Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

"ارادۀ جدی" سازمان همکاری‌های اسلامی در آوردن صلح به افغانستان

سازمان همکاری‌های اسلامی می‌گوید که این سازمان برای آوردن صلح به افغانستان اراده جدی دارد.

دبیر کل این سازمان امروز سه شنبه در نشست جهانی علمای اسلام برای صلح و امنیت در افغانستان گفت که جنگ یک راه حل همیشه‌گی نیست و مسئله افغانستان باید از راه گفت‌وگو حل شود. 

در این نشست نزدیک به ۱۰۰ عالم دین از ۵۷ کشور مسلمان جهان اشتراک کرده اند. 

در این نشست که در شهر جده عربستان سعودی برگزار شده است عالمان افغانستان با انتقاد از جنگ در کشور هفت خواست شان را مطرح ساختند.

خواست‌های علمای افغانستان از عربستان سعودی:

•    دعوت از هردو طرف جنگ برای آتش‌بس و آغاز گفت‌گوهای مستقیم؛

•    تعیین یک هیئت از میان این عالمان برای گفت‌وگوهای مستقیم با طالبان؛

•    دعوت نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برای برگزاری یک نشست بزرگ؛

•    دعوت از طالبان برای گفت‌وگوهای صلح به عربستان سعودی؛

•    دعوت برای یک نشست بزرگ عالمان دین در افغانستان؛

•    واضح شدن موقف علما و سازمان همکاری اسلامی در باره جنگ افغانستان؛

•    واضح شدن موقف عالمان در باره افراط گرایی، کشتار و انفجار و انتحار.

محمد شفیق صمیم، عضو شورای علمای افغانستان، در این نشست گفت: «حمله‌های انتحاری، مسجدها، مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها و مکان‌های عامه و حتا مراسم های جنازه و عزا را آماج قرار می‌دهند. و بیماران را در شفاخانه‌ها آماج قرار می‌هند. کارهای وحشیانه و جرایم شنیعی انجام می‌دهند که انسان آن‌ها را تصور کرده نمی‌تواند.»

در این میان، حکومت عربستان سعودی و سازمان همکاری اسلامی هم از این جنگ انتقاد کردند. 

دبیر کل سازمان همکاری اسلامی گفت که جنگ در افغانستان دیگر بس است، زیرا مردم این کشور کشتارهای بسیاری را دیده اند.

یوسف بن احمد العثمین، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، گفت: «جنگ در افغانستان، جامعه را از پیشرفت بازداشته است و امیدها را از میان برده است. به نام اسلام مردم بی گناه را می کشند.»

حکومت عربستان هم بر پشتیبانی این کشور از روند صلح افغانستان تاکید می‌ورزد.

صالح بن عبدالعزیز آل شیخ، وزیر امور اسلامی عربستان سعودی، گفت: «سعادت سران این کشور و علمای آن و تمامی علمای اسلام، در از میان رفتن مشکلات شما و وحدت تان است.»

از میان پانزده عالم دین پاکستانی که به این نشست دعوت شده بودند، تنها یک تن در اینجا حضور یافته است.

تنها نماینده زن از افغانستان در این نشست، از عدم حضور گسترده زنان در این نشست انتقاد کرد. 

نشست جهانی علمای اسلام برای دو روز در عربستان سعودی برگزار می‌شود. 

قرار است که در روز دوم و اخیر این نشست، عالمان جهان از طالبان بخواهند که جنگ را کنار بگذارند و با حکومت افغانستان گفت‌وگو کنند. 

در همین حال طالبان در یک خبرنامه حضور نیروهای خارجی را در افغانستان اشغال می‌دانند و می‌گویند که جنگ آنان در افغانستان از دیدگاه اسلام و فقه اسلامی روا است و ادامه خواهد داشت.

"ارادۀ جدی" سازمان همکاری‌های اسلامی در آوردن صلح به افغانستان

از میان پانزده عالم دین پاکستانی که به نشست جهانی عالمان دین درباره صلح و امنیت در افغانستان دعوت شده بودند، تنها یک تن در این نشست اشتراک کرده است. 

Thumbnail

سازمان همکاری‌های اسلامی می‌گوید که این سازمان برای آوردن صلح به افغانستان اراده جدی دارد.

دبیر کل این سازمان امروز سه شنبه در نشست جهانی علمای اسلام برای صلح و امنیت در افغانستان گفت که جنگ یک راه حل همیشه‌گی نیست و مسئله افغانستان باید از راه گفت‌وگو حل شود. 

در این نشست نزدیک به ۱۰۰ عالم دین از ۵۷ کشور مسلمان جهان اشتراک کرده اند. 

در این نشست که در شهر جده عربستان سعودی برگزار شده است عالمان افغانستان با انتقاد از جنگ در کشور هفت خواست شان را مطرح ساختند.

خواست‌های علمای افغانستان از عربستان سعودی:

•    دعوت از هردو طرف جنگ برای آتش‌بس و آغاز گفت‌گوهای مستقیم؛

•    تعیین یک هیئت از میان این عالمان برای گفت‌وگوهای مستقیم با طالبان؛

•    دعوت نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی برای برگزاری یک نشست بزرگ؛

•    دعوت از طالبان برای گفت‌وگوهای صلح به عربستان سعودی؛

•    دعوت برای یک نشست بزرگ عالمان دین در افغانستان؛

•    واضح شدن موقف علما و سازمان همکاری اسلامی در باره جنگ افغانستان؛

•    واضح شدن موقف عالمان در باره افراط گرایی، کشتار و انفجار و انتحار.

محمد شفیق صمیم، عضو شورای علمای افغانستان، در این نشست گفت: «حمله‌های انتحاری، مسجدها، مدرسه‌ها و دانشگاه‌ها و مکان‌های عامه و حتا مراسم های جنازه و عزا را آماج قرار می‌دهند. و بیماران را در شفاخانه‌ها آماج قرار می‌هند. کارهای وحشیانه و جرایم شنیعی انجام می‌دهند که انسان آن‌ها را تصور کرده نمی‌تواند.»

در این میان، حکومت عربستان سعودی و سازمان همکاری اسلامی هم از این جنگ انتقاد کردند. 

دبیر کل سازمان همکاری اسلامی گفت که جنگ در افغانستان دیگر بس است، زیرا مردم این کشور کشتارهای بسیاری را دیده اند.

یوسف بن احمد العثمین، دبیر کل سازمان همکاری اسلامی، گفت: «جنگ در افغانستان، جامعه را از پیشرفت بازداشته است و امیدها را از میان برده است. به نام اسلام مردم بی گناه را می کشند.»

حکومت عربستان هم بر پشتیبانی این کشور از روند صلح افغانستان تاکید می‌ورزد.

صالح بن عبدالعزیز آل شیخ، وزیر امور اسلامی عربستان سعودی، گفت: «سعادت سران این کشور و علمای آن و تمامی علمای اسلام، در از میان رفتن مشکلات شما و وحدت تان است.»

از میان پانزده عالم دین پاکستانی که به این نشست دعوت شده بودند، تنها یک تن در اینجا حضور یافته است.

تنها نماینده زن از افغانستان در این نشست، از عدم حضور گسترده زنان در این نشست انتقاد کرد. 

نشست جهانی علمای اسلام برای دو روز در عربستان سعودی برگزار می‌شود. 

قرار است که در روز دوم و اخیر این نشست، عالمان جهان از طالبان بخواهند که جنگ را کنار بگذارند و با حکومت افغانستان گفت‌وگو کنند. 

در همین حال طالبان در یک خبرنامه حضور نیروهای خارجی را در افغانستان اشغال می‌دانند و می‌گویند که جنگ آنان در افغانستان از دیدگاه اسلام و فقه اسلامی روا است و ادامه خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید