Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

اعتراض مردم در برابر برخورد حکومت با رویداد ایران

چگونگی برخورد حکومت در برابر تیراندازی پولیس ایران بر موتر حامل شهروندان افغانستان و به دریا افگندن کارگران افغان در مرز ایران با انتقادهای رو به رو شده است.

شماری از فعالان جامعه مدنی با راه اندازی راه پیمایی اعتراض آمیز روز دوشنبه (۱۹جوزا) در ولایت‌های هرات و ننگرهار می‌گویند که برخوردهای سطحی حکومت در برابر این رویدادها نشان دهنده پامال کردن حقوق شهروندان است.

آنان از حکومت می‌خواهند تا در روابط خود با با تهران تجدید نظر کند.

در چهارمین روز پس از جان باختن سه شهروند افغانستان در نتیجه تیراندازی پولیس ایران و آتش گرفتن موتر حامل شان در استان یزد ایران، در شهر جلال آباد شماری از فعالان جامعه مدنی خواهان بررسی جدی این رویداد از سوی حکومت شده اند.

آنان می گویند که در برابر یک جنایت بزرگ نباید برخوردهای سطحی صورت گیرد.

شریف‌الله ناصری، فعال مدنی ننگرهار می‌گوید:" ایران یک کشور ظالم است و کسانی که از این کشور حمایت می‌کنند، آنان هم ظالم استند. ما از جهانیان می‌خواهیم که روابط ایران باید بربنیاد قواعد جهانی باشد."

علی خیل ملکزاده، فعال مدنی ننگرهار گفت که :" ما با ایران تقابل کرده نمی‌توانیم، ایران بر روابط بین‌المللی احترام ندارد و باید تمامی روابط ما با این کشور تجدید نظر شود."

در همین حال، شماری از هراتیان که در برابر دفتر یوناما در هرات گرد آمده اند؛ از سکوت حکومت و نهادهای جهانی در برابر بدرفتاری با پناهجویان افغانستان در ایران انتقاد می‌کنند.

حلیمه پژواک، فعال مدنی هرات گفت:"هموطنان مهاجر ما بخاطر یک لقمه نان می‌روند زنده زنده آتش کشیده می‌شوند؛ ولی حکومت ما سکوت کرده است، در حالی که از طرف ایران پذیرفته می‌شود که چنین جنایت را انجام دادیم."

محمد، باشنده ولایت هرات گفت:" این بار اول نیست، ایران زنده زنده مهاجرین ما را می‌سوزاند و از بین میبرد، خواهش ما این است که اینان محکوم شوند."

همزمان با موجی از نگرانی‌ها رییس جمهور غنی در نشست کابینه بر بررسی جدی رویداد آتش‌گرفتن موتر حامل مهاجرین افغان در ایران از راه دیپلوماتیک تاکید کرده است. وزارت امور خارجه هم می‌گوید که، برای بر عدالت کشانیدن عاملان این رویداد تلاش‌ها ادامه دارد.

گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:" از هیچ وسیله قانونی وزارت خارجه دریغ نخواهد ورزید تا عاملین این حوادث را بر اساس اسناد و مدارک به محاکمه نکشاند."

لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان گفت:" از حقوق شهروندان خود جدی دفاع کند و حق آنان را بخواهد؛ ما می بینیم که مقام‌های ما آنچه که لازم است بر دفاع از حق شهروندان، نه صدا بلند کرده است و نه هم دفاع کرده است."

در تیراندازی پولیس ایران بر موتر حامل شهروندان افغانستان در استان یزد ایران که هفته پیش رخ داد، سه‌تن جان باختند و پنج‌تن دیگر زخم برداشته‌اند. پیش از این نیز ۴۶ کارگر افغان از سوی مرزبانان ایرانی به دریا انداخته شدند که ده تن از آنان جان باختند و ۱۷ تن دیگر ناپدید استند؛ اما تاکنون نتایج بررسی‌های حکومت از این رویداد نیز همگانی نشده است.

اعتراض مردم در برابر برخورد حکومت با رویداد ایران

وزارت امور خارجه می‌گوید که برای به عدالت کشانیدن عاملان این رویداد بررسی‌ها ادامه دارند.

تصویر بندانگشتی

چگونگی برخورد حکومت در برابر تیراندازی پولیس ایران بر موتر حامل شهروندان افغانستان و به دریا افگندن کارگران افغان در مرز ایران با انتقادهای رو به رو شده است.

شماری از فعالان جامعه مدنی با راه اندازی راه پیمایی اعتراض آمیز روز دوشنبه (۱۹جوزا) در ولایت‌های هرات و ننگرهار می‌گویند که برخوردهای سطحی حکومت در برابر این رویدادها نشان دهنده پامال کردن حقوق شهروندان است.

آنان از حکومت می‌خواهند تا در روابط خود با با تهران تجدید نظر کند.

در چهارمین روز پس از جان باختن سه شهروند افغانستان در نتیجه تیراندازی پولیس ایران و آتش گرفتن موتر حامل شان در استان یزد ایران، در شهر جلال آباد شماری از فعالان جامعه مدنی خواهان بررسی جدی این رویداد از سوی حکومت شده اند.

آنان می گویند که در برابر یک جنایت بزرگ نباید برخوردهای سطحی صورت گیرد.

شریف‌الله ناصری، فعال مدنی ننگرهار می‌گوید:" ایران یک کشور ظالم است و کسانی که از این کشور حمایت می‌کنند، آنان هم ظالم استند. ما از جهانیان می‌خواهیم که روابط ایران باید بربنیاد قواعد جهانی باشد."

علی خیل ملکزاده، فعال مدنی ننگرهار گفت که :" ما با ایران تقابل کرده نمی‌توانیم، ایران بر روابط بین‌المللی احترام ندارد و باید تمامی روابط ما با این کشور تجدید نظر شود."

در همین حال، شماری از هراتیان که در برابر دفتر یوناما در هرات گرد آمده اند؛ از سکوت حکومت و نهادهای جهانی در برابر بدرفتاری با پناهجویان افغانستان در ایران انتقاد می‌کنند.

حلیمه پژواک، فعال مدنی هرات گفت:"هموطنان مهاجر ما بخاطر یک لقمه نان می‌روند زنده زنده آتش کشیده می‌شوند؛ ولی حکومت ما سکوت کرده است، در حالی که از طرف ایران پذیرفته می‌شود که چنین جنایت را انجام دادیم."

محمد، باشنده ولایت هرات گفت:" این بار اول نیست، ایران زنده زنده مهاجرین ما را می‌سوزاند و از بین میبرد، خواهش ما این است که اینان محکوم شوند."

همزمان با موجی از نگرانی‌ها رییس جمهور غنی در نشست کابینه بر بررسی جدی رویداد آتش‌گرفتن موتر حامل مهاجرین افغان در ایران از راه دیپلوماتیک تاکید کرده است. وزارت امور خارجه هم می‌گوید که، برای بر عدالت کشانیدن عاملان این رویداد تلاش‌ها ادامه دارد.

گران هیواد، سخنگوی وزارت امور خارجه گفت:" از هیچ وسیله قانونی وزارت خارجه دریغ نخواهد ورزید تا عاملین این حوادث را بر اساس اسناد و مدارک به محاکمه نکشاند."

لعل گل لعل، رییس سازمان حقوق بشر افغانستان گفت:" از حقوق شهروندان خود جدی دفاع کند و حق آنان را بخواهد؛ ما می بینیم که مقام‌های ما آنچه که لازم است بر دفاع از حق شهروندان، نه صدا بلند کرده است و نه هم دفاع کرده است."

در تیراندازی پولیس ایران بر موتر حامل شهروندان افغانستان در استان یزد ایران که هفته پیش رخ داد، سه‌تن جان باختند و پنج‌تن دیگر زخم برداشته‌اند. پیش از این نیز ۴۶ کارگر افغان از سوی مرزبانان ایرانی به دریا انداخته شدند که ده تن از آنان جان باختند و ۱۷ تن دیگر ناپدید استند؛ اما تاکنون نتایج بررسی‌های حکومت از این رویداد نیز همگانی نشده است.

هم‌رسانی کنید