Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

مجاهد: حالا پرچم سفید داریم و کافی‌ست

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت پرچم سه رنگ کشور گفته است که نوعیت پرچم توقیفی نیست و هر جریانی که به قدرت برسد، می‌تواند پرچم کشور را انتخاب کند.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز هم‌چنان گفته است که پرچم افغانستان در حال حاضر به رنگ سفید است و اما در زمان مناسب آن هم بر اساس توافق جمعی، تغییرپذیر خواهد بود.

سخن‌گوی امارت اسلامی افزود: «ما حالا پرچم سفید داریم و این کفایت می‌کند. اگر در زمان مناسب چیزی دیگری به‌گونه‌ی جمعی سرش اتفاق صورت گرفت، باز از همان استفاده خواهد شد.»

با این حال برخی آگاهان مسایل سیاسی، نوعیت پرچم یک کشور را در شناسایی هویت آن برای جهانیان مهم می‌دانند و می‌گویند که شهروندان کشور در چگونگی انتخاب پرچم باید نقش داشته باشند.

ذکی الله محمد استاد دانش‌گاه به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی هم باید لویه جرگه مردمی را بخواهد و از مردم اختیار بگیرد که شما کدام پرچم را به عنوان پرچم ملی خود انتخاب می‌کنید، هر رای را که مردم داد، حکومت باید قبول کند.»

محمدمتین محمدخیل آگاه مسایل نظامی گفت: «تصمیم در قسمت بیرق سه رنگ را باید ملت افغانستان بگیرد و یا این‌که پارلمان چه رقم باید جور شود، ملت تصمیم بگیرد.»

این درحالی‌ست که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، پرچم سه رنگ کشور پایان و پرچم سفید امارت اسلامی برافراشته شد و تا اکنون مشخص هم نیست که سرنوشت این پرچم در آینده چه خواهد شد.

مجاهد: حالا پرچم سفید داریم و کافی‌ست

آگاهان مسایل سیاسی، نوعیت پرچم یک کشور را در شناسایی هویت آن مهم می‌دانند و می‌گویند که شهروندان در انتخاب پرچم باید نقش داشته باشند.

تصویر بندانگشتی

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت پرچم سه رنگ کشور گفته است که نوعیت پرچم توقیفی نیست و هر جریانی که به قدرت برسد، می‌تواند پرچم کشور را انتخاب کند.

آقای مجاهد به طلوع‌نیوز هم‌چنان گفته است که پرچم افغانستان در حال حاضر به رنگ سفید است و اما در زمان مناسب آن هم بر اساس توافق جمعی، تغییرپذیر خواهد بود.

سخن‌گوی امارت اسلامی افزود: «ما حالا پرچم سفید داریم و این کفایت می‌کند. اگر در زمان مناسب چیزی دیگری به‌گونه‌ی جمعی سرش اتفاق صورت گرفت، باز از همان استفاده خواهد شد.»

با این حال برخی آگاهان مسایل سیاسی، نوعیت پرچم یک کشور را در شناسایی هویت آن برای جهانیان مهم می‌دانند و می‌گویند که شهروندان کشور در چگونگی انتخاب پرچم باید نقش داشته باشند.

ذکی الله محمد استاد دانش‌گاه به طلوع‌نیوز گفت: «امارت اسلامی هم باید لویه جرگه مردمی را بخواهد و از مردم اختیار بگیرد که شما کدام پرچم را به عنوان پرچم ملی خود انتخاب می‌کنید، هر رای را که مردم داد، حکومت باید قبول کند.»

محمدمتین محمدخیل آگاه مسایل نظامی گفت: «تصمیم در قسمت بیرق سه رنگ را باید ملت افغانستان بگیرد و یا این‌که پارلمان چه رقم باید جور شود، ملت تصمیم بگیرد.»

این درحالی‌ست که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی در کشور، پرچم سه رنگ کشور پایان و پرچم سفید امارت اسلامی برافراشته شد و تا اکنون مشخص هم نیست که سرنوشت این پرچم در آینده چه خواهد شد.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره