تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

از دومین سال‌روز جان‌باختن کارمندان موبی گروپ گرامی‌داشت شد

امروز (شنبه، ۲۰ جنوری) برابر است با دومین سال روز حملۀ انتحاری مرگ بار طالبان بر کارمندان موبی گروپ که در آن هفت تن جان باختند و ۲۶ تن دیگر زخمی شدند.
 
در میان جان باخته‌گان این رویداد، سه کارمند بانوی این مجموعه‌ی رسانه‌یی نیز شامل بودند.
 
این حمله، شام روز چهارشنبه (سیاه) ۳۰جدی سال ۱۳۹۴، در سرک دارلامان کابل هنگامی رُخ داد که مهاجم انتحاری، موتر حامل کارمندان این نهاد را آماج قرارداد.
 
این حمله که واکنش های جدی را به همراه شد، نخستین حمله بر رسانه ها در افغانستان، پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ بود.
 
کارمندانی موبی گروپ که در این حمله جان باختند به ترتیب ذیل اند:
 
محمدجواد حسینی

حسینی، ویراستار ویدیو در موبی گروپ بود. او مدت هفت سال در این کمپنی کار کرده بود،
 
زینب میرزایی

میرزایی، در بخش دوپلاز موبی گروپ کار می کرد،
 
مهری عزیزی

عزیزی، در بخش گرافیگ در این کمپنی کار می کرد. او در این بخش، مدت پنج سال کار کرده بود،
 
مریم ابراهیمی

ابراهیمی، کارمند بخش دوبلاژ بود و تنها شش ماه می شد که در این کمپنی استخدام شده بود،
 
محمدحسین

حسین، برای شش سال در موبی گروپ به عنوان راننده کار کرده بود،

محمدعلی محمدی

محمدی، کارمند بخش دوپلاژ بود و در این بخش مدت پنج سال در این کمپنی کار کرده بود،

حسین امیری

امیری، مدیر بخش تزیین تلویزیون طلوع بود و به مدت هشت سال در این رسانه کار کرده بود،

همچنان در اینجا از عزین نوین ۲۲ ساله نیز یادآوری می‎کنیم. عزیز نوین در ماه جوزای سال روان در انفجار مهیبی در چهارراه زنبق شهر کابل جان باخت. او از خانه به سوی دفتر روان بود. عزیز نوین در بخش فناوری معلوماتی در موبی گروپ کار می‎کرد. 

این حمله واکنش های تند جهانی را به همراه شد و فعالان رسانه یی، آن را حمله بر آزادی بیان عنوان کردند.
 
طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده گرفتند.

کارمندان موبی گروپ و تلویزیون طلوع، هنوز هم داغ همکاران شان را که در این حملۀ طالبان جان باختند، به دل دارند و خاطرات آن ها را گرامی می دارند.

از دومین سال‌روز جان‌باختن کارمندان موبی گروپ گرامی‌داشت شد

امروز برابر است با دومین سال روز حملۀ مرگ بار طالبان، بر کارمندان موبی گروپ که در آن، هفت تن جان باختند.

Thumbnail

امروز (شنبه، ۲۰ جنوری) برابر است با دومین سال روز حملۀ انتحاری مرگ بار طالبان بر کارمندان موبی گروپ که در آن هفت تن جان باختند و ۲۶ تن دیگر زخمی شدند.
 
در میان جان باخته‌گان این رویداد، سه کارمند بانوی این مجموعه‌ی رسانه‌یی نیز شامل بودند.
 
این حمله، شام روز چهارشنبه (سیاه) ۳۰جدی سال ۱۳۹۴، در سرک دارلامان کابل هنگامی رُخ داد که مهاجم انتحاری، موتر حامل کارمندان این نهاد را آماج قرارداد.
 
این حمله که واکنش های جدی را به همراه شد، نخستین حمله بر رسانه ها در افغانستان، پس از سقوط رژیم طالبان در سال ۲۰۰۱ بود.
 
کارمندانی موبی گروپ که در این حمله جان باختند به ترتیب ذیل اند:
 
محمدجواد حسینی

حسینی، ویراستار ویدیو در موبی گروپ بود. او مدت هفت سال در این کمپنی کار کرده بود،
 
زینب میرزایی

میرزایی، در بخش دوپلاز موبی گروپ کار می کرد،
 
مهری عزیزی

عزیزی، در بخش گرافیگ در این کمپنی کار می کرد. او در این بخش، مدت پنج سال کار کرده بود،
 
مریم ابراهیمی

ابراهیمی، کارمند بخش دوبلاژ بود و تنها شش ماه می شد که در این کمپنی استخدام شده بود،
 
محمدحسین

حسین، برای شش سال در موبی گروپ به عنوان راننده کار کرده بود،

محمدعلی محمدی

محمدی، کارمند بخش دوپلاژ بود و در این بخش مدت پنج سال در این کمپنی کار کرده بود،

حسین امیری

امیری، مدیر بخش تزیین تلویزیون طلوع بود و به مدت هشت سال در این رسانه کار کرده بود،

همچنان در اینجا از عزین نوین ۲۲ ساله نیز یادآوری می‎کنیم. عزیز نوین در ماه جوزای سال روان در انفجار مهیبی در چهارراه زنبق شهر کابل جان باخت. او از خانه به سوی دفتر روان بود. عزیز نوین در بخش فناوری معلوماتی در موبی گروپ کار می‎کرد. 

این حمله واکنش های تند جهانی را به همراه شد و فعالان رسانه یی، آن را حمله بر آزادی بیان عنوان کردند.
 
طالبان مسؤولیت این حمله را به عهده گرفتند.

کارمندان موبی گروپ و تلویزیون طلوع، هنوز هم داغ همکاران شان را که در این حملۀ طالبان جان باختند، به دل دارند و خاطرات آن ها را گرامی می دارند.

هم‌رسانی کنید