Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

آغاز ۶ پروژه جاده‌سازی در آینده نزدیک در پایتخت

شهرداری کابل گفته است که شش پروژه بزرگ جاده‌سازی به ارزش نزدیک به یک میلیارد افغانی در نشست کمیسیون تدارکات ملی تصویب شده که در آینده نزدیک در پایتخت آغاز می‌شود.

این پروژه‌های شامل ساخت جاده گلباغ تا قصر درالامان به طول ۳۱۷۶ متر، جاده چهارراهی شهید هنگرها تا قصبه به طول ۱۸۹۰ متر، جاده کوته سنگی (میرویس میدان) تا دهمزنگ به درازای ۳۲۲۶ متر، جاده چهارراهی ملالی تا مسیر سرک حلقوی به درازای ۱۳۲۵ متر، بخش دوم جاده سرکوتل خیرخانه به طول ۲۵۲۰ متر، جاده قلعه شانان به شمول یک پل آن از سرک ۶۰ متره قلعه زمان خان الی جاده کابل جلال آباد به طول ۲۱۰۳ متر می‌شوند.

نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل به طلوع‌نیوز گفت: «شش پروژه ما منظور شده. قیمت مجموعی این شش پروژه بیش از یک میلیارد افغانی است و بیش از چهارده کیلومتر سرک است که در شهر کابل ان‌شاءالله پخته می‌شود. این پروژه‌ها پروژه‌های است که نه تنها گره‌های ترافیکی را در شهر باز می‌کند بلکه در رشد شهر به شکل پلانی و رشد اقتصادی کمک می‌کند.»

در سویی دیگر، عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد گفته است که راه‌اندازی این پروژه‌ها را در امر اشتغال‌زایی در کشور مفید است.

آقای حبیب به طلوع‌نیوز گفت: «با تطبیق این پروژه‌ها برای هزارها نفر در کشور زمینه اشتغال فراهم می‌شود و سبب بهبودی عرضه خدمات در سکتورهای مختلف می‌شود.»

برخی پایتخت‌نیشنان با ستایش از تصویب این پروژه‌های، می‌گویند که جاده‌های دیگر نیز در کابل نیاز به بازسازی دارند.

محمد ذبیح باشنده کابل گفت: «خواهش ما این است که شاروالی یا کسانی‌که در راس کار هستند، سرک‌های خراب شده و یا سرک‌های فرعی را که مردم با آن مشکلات دارند، شامل پروژه‌ها کنند تا بهتر شوند.»

نظام الدین یکی دیگر از باشنده‌های کابل به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «سرک‌هایی را کار می‌کنند باید توجه بیشتر کنند و از مواد با کیفیت استفاده شود.»

این در حالی‌ست که شماری از پایتخت‌نیشنان از فعالیت‌های شهرداری کابل در بیشتر از دو سال گذشته در بخش جاده‌سازی ابراز رضایت کرده‌اند.

آغاز ۶ پروژه جاده‌سازی در آینده نزدیک در پایتخت

این در حالی‌ست که شماری از پایتخت‌نیشنان از فعالیت‌های شهرداری کابل در بیشتر از دو سال گذشته در بخش جاده‌سازی ابراز رضایت کرده‌اند.

تصویر بندانگشتی

شهرداری کابل گفته است که شش پروژه بزرگ جاده‌سازی به ارزش نزدیک به یک میلیارد افغانی در نشست کمیسیون تدارکات ملی تصویب شده که در آینده نزدیک در پایتخت آغاز می‌شود.

این پروژه‌های شامل ساخت جاده گلباغ تا قصر درالامان به طول ۳۱۷۶ متر، جاده چهارراهی شهید هنگرها تا قصبه به طول ۱۸۹۰ متر، جاده کوته سنگی (میرویس میدان) تا دهمزنگ به درازای ۳۲۲۶ متر، جاده چهارراهی ملالی تا مسیر سرک حلقوی به درازای ۱۳۲۵ متر، بخش دوم جاده سرکوتل خیرخانه به طول ۲۵۲۰ متر، جاده قلعه شانان به شمول یک پل آن از سرک ۶۰ متره قلعه زمان خان الی جاده کابل جلال آباد به طول ۲۱۰۳ متر می‌شوند.

نعمت‌الله بارکزی نماینده شهرداری کابل به طلوع‌نیوز گفت: «شش پروژه ما منظور شده. قیمت مجموعی این شش پروژه بیش از یک میلیارد افغانی است و بیش از چهارده کیلومتر سرک است که در شهر کابل ان‌شاءالله پخته می‌شود. این پروژه‌ها پروژه‌های است که نه تنها گره‌های ترافیکی را در شهر باز می‌کند بلکه در رشد شهر به شکل پلانی و رشد اقتصادی کمک می‌کند.»

در سویی دیگر، عبدالرحمن حبیب سخن‌گوی وزارت اقتصاد گفته است که راه‌اندازی این پروژه‌ها را در امر اشتغال‌زایی در کشور مفید است.

آقای حبیب به طلوع‌نیوز گفت: «با تطبیق این پروژه‌ها برای هزارها نفر در کشور زمینه اشتغال فراهم می‌شود و سبب بهبودی عرضه خدمات در سکتورهای مختلف می‌شود.»

برخی پایتخت‌نیشنان با ستایش از تصویب این پروژه‌های، می‌گویند که جاده‌های دیگر نیز در کابل نیاز به بازسازی دارند.

محمد ذبیح باشنده کابل گفت: «خواهش ما این است که شاروالی یا کسانی‌که در راس کار هستند، سرک‌های خراب شده و یا سرک‌های فرعی را که مردم با آن مشکلات دارند، شامل پروژه‌ها کنند تا بهتر شوند.»

نظام الدین یکی دیگر از باشنده‌های کابل به خبرنگار طلوع‌نیوز گفت: «سرک‌هایی را کار می‌کنند باید توجه بیشتر کنند و از مواد با کیفیت استفاده شود.»

این در حالی‌ست که شماری از پایتخت‌نیشنان از فعالیت‌های شهرداری کابل در بیشتر از دو سال گذشته در بخش جاده‌سازی ابراز رضایت کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره