Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اتحادیۀ حقوق‌دانان: شیوۀ عملیات بر آمر ستار غیرمسؤولانه بوده‌است

یک هفته از ماجرای کشته‌شدن آمر ستار غوربندی، از فرمانده‌هان جمعیت اسلامی، درعملیات شب‌هنگام نیروهای ویژۀ امنیت ملی در کابل می‌گذرد، اما هنوز پهلوهای پنهان این ماجرا روشن نشده‌اند.

آمرستار غوربندی همراه با پسر، خواهرزاده و دو تن دیگر یک‌شنبه شب (۱۴جدی) در یک عملیات نیروهای ویژۀ امنیت ملی در منطقۀ خیرخانۀ کابل کشته شدند.

نهادهای امنیتی و لوی سارنوالی دربارۀ توجیه کشتن آمر ستار با پنج تن دیگر اطلاعات بدست نمی‌دهند، اما می‌گویند که یک هیئت نُه نفری برای بررسی این رویداد در حال کار است.

اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید که شیوۀ عملیات نیروهای ویژۀ امنیت ملی بر آمرستار، غیرمسؤولانه و خلاف قانون بوده‌است. این اتحادیه، این عملیات را یک عمل جرمی می‌پندارد.

 وحید فرزه‌یی، عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان در این باره گفت: «ما یک تفکیکی داشته باشیم میان گروه‌های شورشی و میان دولت.»

در همین حال، یک منبع به طلوع‌نیوز می‌گوید که یک جنرال مسؤول درعملیات در برابر آمرستار توجیه کشتن اورا به جای بازداشت، گفته‌است که نخستین شلیک از سوی افراد وابسته به آمرستار بر نیروهای امنیتی شده‌است؛ درحالی که نزدیکان آمر ستار این ادعا را بی‌بنیاد خوانده‌اند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، خواهان بررسی این رویداد استند.

عبدالظاهر تمیم، یکی از این نماینده‌گان گفت: «یک شخص برای یک تیم کمپاین می‌کند، در ارگ ریاست‌جمهوری شرکت می‌کند و همیشه با این تیم دوشادوش حرکت می‌کند، مشوره می‌دهد، رأی برای آن تیم می‌آورد. اما آن را در نیمۀ شب مورد حمله قرار می‌دهد ... این سوال برانگیز است.»

گل رحمان همدرد، نمایندۀ دیگر نیز بیان داشت: «به حکومت پیشنهاد ما این است؛ هر آنکسی که در ناامنی‌ها دست دارند باید به پنجۀ قانون سپرده شود، اما من طرفدار محاکمۀ صحرایی نیستم.»

در همین حال، محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا نیز می‌گوید که بی‌پروایی در کار بررسی این ماجرا، ثبات سیاسی را در کشور صدمه خواهد زد: «این مسله اعتماد مردم را نسبت به حکومت بسیار پایین آورد.»

هرچند سندی‌که به طلوع‌نیوز رسیده‌است، نشان می‌دهد که آمر ستار با پنج تن دیگر در یک پروندۀ آدم ربایی زیر پیگرد نهادهای امنیتی قرار داشتند، اما نزدیکان آمر ستار این اتهام را بی‌بنیاد می‌خوانند.

اتحادیۀ حقوق‌دانان: شیوۀ عملیات بر آمر ستار غیرمسؤولانه بوده‌است

آمرستار غوربندی همراه با پسر، خواهرزاده و دو تن دیگر یک‌شنبه شب (۱۴جدی) در یک عملیات نیروهای ویژۀ امنیت ملی در منطقۀ خیرخانۀ کابل کشته شدند.

تصویر بندانگشتی

یک هفته از ماجرای کشته‌شدن آمر ستار غوربندی، از فرمانده‌هان جمعیت اسلامی، درعملیات شب‌هنگام نیروهای ویژۀ امنیت ملی در کابل می‌گذرد، اما هنوز پهلوهای پنهان این ماجرا روشن نشده‌اند.

آمرستار غوربندی همراه با پسر، خواهرزاده و دو تن دیگر یک‌شنبه شب (۱۴جدی) در یک عملیات نیروهای ویژۀ امنیت ملی در منطقۀ خیرخانۀ کابل کشته شدند.

نهادهای امنیتی و لوی سارنوالی دربارۀ توجیه کشتن آمر ستار با پنج تن دیگر اطلاعات بدست نمی‌دهند، اما می‌گویند که یک هیئت نُه نفری برای بررسی این رویداد در حال کار است.

اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان، می‌گوید که شیوۀ عملیات نیروهای ویژۀ امنیت ملی بر آمرستار، غیرمسؤولانه و خلاف قانون بوده‌است. این اتحادیه، این عملیات را یک عمل جرمی می‌پندارد.

 وحید فرزه‌یی، عضو اتحادیۀ حقوق‌دانان افغانستان در این باره گفت: «ما یک تفکیکی داشته باشیم میان گروه‌های شورشی و میان دولت.»

در همین حال، یک منبع به طلوع‌نیوز می‌گوید که یک جنرال مسؤول درعملیات در برابر آمرستار توجیه کشتن اورا به جای بازداشت، گفته‌است که نخستین شلیک از سوی افراد وابسته به آمرستار بر نیروهای امنیتی شده‌است؛ درحالی که نزدیکان آمر ستار این ادعا را بی‌بنیاد خوانده‌اند.

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان، خواهان بررسی این رویداد استند.

عبدالظاهر تمیم، یکی از این نماینده‌گان گفت: «یک شخص برای یک تیم کمپاین می‌کند، در ارگ ریاست‌جمهوری شرکت می‌کند و همیشه با این تیم دوشادوش حرکت می‌کند، مشوره می‌دهد، رأی برای آن تیم می‌آورد. اما آن را در نیمۀ شب مورد حمله قرار می‌دهد ... این سوال برانگیز است.»

گل رحمان همدرد، نمایندۀ دیگر نیز بیان داشت: «به حکومت پیشنهاد ما این است؛ هر آنکسی که در ناامنی‌ها دست دارند باید به پنجۀ قانون سپرده شود، اما من طرفدار محاکمۀ صحرایی نیستم.»

در همین حال، محمد علم ایزدیار، معاون نخست مجلس سنا نیز می‌گوید که بی‌پروایی در کار بررسی این ماجرا، ثبات سیاسی را در کشور صدمه خواهد زد: «این مسله اعتماد مردم را نسبت به حکومت بسیار پایین آورد.»

هرچند سندی‌که به طلوع‌نیوز رسیده‌است، نشان می‌دهد که آمر ستار با پنج تن دیگر در یک پروندۀ آدم ربایی زیر پیگرد نهادهای امنیتی قرار داشتند، اما نزدیکان آمر ستار این اتهام را بی‌بنیاد می‌خوانند.

هم‌رسانی کنید