تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

'آرای شماری از ولسوالی‌های ناامن بیشتر از ولسوالی‌های امن استند'

برخی از آمارهای پخش شده از آرای انتخابات ریاست‌جمهوری، نشان می‌‌دهند که در شماری از ولسوالی‌‌های ناامن کشور، بیشتر از ولسوالی‌‌هایی که امن بوده‌‌اند، به صندوق‌‌های رأی‌‌دهی، رأی ریخته شده‌‌است.

آمارهایی که منابع محلی در هلمند به دست داده‌اند، می‌رسانند که در روز انتخابات ریاست‌جمهوری، در ولسوالی گرمسیر این ولایت که ناامن به شمار می‌رود، بیش از ۸۷۰۰ تن در انتخابات شرکت کرده بودند؛ اما در ولسوالی‌یی چون نادعلی که می‌گویند کم‌تر گواه خشونت‌هاست، شمار رأی‌دهنده‌گان بیش از ۶۸۰۰ اعلام شده‌است.

منابع محلی در هلمند، تمامی آرای انتخاباتی را در هلمند بیش از ۱۱۳هزار می‌گویند؛ حال‌آن‌که کمیسیون مستقل انتخابات شمار این آرا را، بیش از ۱۱۵هزار می‌داند.

وزارت دفاع ملی، تأیید می‌کند که گرمسیر در شمار ولسوالی‌هایی است که نیروهای دولتی می‌خواهند آن‌‌ولسوالی‌ها از وجود طالبان پاک‌سازی کنند.

روح‌الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «نیروهای دفاعی و امنیتی افغان، نه تنها به خاطر پاک‌سازی ولسوالی گرمسیر از وجود دشمن؛ بل که در سراسر افغانستان، به خاطر پاک‌سازی ساحاتی که در آن‌جا دشمن موجود باشد، برنامه بزرگ نظامی را زیر دست دارند.»

در کنار هلمند، تخار نیز از ولایت‌هایی است که میان آمارهای داده شدۀ انتخاباتی از سوی مقام‌های این ولایت و آمارهای پخش‌شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، تفاوت‌هایی را می‌توان دید.
کمیسیون مستقل انتخابات، شمار رأی‌دهنده‌گان انتخابات ریاست‌جمهوری را در تخار، ۶۴هزار و ۵۵ تن می‌گوید؛ اما مقام‌های محلی این شمار را بیشتر می‌دانند.

محمد جواد هجری، سخن‌گوی والی تخار بیان داشت: «در این پروسه، شصت و چهار هزار و دوصد و بیست و شش نفر اشتراک کردند.»

در ولایت هم‌جوار تخار، کندز نیز از تفاوت‌های بسیار میان آرای انتخاباتی در ولسوالی‌هایی سخن گفته می‌شود که یا ناامن استند و یا هم در نزدیک‌های انتخابات، گواه نبردها بوده‌اند.

غلام ربانی ربانی، رییس شورای ولایتی کندز در این باره گفت: «بُلندترین آرا، به سطح ولسوالی‌ها، در ولسوالی امام صاحب استفاده شده که به تعداد - تخمیناً - پنج‌هزار نفر به‌پای صندوق‌های رأی رفتند و رأی خود را رخیتند و همچنان پایین‌ترین آرا در ولسوالی چهاردره که به تعداد بیست و شش تن در پروسه رأی‌دهی اشتراک کردند.»

تصویرهایی‌که از روز انتخابات ریاست‌جمهوری در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که عبدالقیوم، مسؤول یک مرکز رأی‌دهی می‌گوید که پس از حمله‌های موشکی طالبان بر نزدیک این مرکز، وی ناچار شد مواد انتخاباتی را به نیروهای امنیتی بسپارد؛ زیرا به گفتۀ او، دیگر کسی برای رأی‌دهی به این مرکز نیامد: «در هر محل، بیشتر از بیست رأی استفاده نکردند. یک رأی اردو است که آنان بیشتر رأی استفاده کردند.»

عظیم محسنی، نمایندۀ مردم بغلان در مجلس نماینده‌‎گان نیز بیان داشت: «در اصل خود مرکز رأی‌دهی هم نتوانستند که (صندوق‌ها را) انتقال بدهند. از آن‌جا بُردند و به میل دل خود، صندوق‌ها را پُر کردند.»

نهادهای ناظر بر انتخابات هم نگران چگونه‌گی حقیقی بودن شمار شرکت‌کننده‌گان انتخابات در بخش‌هایی از کشور استند.

اما، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این موضوع را در بررسی‌هایش دارد.

اورنگ زیب، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «اضافه‌تر از لیست رأی‌دهنده‌گان، رأی‌دهی صورت گرفته باشد یا تقلب شده باشد یا اضافه از لیست رأی‌دهنده‌گان باشد، آن رأی پیش ما معتبر نیست و باطل می‌شود.»

در هنگام تهیۀ این گزارش، منابع محلی به ما گفتند که ناامنی‌ها در دو ولسوالی چهاربولک بلخ و منگجیک جوزجان، در کاهش شمار شرکت‌کننده‌گان انتخابات، نقش عجیبی داشته است. چنان‌که در روز انتخابات، در چهاربولک تنها هشت تن و در منگجیک هم ده تن رأی داده‌اند.

افغانستان

'آرای شماری از ولسوالی‌های ناامن بیشتر از ولسوالی‌های امن استند'

در ولسوالی چهاربولک بلخ و نیز در ولسوالی منگجیک جوزجان که هردو ناامن به شمار می‌روند، شمار شرکت کننده‌گان در انتخابات تنها درحدود ده تن بوده‌اند.

تصویر بندانگشتی

برخی از آمارهای پخش شده از آرای انتخابات ریاست‌جمهوری، نشان می‌‌دهند که در شماری از ولسوالی‌‌های ناامن کشور، بیشتر از ولسوالی‌‌هایی که امن بوده‌‌اند، به صندوق‌‌های رأی‌‌دهی، رأی ریخته شده‌‌است.

آمارهایی که منابع محلی در هلمند به دست داده‌اند، می‌رسانند که در روز انتخابات ریاست‌جمهوری، در ولسوالی گرمسیر این ولایت که ناامن به شمار می‌رود، بیش از ۸۷۰۰ تن در انتخابات شرکت کرده بودند؛ اما در ولسوالی‌یی چون نادعلی که می‌گویند کم‌تر گواه خشونت‌هاست، شمار رأی‌دهنده‌گان بیش از ۶۸۰۰ اعلام شده‌است.

منابع محلی در هلمند، تمامی آرای انتخاباتی را در هلمند بیش از ۱۱۳هزار می‌گویند؛ حال‌آن‌که کمیسیون مستقل انتخابات شمار این آرا را، بیش از ۱۱۵هزار می‌داند.

وزارت دفاع ملی، تأیید می‌کند که گرمسیر در شمار ولسوالی‌هایی است که نیروهای دولتی می‌خواهند آن‌‌ولسوالی‌ها از وجود طالبان پاک‌سازی کنند.

روح‌الله احمدزی، سخن‌گوی وزارت دفاع ملی گفت: «نیروهای دفاعی و امنیتی افغان، نه تنها به خاطر پاک‌سازی ولسوالی گرمسیر از وجود دشمن؛ بل که در سراسر افغانستان، به خاطر پاک‌سازی ساحاتی که در آن‌جا دشمن موجود باشد، برنامه بزرگ نظامی را زیر دست دارند.»

در کنار هلمند، تخار نیز از ولایت‌هایی است که میان آمارهای داده شدۀ انتخاباتی از سوی مقام‌های این ولایت و آمارهای پخش‌شده از سوی کمیسیون مستقل انتخابات، تفاوت‌هایی را می‌توان دید.
کمیسیون مستقل انتخابات، شمار رأی‌دهنده‌گان انتخابات ریاست‌جمهوری را در تخار، ۶۴هزار و ۵۵ تن می‌گوید؛ اما مقام‌های محلی این شمار را بیشتر می‌دانند.

محمد جواد هجری، سخن‌گوی والی تخار بیان داشت: «در این پروسه، شصت و چهار هزار و دوصد و بیست و شش نفر اشتراک کردند.»

در ولایت هم‌جوار تخار، کندز نیز از تفاوت‌های بسیار میان آرای انتخاباتی در ولسوالی‌هایی سخن گفته می‌شود که یا ناامن استند و یا هم در نزدیک‌های انتخابات، گواه نبردها بوده‌اند.

غلام ربانی ربانی، رییس شورای ولایتی کندز در این باره گفت: «بُلندترین آرا، به سطح ولسوالی‌ها، در ولسوالی امام صاحب استفاده شده که به تعداد - تخمیناً - پنج‌هزار نفر به‌پای صندوق‌های رأی رفتند و رأی خود را رخیتند و همچنان پایین‌ترین آرا در ولسوالی چهاردره که به تعداد بیست و شش تن در پروسه رأی‌دهی اشتراک کردند.»

تصویرهایی‌که از روز انتخابات ریاست‌جمهوری در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان به طلوع‌نیوز رسیده‌اند، نشان می‌دهند که عبدالقیوم، مسؤول یک مرکز رأی‌دهی می‌گوید که پس از حمله‌های موشکی طالبان بر نزدیک این مرکز، وی ناچار شد مواد انتخاباتی را به نیروهای امنیتی بسپارد؛ زیرا به گفتۀ او، دیگر کسی برای رأی‌دهی به این مرکز نیامد: «در هر محل، بیشتر از بیست رأی استفاده نکردند. یک رأی اردو است که آنان بیشتر رأی استفاده کردند.»

عظیم محسنی، نمایندۀ مردم بغلان در مجلس نماینده‌‎گان نیز بیان داشت: «در اصل خود مرکز رأی‌دهی هم نتوانستند که (صندوق‌ها را) انتقال بدهند. از آن‌جا بُردند و به میل دل خود، صندوق‌ها را پُر کردند.»

نهادهای ناظر بر انتخابات هم نگران چگونه‌گی حقیقی بودن شمار شرکت‌کننده‌گان انتخابات در بخش‌هایی از کشور استند.

اما، کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که این موضوع را در بررسی‌هایش دارد.

اورنگ زیب، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات اظهار داشت: «اضافه‌تر از لیست رأی‌دهنده‌گان، رأی‌دهی صورت گرفته باشد یا تقلب شده باشد یا اضافه از لیست رأی‌دهنده‌گان باشد، آن رأی پیش ما معتبر نیست و باطل می‌شود.»

در هنگام تهیۀ این گزارش، منابع محلی به ما گفتند که ناامنی‌ها در دو ولسوالی چهاربولک بلخ و منگجیک جوزجان، در کاهش شمار شرکت‌کننده‌گان انتخابات، نقش عجیبی داشته است. چنان‌که در روز انتخابات، در چهاربولک تنها هشت تن و در منگجیک هم ده تن رأی داده‌اند.

هم‌رسانی کنید