Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سرپرست وزارت دفاع چهره‌های مخالف ا.ا را به ایجاد اغتشاش در کشور متهم کرد

مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع چهره‌های مخالف امارت اسلامی را به ایجاد اغتشاش در کشور متهم می‌کند.

آقای مجاهد در سخنانی در برنامه‌ی فراغت نزدیک به ۹۰۰تن از نیروهای ویژه این وزارت پس از سپری کردن آموزش‌های مسلکی در کابل، بی‌آن‌که از کسی نام ببرد، می‌گوید چهره‌های که در حکومت پیشین دخیل بوده‌اند، آزموده‌شده هستند.

سرپرست وزارت دفاع در این باره گفت: «کسانی که برای خرابی امنیت کشور یا برای اغتشاش یک سو و سوی دیگر گروه گروه می‌روند در یکجا و جای دیگر به مهمانی می‌روند و به یک دیگر بد و رد می‌گویند پیام ما برای شان این است که از سوی رهبری امارت اسلامی برای شما اعلام عفو شده است.»

به گفته‌ی سرپرست وزارت دفاع، نیروهای دفاعی کشور قوی‌تر از روزهای گذشته شده‌اند و اجازه‌ی اشغال دوباره‌ی افغانستان را به کسی نخواهند داد.

محمد یعقوب مجاهد از همه نیروهای امنیتی حکومت پیشین می‌خواهد تا به صفوف نیروهای امنیتی بپیوندند و از نیروهای امنیتی پشتیبانی کنند.

سرپرست وزارت دفاع افزود: «ما به تمامی نیروهای امنیتی و دفاعی می‌گویم که آغوش ما باز است برای شما هیچ خطر نیست بل‌که در تامین امنیت شما نیز تلاش می‌شود.»

همزمان، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرا که در این برنامه حضور داشت، بار دیگر می‌گوید که فرمان عفو عمومی در سراسر کشور اجرایی است و از چهره‌های سیاسی و شهروندان می‌خواهد که دوباره به کشور برگردند.

آقای حنفی در این برنامه تاکید کرد که دروازه‌ی تعامل به روی همه باز است.

معاون اداری ریاست الوزرا افزود: «همه در افغانستان زندگی می‌کنند، عفو عمومی صورت گرفته است. کسانی که با ما می‌جنگیدند عفو گردید امروز در وطن خود آزادانه زندگی می‌کنند.»

این در حالی‌ست که پیش از این امارت اسلامی آمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را بیش از چهارصد هزار تن اعلام کرده، افزوده بود که این نیروها آموزش‌های مسلکی را فراگرفته‌اند.

سرپرست وزارت دفاع چهره‌های مخالف ا.ا را به ایجاد اغتشاش در کشور متهم کرد

به گفته‌ی سرپرست وزارت دفاع، نیروهای دفاعی کشور قوی‌تر از روزهای گذشته شده‌اند و اجازه‌ی اشغال دوباره‌ی افغانستان را به کسی نخواهند داد.

تصویر بندانگشتی

مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع چهره‌های مخالف امارت اسلامی را به ایجاد اغتشاش در کشور متهم می‌کند.

آقای مجاهد در سخنانی در برنامه‌ی فراغت نزدیک به ۹۰۰تن از نیروهای ویژه این وزارت پس از سپری کردن آموزش‌های مسلکی در کابل، بی‌آن‌که از کسی نام ببرد، می‌گوید چهره‌های که در حکومت پیشین دخیل بوده‌اند، آزموده‌شده هستند.

سرپرست وزارت دفاع در این باره گفت: «کسانی که برای خرابی امنیت کشور یا برای اغتشاش یک سو و سوی دیگر گروه گروه می‌روند در یکجا و جای دیگر به مهمانی می‌روند و به یک دیگر بد و رد می‌گویند پیام ما برای شان این است که از سوی رهبری امارت اسلامی برای شما اعلام عفو شده است.»

به گفته‌ی سرپرست وزارت دفاع، نیروهای دفاعی کشور قوی‌تر از روزهای گذشته شده‌اند و اجازه‌ی اشغال دوباره‌ی افغانستان را به کسی نخواهند داد.

محمد یعقوب مجاهد از همه نیروهای امنیتی حکومت پیشین می‌خواهد تا به صفوف نیروهای امنیتی بپیوندند و از نیروهای امنیتی پشتیبانی کنند.

سرپرست وزارت دفاع افزود: «ما به تمامی نیروهای امنیتی و دفاعی می‌گویم که آغوش ما باز است برای شما هیچ خطر نیست بل‌که در تامین امنیت شما نیز تلاش می‌شود.»

همزمان، عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرا که در این برنامه حضور داشت، بار دیگر می‌گوید که فرمان عفو عمومی در سراسر کشور اجرایی است و از چهره‌های سیاسی و شهروندان می‌خواهد که دوباره به کشور برگردند.

آقای حنفی در این برنامه تاکید کرد که دروازه‌ی تعامل به روی همه باز است.

معاون اداری ریاست الوزرا افزود: «همه در افغانستان زندگی می‌کنند، عفو عمومی صورت گرفته است. کسانی که با ما می‌جنگیدند عفو گردید امروز در وطن خود آزادانه زندگی می‌کنند.»

این در حالی‌ست که پیش از این امارت اسلامی آمار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را بیش از چهارصد هزار تن اعلام کرده، افزوده بود که این نیروها آموزش‌های مسلکی را فراگرفته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره