Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مسوولان: یک میلیون بی‌جاشده داخلی به مناطق خود برگشته‌اند

وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها آمار داده است که سه میلیون بی‌جاشده داخلی در کشور وجود دارد که یک میلیون آن به مناطق شان انتقال داده شده است.

عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت همچنان گفته است که آمادگی‌ها برای انتقال حدود ۶۰هزار بی‌جاه‌شده داخلی به ولایت شان در آینده نزدیک نیز از سوی وزارت مهاجران گرفته شده است.

عبدالمطلب حقانی گفت: «ما در داخل افغانستان تقریبا سه میلیون بی‌جاشده داریم که از این میان تا فعلا یک میلیون آنان به ولایت‌ها انتقال داده شده، با آن‌ها کمک خوراکی شده، ترانسپورت داده شده و به قریه‌شان انتقال داده شدند.»

محب الله که به علت ناامنی‌ها از لغمان به کابل آمده و چندین سال می‌شود در گوشه‌ی کابل بودوباش دارد، گفته است که دشواری‌های او و خانواده‌اش با فرا رسیدن فصل زمستان چند برابر می‌شود.

محب الله افزود: « «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که برای ما جای [زمین] بدهد، جای نداریم، مواد خوراکه نداریم.»

انور یکی دیگر از بی‌جاشده‌ها از ولایت لغمان گفت: «خواست ما از دولت همین است که برای ما کمک کند، ما در این زمستان زیاد به کمک نیاز داریم.»

حمیرا که عروس محب الله است، گفته است که نگران آینده ناروشن فرزندانش است.

حمیرا افزود: «فرزندان ما بی مکتب هستند. آنان درس خوانده نمی‌توانند. برای ما کمک نشده است.»

این وزارت همچنان از رسیدگی به چالش‌های بی‌جاشده‌های داخلیو  ارایه کمک‌ها برای این بی‌جاشده‌ها اطمینان داده است.

مسوولان: یک میلیون بی‌جاشده داخلی به مناطق خود برگشته‌اند

عبدالمطلب حقانی گفته است که آمادگی‌ها برای انتقال حدود ۶۰هزار بی‌جاه‌شده داخلی به ولایت‌های شان در آینده نزدیک گرفته شده است.

تصویر بندانگشتی

وزارت مهاجران و عودت کننده‌ها آمار داده است که سه میلیون بی‌جاشده داخلی در کشور وجود دارد که یک میلیون آن به مناطق شان انتقال داده شده است.

عبدالمطلب حقانی سخنگوی این وزارت همچنان گفته است که آمادگی‌ها برای انتقال حدود ۶۰هزار بی‌جاه‌شده داخلی به ولایت شان در آینده نزدیک نیز از سوی وزارت مهاجران گرفته شده است.

عبدالمطلب حقانی گفت: «ما در داخل افغانستان تقریبا سه میلیون بی‌جاشده داریم که از این میان تا فعلا یک میلیون آنان به ولایت‌ها انتقال داده شده، با آن‌ها کمک خوراکی شده، ترانسپورت داده شده و به قریه‌شان انتقال داده شدند.»

محب الله که به علت ناامنی‌ها از لغمان به کابل آمده و چندین سال می‌شود در گوشه‌ی کابل بودوباش دارد، گفته است که دشواری‌های او و خانواده‌اش با فرا رسیدن فصل زمستان چند برابر می‌شود.

محب الله افزود: « «ما از امارت اسلامی می‌خواهیم که برای ما جای [زمین] بدهد، جای نداریم، مواد خوراکه نداریم.»

انور یکی دیگر از بی‌جاشده‌ها از ولایت لغمان گفت: «خواست ما از دولت همین است که برای ما کمک کند، ما در این زمستان زیاد به کمک نیاز داریم.»

حمیرا که عروس محب الله است، گفته است که نگران آینده ناروشن فرزندانش است.

حمیرا افزود: «فرزندان ما بی مکتب هستند. آنان درس خوانده نمی‌توانند. برای ما کمک نشده است.»

این وزارت همچنان از رسیدگی به چالش‌های بی‌جاشده‌های داخلیو  ارایه کمک‌ها برای این بی‌جاشده‌ها اطمینان داده است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره