Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

افزایش زایمان‌های پیش از وقت در هلمند

افزایش نا‌امنی‌ها درهلمند باعث افزایش شصت وپنج درصدی زایمان‌های پیش  از وقت زنان باردار شده است.

آمارهای شفاخانه بُست هلمند نشان می‌دهند که بسیاری از این نوزادان یا هم جان‌های شان را از دست می‌دهند ویا هم معیوب به دنیا می‌آیند.

بربنیاد این آمارها تنها در دوماه گذشته مادران سه‌صد و سی وسه نوزاد مرده در شفاخانه بست به دنیا آورده‌اند.

درهمین حال شماری از زنان باردار در ولایت هلمند می‌گویند که از ترس شنیدن صداهای نیرومند جنگ افزارهای سنگین نوزادان شان را پیش از وقت به دنیا آورده‌اند.

یک مادر که نوزاد‌اش را پیش از وقت به دنیا آورده است گفت: «جنگ است و راه‌ها همه بسته استند. من ازشلیک راکت‌ها ترسیدم و یک نوزادم را پیش از وقت به دنیا آوردم که مرده بود.»

در همین حال شماری از پژشکان در شفاخانه بُست شهرلشکرگاه می‌گویند که در نتیجه  زایمان‌های پیش از وقت بسیاری از مادران و نوزادان شان جان‌های شان را از دست داده‌اند.

مریم، پزشک در شفاخانه بُست لشکرگاه، گفت: «هر قدر که صدای جنگ بیشتر باشد اثرهای جانبی بیشتری به مادران باردار برجا می‌گذارد. فشاری که در نتیجه شنیدن صدای این جنگ افزارها به بارمی‌آید، باعث می‌شود مردم به ویژه زنان باردار که حساس‌ترین افراد جامعه استند متآثر شوند.»

مسوولان شفاخانه بست لشکرگاه می‌گویند که مسدود شدن راه‌ها در نتیجه ادامه جنگ مرگ و میر  مادران و نوزادان شان را درهنگام زایمان افزایش داده است.
 
نثار بارک، رییس شفاخانه بست لشکرگاه، گفت: «واقعآ که شمار زنان باردار بیمار در این شفاخانه افزایش یافته است. حتا دو مادری که در نتیجه جنگ متآثر شده بودند، نوزادان شان را از دست دادند. هرگونه معضل به ویژه جنگ بر مادر وکودک‌اش زیاد اثرمی‌گذارد.»

از نزدیک به دو ماه به این سو درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان در اطراف شهر لشکرگاه ادامه دارد.

پزشکان هشدارمی‌دهند که  ادامه این نبرد در کنار برجا گذاشتن اثرهای منفی، روان زنان و کودکان را بیشتر از این متآثر خواهد ساخت.

افزایش زایمان‌های پیش از وقت در هلمند

بربنیاد این آمارها تنها در دوماه گذشته مادران سه‌صد و سی وسه نوزاد مرده در شفاخانه بست به دنیا آورده‌اند.

Thumbnail

افزایش نا‌امنی‌ها درهلمند باعث افزایش شصت وپنج درصدی زایمان‌های پیش  از وقت زنان باردار شده است.

آمارهای شفاخانه بُست هلمند نشان می‌دهند که بسیاری از این نوزادان یا هم جان‌های شان را از دست می‌دهند ویا هم معیوب به دنیا می‌آیند.

بربنیاد این آمارها تنها در دوماه گذشته مادران سه‌صد و سی وسه نوزاد مرده در شفاخانه بست به دنیا آورده‌اند.

درهمین حال شماری از زنان باردار در ولایت هلمند می‌گویند که از ترس شنیدن صداهای نیرومند جنگ افزارهای سنگین نوزادان شان را پیش از وقت به دنیا آورده‌اند.

یک مادر که نوزاد‌اش را پیش از وقت به دنیا آورده است گفت: «جنگ است و راه‌ها همه بسته استند. من ازشلیک راکت‌ها ترسیدم و یک نوزادم را پیش از وقت به دنیا آوردم که مرده بود.»

در همین حال شماری از پژشکان در شفاخانه بُست شهرلشکرگاه می‌گویند که در نتیجه  زایمان‌های پیش از وقت بسیاری از مادران و نوزادان شان جان‌های شان را از دست داده‌اند.

مریم، پزشک در شفاخانه بُست لشکرگاه، گفت: «هر قدر که صدای جنگ بیشتر باشد اثرهای جانبی بیشتری به مادران باردار برجا می‌گذارد. فشاری که در نتیجه شنیدن صدای این جنگ افزارها به بارمی‌آید، باعث می‌شود مردم به ویژه زنان باردار که حساس‌ترین افراد جامعه استند متآثر شوند.»

مسوولان شفاخانه بست لشکرگاه می‌گویند که مسدود شدن راه‌ها در نتیجه ادامه جنگ مرگ و میر  مادران و نوزادان شان را درهنگام زایمان افزایش داده است.
 
نثار بارک، رییس شفاخانه بست لشکرگاه، گفت: «واقعآ که شمار زنان باردار بیمار در این شفاخانه افزایش یافته است. حتا دو مادری که در نتیجه جنگ متآثر شده بودند، نوزادان شان را از دست دادند. هرگونه معضل به ویژه جنگ بر مادر وکودک‌اش زیاد اثرمی‌گذارد.»

از نزدیک به دو ماه به این سو درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان در اطراف شهر لشکرگاه ادامه دارد.

پزشکان هشدارمی‌دهند که  ادامه این نبرد در کنار برجا گذاشتن اثرهای منفی، روان زنان و کودکان را بیشتر از این متآثر خواهد ساخت.

هم‌رسانی کنید