تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

استقبال الیس ویلز از تصمیم کمیسیون برای شمارش آرای بایومتریک شده

الیس ویلز، معاون وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی که به کابل آمده‌است، می‌گوید که ایالات متحده از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مبنی‌بر شمارش آرای «بایومتریک شده» استقبال می‌کند.

بانو ویلز که امروز (چهارشنبه، ۲۴میزان) پس از دیدارش با نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و مسؤولان کمیسیون‌های انتخاباتی، در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، از کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان خواست تا شفافیت را در شمارش آرا تضمین کنند و  از کارکردهای شان به‌گونۀ درست گزارش دهند.

او در این باره اظهار داشت: «من [در دیدار با مسؤولان کمیسیون‌های انتخاباتی] تأکید کردم، رأی‌دهنده‌گانی که زنده‌گی شان را با خطر روبه‌رو ساختند، انتطار دارند تا روند انتخابات شفاف باشد. من در دیدار با مسؤولان کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از تلاش‌های این نهادها برای رهبری مستقلانۀ روند انتخاباتی بدون فشار و مداخله پشتیبانی کردم. من هم‌چنان از تأکید مجدد کمیسیون انتخابات برای شمارش تنها آرای بایومتریک شده استقبال کردم. من یادآورد شدم هردو کمیسیون دربارۀ تقلب نگران باشند و تأکید کردم تا با درمیان گذاشتن اطلاعات واقعی اعتماد بر این نهادها را بلند ببرند.»

الیس ویلز، در بخش دیگر از سخنانش در این نشست خبری، از نامزدان انتخابات خواست تا به تعهدات شان مبنی‌بر پذیرفتن نتیجۀ انتخابات پای‌‎بند بمانند.

او با اشاره به روی دست‌گرفتن تدابیر بیشتر برای جلوگیری از تقلب در انتخابات، تأکید کرد که احتمال تکرار یک بحران انتخاباتی دیگر در افغانستان کمتر است.

این دیپلومات بلندپایۀ امریکایی، می‌گوید که رییس‌جمهور آینده مسؤولیت دارد تمامی جناح‌های سیاسی را در یک صف واحد برای گفت‌وگوهای صلح با طالبان بسیج نماید.

الیس ویلز، هشدار می‌دهد که هرگاه امریکا درک کند که در یک نهاد دولتی افغانستان مشکل فساد جدی است، پول کمک شده به این نهاد را قطع خواهد کرد.

افغانستان

استقبال الیس ویلز از تصمیم کمیسیون برای شمارش آرای بایومتریک شده

الیس ویلز، هشدار می‌دهد که هرگاه امریکا درک کند که در یک نهاد دولتی افغانستان مشکل فساد جدی است، پول کمک شده به این نهاد را قطع خواهد کرد.

تصویر بندانگشتی

الیس ویلز، معاون وزارت خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا برای آسیای جنوبی و مرکزی که به کابل آمده‌است، می‌گوید که ایالات متحده از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان مبنی‌بر شمارش آرای «بایومتریک شده» استقبال می‌کند.

بانو ویلز که امروز (چهارشنبه، ۲۴میزان) پس از دیدارش با نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و مسؤولان کمیسیون‌های انتخاباتی، در یک نشست خبری در کابل سخن می‌زد، از کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان خواست تا شفافیت را در شمارش آرا تضمین کنند و  از کارکردهای شان به‌گونۀ درست گزارش دهند.

او در این باره اظهار داشت: «من [در دیدار با مسؤولان کمیسیون‌های انتخاباتی] تأکید کردم، رأی‌دهنده‌گانی که زنده‌گی شان را با خطر روبه‌رو ساختند، انتطار دارند تا روند انتخابات شفاف باشد. من در دیدار با مسؤولان کمیسیون انتخابات و کمیسیون رسیده‌گی به شکایت‌های انتخاباتی از تلاش‌های این نهادها برای رهبری مستقلانۀ روند انتخاباتی بدون فشار و مداخله پشتیبانی کردم. من هم‌چنان از تأکید مجدد کمیسیون انتخابات برای شمارش تنها آرای بایومتریک شده استقبال کردم. من یادآورد شدم هردو کمیسیون دربارۀ تقلب نگران باشند و تأکید کردم تا با درمیان گذاشتن اطلاعات واقعی اعتماد بر این نهادها را بلند ببرند.»

الیس ویلز، در بخش دیگر از سخنانش در این نشست خبری، از نامزدان انتخابات خواست تا به تعهدات شان مبنی‌بر پذیرفتن نتیجۀ انتخابات پای‌‎بند بمانند.

او با اشاره به روی دست‌گرفتن تدابیر بیشتر برای جلوگیری از تقلب در انتخابات، تأکید کرد که احتمال تکرار یک بحران انتخاباتی دیگر در افغانستان کمتر است.

این دیپلومات بلندپایۀ امریکایی، می‌گوید که رییس‌جمهور آینده مسؤولیت دارد تمامی جناح‌های سیاسی را در یک صف واحد برای گفت‌وگوهای صلح با طالبان بسیج نماید.

الیس ویلز، هشدار می‌دهد که هرگاه امریکا درک کند که در یک نهاد دولتی افغانستان مشکل فساد جدی است، پول کمک شده به این نهاد را قطع خواهد کرد.

هم‌رسانی کنید