شدن حدود شرایط خاص خود را دارد.

تصویر بندانگشتی

مسوولان دادگاه عالی می‌گویند که جاری شدن حدود شرعی در کشور نقض حقوق بشر و سلب آزادی نیست.

عزیزالله مظهری، رییس دارالافتای این دادگاه می‌گوید که در اجرای حدود شرعی نباید افراط شود و جاری شدن حدود شرایط خاص خود را دارد.

آقای مظهری در سمیناری که از سوی اکادمی علوم تحت عنوان "تطبیق حدود شرعی و نقش آن در تأمین امنیت"، برگزار شده بود گفت: «در قصاص حکمت بزرگ چه است، آنست که یک نفر کسی دیگر را از بین می‌برد، اما اگر قصاص بر آن تطبیق شود دیگران از این عمل عبرت می‌گیرند.»

محمد شریف رحمانی، رییس تمیز ستره محکمه گفت: «بنیادترین چیز اعتدال است که نه تحت تاثیر افراط می‌یاید که حتمآ باید حدود شرعی جاری شود. برای جاری شدن حدود شرایط مهم است.»

امیرجان ثاقب، معین تخنیکی اکادمی علوم در این سمینار می‌گوید که با جاری شدن حدود شرعی در کشور عدالت تطبیق می‌شود.

معین تخنیکی اکادمی علوم افزود: «در جهان هر چقدر نظام‌های پیشرفته وجود دارند، اما به جاری نشدن حدود شرعی آن کشورها از امنیت خوبی برخوردار نیست، ولی در کشورهای که نظام اسلامی حاکم است امنیت است.»

عزیزالرحمن منصور، معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف گفت: «در آن کشورهای که نظام‌های اسلامی آمده‌اند و حدود شرعی در آن جاری هستند، سر، مال و عزت مردم آن کشورها مصون است.»

از سویی هم، مسوولان وزارت امر به معروف و نهی از منکر نیز می‌افزایند که اجرای حدود شرعی برای تقویت امنیت و اصلاح جامعه در کشور مهم است.

به گفته‌ی محمد یحیی عارف، رییس دعوت و ارشاد وزارت امر به معروف، حدود شرعی بالای کسانی جاری می‌شود که امنیت جامعه را تهدید می‌کنند.

آقای عارف در سمیناری که از سوی اکادمی علوم برگزار شده بود افزود: «حدود شرعی به افراد تطبیق می‌شوند که سر، ما و امنیت جامعه را با تهدید روبه‌رو می‌کنند.»

معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف همچنان می‌گوید که تطبیق حدود شرعی در کشور اصلاح و نظم را در جامعه به همراه دارد و توسط آن عدالت اجرا می‌شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره