Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

روز جهانی زبان مادری؛ خیرالله خیرخواه از تعهد برای رشد زبان‌ها سخن گفت

خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز (چهارشنبه) در مراسم بزرگ‌داشت از روز جهانی زبان مادری گفته است که نظام کنونی تحت تاثیر هیچ کسی نیست و منافع تمامی اقوام در این نظام تامین است.

آقای خیرخواه در این مراسم هم‌چنان گفته که امارت اسلامی متعهد به رشد و توسعه همه زبان‌ها در کشور است.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود: «در افغانستان نظام اسلامی برقرار است و این نظام آزاد و زیر تاثیر هیچ‌کسی نیست.»

به گفته‌ی مقام‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ، این وزارت از فعالیت‌های تمام نهادها و موسسه‌های همکار در عرصه تقویت زبان‌ها حمایت می‌کند و از این نهادها می‌خواهد تا در توسعه زبان‌ها همکاری بیشتر کنند.

خیرالله خیرخواه در این باره افزود: «هر زبان از هر قومی که باشد، به حد توان ما آن را رشد می‌دهیم. در این بخش از تمامی بنیادها، نویسنده‌ها، چهره‌های ادبی و افراد هر قوم می‌خواهیم که با ما دست دهند و ما هم همکاری می‌کنیم تا آن زبان بدرخشد.»

در همین حال عتیق‌الله عزیزی معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که تلاش‌های زیادی در بیست سال گذشته برای تجزیه افغانستان انجام شد؛ اما اکنون این توطئه‌ها شکست خورده است.

آقای عزیزی گفت: «تاحدی تمویل کردند که بالای حقوق زبان‌ها و لهجه‌های دیگر اثر کرد تا حدی که کشور تا مرز تجزیه به پیش رفت.»

شماری از زبان‌شناسان بر رشد و توسعه زبان‌های محلی در کشور تاکید می‌کنند.

اسحاق مقبل زبان‌شناس به طلوع‌نیوز گفت: «وزارت اطلاعات و فرهنگ باید با تدویر چنین برنامه‌ها از زبان‌های محلی و زبان‌های که در حال انقراض هستند، حمایت کند.»

دیوید میکاپیت یکی دیگر از زبان‌شناسان گفت: «گوینده هر زبان باید به پیشرفت هویت فرهنگی و زبانی خود باور داشته باشد و زبان خود را با شادمانی به‌کار ببرد.»

این در حالی‌ست که شماری از شهروندان کشور همواره از عدم توجه حکومت‌ها به رشد و توسعه برخی از زبان‌ها در کشور انتقاد کرده‌اند.

روز جهانی زبان مادری؛ خیرالله خیرخواه از تعهد برای رشد زبان‌ها سخن گفت

در همین حال شماری از زبان‌شناسان بر رشد و توسعه زبان‌های محلی در کشور تاکید می‌کنند.

تصویر بندانگشتی

خیرالله خیرخواه سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز (چهارشنبه) در مراسم بزرگ‌داشت از روز جهانی زبان مادری گفته است که نظام کنونی تحت تاثیر هیچ کسی نیست و منافع تمامی اقوام در این نظام تامین است.

آقای خیرخواه در این مراسم هم‌چنان گفته که امارت اسلامی متعهد به رشد و توسعه همه زبان‌ها در کشور است.

سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افزود: «در افغانستان نظام اسلامی برقرار است و این نظام آزاد و زیر تاثیر هیچ‌کسی نیست.»

به گفته‌ی مقام‌ها در وزارت اطلاعات و فرهنگ، این وزارت از فعالیت‌های تمام نهادها و موسسه‌های همکار در عرصه تقویت زبان‌ها حمایت می‌کند و از این نهادها می‌خواهد تا در توسعه زبان‌ها همکاری بیشتر کنند.

خیرالله خیرخواه در این باره افزود: «هر زبان از هر قومی که باشد، به حد توان ما آن را رشد می‌دهیم. در این بخش از تمامی بنیادها، نویسنده‌ها، چهره‌های ادبی و افراد هر قوم می‌خواهیم که با ما دست دهند و ما هم همکاری می‌کنیم تا آن زبان بدرخشد.»

در همین حال عتیق‌الله عزیزی معین هنر و فرهنگ وزارت اطلاعات و فرهنگ گفته است که تلاش‌های زیادی در بیست سال گذشته برای تجزیه افغانستان انجام شد؛ اما اکنون این توطئه‌ها شکست خورده است.

آقای عزیزی گفت: «تاحدی تمویل کردند که بالای حقوق زبان‌ها و لهجه‌های دیگر اثر کرد تا حدی که کشور تا مرز تجزیه به پیش رفت.»

شماری از زبان‌شناسان بر رشد و توسعه زبان‌های محلی در کشور تاکید می‌کنند.

اسحاق مقبل زبان‌شناس به طلوع‌نیوز گفت: «وزارت اطلاعات و فرهنگ باید با تدویر چنین برنامه‌ها از زبان‌های محلی و زبان‌های که در حال انقراض هستند، حمایت کند.»

دیوید میکاپیت یکی دیگر از زبان‌شناسان گفت: «گوینده هر زبان باید به پیشرفت هویت فرهنگی و زبانی خود باور داشته باشد و زبان خود را با شادمانی به‌کار ببرد.»

این در حالی‌ست که شماری از شهروندان کشور همواره از عدم توجه حکومت‌ها به رشد و توسعه برخی از زبان‌ها در کشور انتقاد کرده‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره