Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

محمد یعقوب مجاهد: پاکستان به اندازه‌ی کشت کند که بتواند درو کند

مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع با انتقاد از رفتار حکومت موقت پاکستان با مهاجران افغان گفته که این تصمیم یک جانبه گرفته شده و اسلام‌آباد باید عواقب کارش را بسنجد.

آقای مجاهد در یک نوار تصویری افزوده که «رژیم پاکستان هر کاری که می‌کند باید عواقب آن را بسنجد و به اندازه‌ای کشت کند که آن را بتواند درو کند.»

سرپرست وزارت دفاع از اسلام‌آباد خواسته که از آزار و اذیت و ضبط اموال مهاجران افغان در این کشور دست بردارد زیرا این کار در هیچ قانونی جا ندارد و امارت اسلامی پی‌گیر این موضوع نیز است.

او تصریح کرده که در گذرگاه‌ها و راه‌ها عملا بر شهروندان افغانستان ظلم جریان دارد که بی‌درنگ باید متوقف شود.

این مقام امارت اسلامی از جامعه جهانی، سازمان ملل و مؤسسات خیریه همچنان خواسته که از پاکستان بخواهند که به وضعیت کنونی مهاجران پایان دهد و این وضعیت بر روابط افغانستان و پاکستان تأثیر نیز خواهد گذاشت.

به باور آقای مجاهد این تصمیم پاکستان یک تصمیم یک طرفه و ظالمانه است که به هیچ وجه برای امارت اسلامی قابل قبول نخواهد بود.

همزمان با این، هیدر بار، معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر نیز در شبکه اجتماعی اکس گفته که اخراج یک میلیون مهاجر افغان در بحبوحه بحران بشری و آستانه زمستان یک "ظلم" است.

با تکمیل مهلت داده شده از سوی حکومت موقت پاکستان، روزانه صدها مهاجر به گونه‌ی اجباری و داوطلب دوباره به کشور برگشت می‌کنند که این برگشت اجباری واکنش‌های را نیز به همراه داشته است.

محمد یعقوب مجاهد: پاکستان به اندازه‌ی کشت کند که بتواند درو کند

همزمان با این، هیدر بار، معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر نیز در شبکه اجتماعی اکس گفته که اخراج یک میلیون مهاجر افغان در بحبوحه بحران بشری و آستانه زمستان یک "ظلم" است.

تصویر بندانگشتی

مولوی محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع با انتقاد از رفتار حکومت موقت پاکستان با مهاجران افغان گفته که این تصمیم یک جانبه گرفته شده و اسلام‌آباد باید عواقب کارش را بسنجد.

آقای مجاهد در یک نوار تصویری افزوده که «رژیم پاکستان هر کاری که می‌کند باید عواقب آن را بسنجد و به اندازه‌ای کشت کند که آن را بتواند درو کند.»

سرپرست وزارت دفاع از اسلام‌آباد خواسته که از آزار و اذیت و ضبط اموال مهاجران افغان در این کشور دست بردارد زیرا این کار در هیچ قانونی جا ندارد و امارت اسلامی پی‌گیر این موضوع نیز است.

او تصریح کرده که در گذرگاه‌ها و راه‌ها عملا بر شهروندان افغانستان ظلم جریان دارد که بی‌درنگ باید متوقف شود.

این مقام امارت اسلامی از جامعه جهانی، سازمان ملل و مؤسسات خیریه همچنان خواسته که از پاکستان بخواهند که به وضعیت کنونی مهاجران پایان دهد و این وضعیت بر روابط افغانستان و پاکستان تأثیر نیز خواهد گذاشت.

به باور آقای مجاهد این تصمیم پاکستان یک تصمیم یک طرفه و ظالمانه است که به هیچ وجه برای امارت اسلامی قابل قبول نخواهد بود.

همزمان با این، هیدر بار، معاون بخش حقوق زنان دیدبان حقوق بشر نیز در شبکه اجتماعی اکس گفته که اخراج یک میلیون مهاجر افغان در بحبوحه بحران بشری و آستانه زمستان یک "ظلم" است.

با تکمیل مهلت داده شده از سوی حکومت موقت پاکستان، روزانه صدها مهاجر به گونه‌ی اجباری و داوطلب دوباره به کشور برگشت می‌کنند که این برگشت اجباری واکنش‌های را نیز به همراه داشته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره