Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

اقوام دو سوی خط دیورند: پاکستان از پشتیبانی هراس‌افگنان دست بکشد

ده‌ها تن از بزرگان اقوام دو طرف خط دیورند در نشستی روز سه شنبه در ولایت ننگرهار پاکستان را به پرورش و پشتیبانی از هراس افگنان متهم کردند.

آنان ادعا کردند که داعش از سوی برخی از حلقه‌های پاکستانی پشتیبانی می‌شود.

به گفتۀ آنان، داعش یک تهدید جدی در برابر منطقه است و مردم در کار مبارزه با این تهدید باید با نیروهای دولتی همکاری کنند.

ذرجان شینواری، رییس شورای قبایل آن سوی خط دیورند، گفت: «در آن جا در آن سوی خط دیوریند، پاکستان خانه‌های ما را ویران می‌کند. ما هراس افگن نیستیم. پاکستان با این کار می‌خواهد که داعش را در هر دو سوی خط دیورند به یک نیروی قوی مبدل کند.»

شرکت کننده‌گان این نشست همچنان گفتند که نظامیان پاکستانی در لباس هراس‌افگنان همه روزه مردم قبایل را سرکوب می‌کنند.

حیات مسعود، بزرگ قوم از وزیرستان، گفت: «ما چیزهای زیادی را با چشم خود دیده ایم. ما کشته شدیم و این روند ادامه دارد. اما ما چیزهای زیاد را به زبان آورده نمی توانیم.»

حکم خان، بزرگ قوم از خیبر ایجنسی، گفت: «ما در اسلام آباد نیز نشست برگزار می‌کنیم. آنجا هم در برابر هراس‌افگنی اقدام می‌کنیم.»

در همین حال، شماری از بزرگان قوم در ننگرهار از پاکستان خواستند که به حمله‌های موشکی خود بر خاک افغانستان پایان دهد. 

جهانزیب مومند، بزرگ قوم در ننگرهار، گفت: «پاکستان در این سوی خط دیورند راکت پراگنی می کند. با این کار خود می خواهد در این سوی خط دیورند خانه‌ها را خالی کند و به این ترتیب نظامیان خود را پیش‌تر بیاورد.»

در پایان این نشست، یک قطعنامه صادر شد که در آن از حکومت پاکستان خواسته شد که از هرگونه اقدام برای ایجاد حصار و سیم خاردار در امتداد خط دیورند خود داری کند.

تاکنون حکومت پاکستان در بارۀ این ادعاها چیزی نگفته است.

اقوام دو سوی خط دیورند: پاکستان از پشتیبانی هراس‌افگنان دست بکشد

این بزرگان قوم می‌گویند که نظامیان پاکستانی در لباس هراس‌افگنان همه روزه مردم قبایل را در آن سوی خط دیورند سرکوب می‌کنند.

Thumbnail

ده‌ها تن از بزرگان اقوام دو طرف خط دیورند در نشستی روز سه شنبه در ولایت ننگرهار پاکستان را به پرورش و پشتیبانی از هراس افگنان متهم کردند.

آنان ادعا کردند که داعش از سوی برخی از حلقه‌های پاکستانی پشتیبانی می‌شود.

به گفتۀ آنان، داعش یک تهدید جدی در برابر منطقه است و مردم در کار مبارزه با این تهدید باید با نیروهای دولتی همکاری کنند.

ذرجان شینواری، رییس شورای قبایل آن سوی خط دیورند، گفت: «در آن جا در آن سوی خط دیوریند، پاکستان خانه‌های ما را ویران می‌کند. ما هراس افگن نیستیم. پاکستان با این کار می‌خواهد که داعش را در هر دو سوی خط دیورند به یک نیروی قوی مبدل کند.»

شرکت کننده‌گان این نشست همچنان گفتند که نظامیان پاکستانی در لباس هراس‌افگنان همه روزه مردم قبایل را سرکوب می‌کنند.

حیات مسعود، بزرگ قوم از وزیرستان، گفت: «ما چیزهای زیادی را با چشم خود دیده ایم. ما کشته شدیم و این روند ادامه دارد. اما ما چیزهای زیاد را به زبان آورده نمی توانیم.»

حکم خان، بزرگ قوم از خیبر ایجنسی، گفت: «ما در اسلام آباد نیز نشست برگزار می‌کنیم. آنجا هم در برابر هراس‌افگنی اقدام می‌کنیم.»

در همین حال، شماری از بزرگان قوم در ننگرهار از پاکستان خواستند که به حمله‌های موشکی خود بر خاک افغانستان پایان دهد. 

جهانزیب مومند، بزرگ قوم در ننگرهار، گفت: «پاکستان در این سوی خط دیورند راکت پراگنی می کند. با این کار خود می خواهد در این سوی خط دیورند خانه‌ها را خالی کند و به این ترتیب نظامیان خود را پیش‌تر بیاورد.»

در پایان این نشست، یک قطعنامه صادر شد که در آن از حکومت پاکستان خواسته شد که از هرگونه اقدام برای ایجاد حصار و سیم خاردار در امتداد خط دیورند خود داری کند.

تاکنون حکومت پاکستان در بارۀ این ادعاها چیزی نگفته است.

هم‌رسانی کنید