Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادعاهای منع حضور دختران بالاتر از صنف ششم در آموزش‌گاه‌ها

مسوولان برخی آموزش‌گاه‌ها در پایتخت از وضع محدودیت‌های تازه بر روند آموزش دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم در آموزش‌گاه‌ها سخن گفته‌اند.

این مسوولان ادعا دارند که وزارت معارف از آنان تعهد گرفته است تا دختران بالاتر از صنف ششم را در آموزش‌گاه‌ها آموزش ندهند.

مژده ولی‌زاده مسوول یکی از نهادهای آموزشی به طلوع‌نیوز گفت: «گفتن یک تن هم از شاگردهای طبقه اناث در صنف‌های تان حضور نداشته باشند؛ بخاطر همین موضوعات نگرانی تمام شاگردان خیلی زیاد شده و از ما هم. وقتی شاگردها میایند، ما جواب رد می‌دهیم، این برای ما مشکل بزرگ و تاسف‌آور است.»

رحمانی مسوول یکی دیگر از نهادهای آموزشی می‌گوید: «تعهدنامه از پیش ما گرفته شده، از تمام مراکز گرفته شده، نگرانی ما زیاد است چون یک تعداد استادها وظیفه خود را رها کردند که شامل استادان بخش اناث هم می‌شد.»

هم‌زمان دختران بالاتر از صنف ششم با ابراز ناامیدی از این محدودیت، گفته‌اند که امارت اسلامی نباید آنان را از حق آموزش محروم کند. آنان بار دیگر از امارت اسلامی خواستند که دروازه‌های آموزش و تحصیل را به‌روی آنان بازگشایی کند.

گلثوم دانش‌آموز صنف دهم چنین خواست دارد: «وقتی که در خانه می‌باشی، جز از فکر و جگرخونی دیگر هیچ چیزی در فکرتان نمیاید.

درس و تحصیل می‌تواند انسان را بسیار پیشرفت بدهد و ذهن انسان را می‌تواند روشن کند.»

حسینه دانش‌آموز صنف هفتم گفت: «دو نیم سال می‌شود از درس و تعلیم محروم هستیم. یگانه آرزو ما این بود که اگر مکتب رفته نمی‌توانیم، کورس می‌رویم.»

اما امارت اسلامی تا اکنون در باره وضع محدودیت‌های تازه در نهادهای آموزشی بالای دختران بالاتر از صنف ششم چیزی نگفته است.

ادعاهای منع حضور دختران بالاتر از صنف ششم در آموزش‌گاه‌ها

مسوولان آموزش‌گاه‌ها ادعا دارند که وزارت معارف از آنان تعهد گرفته تا دختران بالاتر از صنف ششم را در آموزش‌گاه‌ها آموزش ندهند.

تصویر بندانگشتی

مسوولان برخی آموزش‌گاه‌ها در پایتخت از وضع محدودیت‌های تازه بر روند آموزش دختران دانش‌آموز بالاتر از صنف ششم در آموزش‌گاه‌ها سخن گفته‌اند.

این مسوولان ادعا دارند که وزارت معارف از آنان تعهد گرفته است تا دختران بالاتر از صنف ششم را در آموزش‌گاه‌ها آموزش ندهند.

مژده ولی‌زاده مسوول یکی از نهادهای آموزشی به طلوع‌نیوز گفت: «گفتن یک تن هم از شاگردهای طبقه اناث در صنف‌های تان حضور نداشته باشند؛ بخاطر همین موضوعات نگرانی تمام شاگردان خیلی زیاد شده و از ما هم. وقتی شاگردها میایند، ما جواب رد می‌دهیم، این برای ما مشکل بزرگ و تاسف‌آور است.»

رحمانی مسوول یکی دیگر از نهادهای آموزشی می‌گوید: «تعهدنامه از پیش ما گرفته شده، از تمام مراکز گرفته شده، نگرانی ما زیاد است چون یک تعداد استادها وظیفه خود را رها کردند که شامل استادان بخش اناث هم می‌شد.»

هم‌زمان دختران بالاتر از صنف ششم با ابراز ناامیدی از این محدودیت، گفته‌اند که امارت اسلامی نباید آنان را از حق آموزش محروم کند. آنان بار دیگر از امارت اسلامی خواستند که دروازه‌های آموزش و تحصیل را به‌روی آنان بازگشایی کند.

گلثوم دانش‌آموز صنف دهم چنین خواست دارد: «وقتی که در خانه می‌باشی، جز از فکر و جگرخونی دیگر هیچ چیزی در فکرتان نمیاید.

درس و تحصیل می‌تواند انسان را بسیار پیشرفت بدهد و ذهن انسان را می‌تواند روشن کند.»

حسینه دانش‌آموز صنف هفتم گفت: «دو نیم سال می‌شود از درس و تعلیم محروم هستیم. یگانه آرزو ما این بود که اگر مکتب رفته نمی‌توانیم، کورس می‌رویم.»

اما امارت اسلامی تا اکنون در باره وضع محدودیت‌های تازه در نهادهای آموزشی بالای دختران بالاتر از صنف ششم چیزی نگفته است.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره