Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ادعاها دربارۀ همکاری طالبان با گروۀ "کتیبۀ امام بخاری"

گروۀ "کتیبه امام بخاری" که به "جماعت امام بخاری" نیز مشهور است و از ازبیکستانی‌ها تشکیل شده‌است، به تازه‌گی ادعا کرده‌است که چند نیروی خیزش مردمی را در افغانستان اسیر گرفته‌است.

بربنیاد تصویری‌که این گروه نشر کرده‌است، این گروه ادعا کرده‌است که این نیروهای خیزش مردمی را در یک عملیات مشترک با طالبان اسیر گرفته‌اند.

این گروه محل این عملیات را روشن نساخته‌است اما سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش، تأیید کرده‌است که اعضای این گروه در ولایت فاریاب، درشمال افغانستان، در کنار طالبان می‌جنگند.

در همین حال، وبسایت "لانگ وار ژورنال" می‌گوید که "کتیبۀ امام بخاری" در ولایت‌های جوزجان و فاریاب فعال است.

پیش از پخش این تصویرها از سوی گروه "کتبیه امام بخاری"، طالبان نیز با پخش اعلامیه‌‌هایی، از تسلیم شدن چند تن از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی "گرزیوان" فاریاب به طالبان خبر داده‌اند.

نقیب‌الله فایق، والی فاریاب در این باره گفت: «جنگ‌هایی که این روزها در قیصار، در قرمقول، در گرزیوان و در شرین تگاب به وقوع می‌پیوندد، بیشتر رهبری جنگ را همین‌ها دارند.»

اما، سخن‌گوی طالبان در واکنش به نشر این تصویرها از سوی گروۀ کتیبه، می‌گوید که این تصویرها ازبازداشت نیروهای خیزش مردمی از سوی طالبان در ولسوالی خمآب جوزجان برداشته و از ویب سایت این گروه دزدی شده‌اند.

سازمان ملل در گزارشش گفته‌ بود که اعضای گروۀ کتیبه امام بخاری در سال ۲۰۱۶ از سوریه به افغانستان آمده‌اند و با طالبان پیوسته‌اند.

عبدالله ناجی نظری، عضو شورای ولایتی بدخشان بیان داشت: «خارجی‌هایی که در بدخشان همکار طالبان استند، این‌ها ستون فقرات جنگی طالبان استند که از کشورهای مانند چین، ازبیکستان و تاجیکستان جمع شدند.»

چند روز پیش، گل محمد بیدار، معاون والی کنر نیز از فعالیت چندین گروۀ خارجی از جمله لشکرطیبیه در این ولایت خبرداد: «تقریبأ سیزده گروۀ تروریستی فعال استند که در آن لشکر طیبه، جیش محمد، امارات هم موجود استند.»

اما، طالبان هرگونه همدستی با گروه‌های هراس‌افگن خارجی را رد می‌کنند.

بربنیاد توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان، این گروه تعهد سپرده‌است که رابطه‌اش را با تمامی گروه‌های هراس‌افگن خارجی قطع می‌کند.

ادعاها دربارۀ همکاری طالبان با گروۀ "کتیبۀ امام بخاری"

سازمان ملل در گزارشش گفته‌ بود که اعضای گروۀ کتیبه امام بخاری در سال ۲۰۱۶ از سوریه به افغانستان آمده‌اند و با طالبان پیوسته‌اند.

تصویر بندانگشتی

گروۀ "کتیبه امام بخاری" که به "جماعت امام بخاری" نیز مشهور است و از ازبیکستانی‌ها تشکیل شده‌است، به تازه‌گی ادعا کرده‌است که چند نیروی خیزش مردمی را در افغانستان اسیر گرفته‌است.

بربنیاد تصویری‌که این گروه نشر کرده‌است، این گروه ادعا کرده‌است که این نیروهای خیزش مردمی را در یک عملیات مشترک با طالبان اسیر گرفته‌اند.

این گروه محل این عملیات را روشن نساخته‌است اما سازمان ملل متحد در گزارش اخیرش، تأیید کرده‌است که اعضای این گروه در ولایت فاریاب، درشمال افغانستان، در کنار طالبان می‌جنگند.

در همین حال، وبسایت "لانگ وار ژورنال" می‌گوید که "کتیبۀ امام بخاری" در ولایت‌های جوزجان و فاریاب فعال است.

پیش از پخش این تصویرها از سوی گروه "کتبیه امام بخاری"، طالبان نیز با پخش اعلامیه‌‌هایی، از تسلیم شدن چند تن از نیروهای خیزش مردمی در ولسوالی "گرزیوان" فاریاب به طالبان خبر داده‌اند.

نقیب‌الله فایق، والی فاریاب در این باره گفت: «جنگ‌هایی که این روزها در قیصار، در قرمقول، در گرزیوان و در شرین تگاب به وقوع می‌پیوندد، بیشتر رهبری جنگ را همین‌ها دارند.»

اما، سخن‌گوی طالبان در واکنش به نشر این تصویرها از سوی گروۀ کتیبه، می‌گوید که این تصویرها ازبازداشت نیروهای خیزش مردمی از سوی طالبان در ولسوالی خمآب جوزجان برداشته و از ویب سایت این گروه دزدی شده‌اند.

سازمان ملل در گزارشش گفته‌ بود که اعضای گروۀ کتیبه امام بخاری در سال ۲۰۱۶ از سوریه به افغانستان آمده‌اند و با طالبان پیوسته‌اند.

عبدالله ناجی نظری، عضو شورای ولایتی بدخشان بیان داشت: «خارجی‌هایی که در بدخشان همکار طالبان استند، این‌ها ستون فقرات جنگی طالبان استند که از کشورهای مانند چین، ازبیکستان و تاجیکستان جمع شدند.»

چند روز پیش، گل محمد بیدار، معاون والی کنر نیز از فعالیت چندین گروۀ خارجی از جمله لشکرطیبیه در این ولایت خبرداد: «تقریبأ سیزده گروۀ تروریستی فعال استند که در آن لشکر طیبه، جیش محمد، امارات هم موجود استند.»

اما، طالبان هرگونه همدستی با گروه‌های هراس‌افگن خارجی را رد می‌کنند.

بربنیاد توافق‌نامه صلح میان امریکا و طالبان، این گروه تعهد سپرده‌است که رابطه‌اش را با تمامی گروه‌های هراس‌افگن خارجی قطع می‌کند.

هم‌رسانی کنید