تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

از حمله بر شفاخانۀ امنیت ملی و وزارت داخله جلوگیری شد

ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که کارمندان این ریاست از دوحملۀ بزرگ انتحاری در شهر کابل، جلوگیری کرده اند.

این ریاست‎ در خبرنامه‎یی که پس از چاشت روز پنج‌شنبه، به رسانه‌‎‌ها فرستاده، می‌گوید که یک گروه هفت نفری طالبان، قرار بود بر شفاخانۀ امنیت ملی و وزارت امورداخله حمله کنند که از سوی کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت شدند.

بربنیاد این خبرنامه، بازداشت شده‌گان اعتراف کرده اند که آموزش‌‎های نظامی و استفاده از واسکت‌های انتحاری را در مدرسه‌های «اصحاب الجنه»، «هاشمیه»، «اصحاب الصفه»، «منصوری لشکر» و «عمری لشکر» که به گفتۀ ریاست امنیت ملی در چمن پاکستان موقعیت دارند و مربوط مولوی احمد کندهاری می‌باشند، فراگرفته اند.

این در حالی است که روز دوشنبه، کابل گواه دو رویداد مرگ بار انتحاری بود که در آنها دست کم ۳۰تن مشمول نُه خبرنگار و تصویر بردار، جان باختند.

از حمله بر شفاخانۀ امنیت ملی و وزارت داخله جلوگیری شد

ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که یک گروه هفت نفری طالبان که قرار بود بر شفاخانۀ امنیت ملی و وزارت امور داخله حمله‌‌های انتحاری را راه اندازی کنند، از سوی کارمندان این ریاست بازداشت شدند.

تصویر بندانگشتی

ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که کارمندان این ریاست از دوحملۀ بزرگ انتحاری در شهر کابل، جلوگیری کرده اند.

این ریاست‎ در خبرنامه‎یی که پس از چاشت روز پنج‌شنبه، به رسانه‌‎‌ها فرستاده، می‌گوید که یک گروه هفت نفری طالبان، قرار بود بر شفاخانۀ امنیت ملی و وزارت امورداخله حمله کنند که از سوی کارمندان ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت شدند.

بربنیاد این خبرنامه، بازداشت شده‌گان اعتراف کرده اند که آموزش‌‎های نظامی و استفاده از واسکت‌های انتحاری را در مدرسه‌های «اصحاب الجنه»، «هاشمیه»، «اصحاب الصفه»، «منصوری لشکر» و «عمری لشکر» که به گفتۀ ریاست امنیت ملی در چمن پاکستان موقعیت دارند و مربوط مولوی احمد کندهاری می‌باشند، فراگرفته اند.

این در حالی است که روز دوشنبه، کابل گواه دو رویداد مرگ بار انتحاری بود که در آنها دست کم ۳۰تن مشمول نُه خبرنگار و تصویر بردار، جان باختند.

هم‌رسانی کنید