تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

الیس ویلز: چین برای ثبات در افغانستان گامی برنداشته‌است

الیس ویلز، معاون وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی می‌گوید که چین تاکنون همچون یک بازیگر واقعی در توسعه و با ثبات سازی افغانستان گامی برنداشته است.

الیس ویلز، می‌افزاید که بیجنگ می‌خواهد برای دریافت راه حل سیاسی به بحران افغانستان با واشنگتن همکاری کند، اما به گفتۀ او این همکاری تاکنون دیده نشده‌است.

به گفتۀ ویلز، چین حتا وعده‌یی را که برای استخراج یک معدن مس در افغانستان کرده بود عملی نکرده‌است: «دربارۀ این‌که امریکا و چین همکاران مهم در دریافت راه حل سیاسی افغانستان باشند، فرصت‌ها را می‌بینیم. سفیر خلیل‌زاد، در کنار بازیگران دیگر منطقه‌یی با همتای چینی‌اش به‌گونۀ معمول دیدار می‌کند، اما من این را که چین همچون یک کمک کنندۀ واقعی برای با ثبات سازی افغانستان گام‌هایی برداشته باشد، ندیده‌ام.»

الیس ویلز که دربارۀ سیاست‌های چین در منطقه – از جمله پاکستان - در مرکز پژوهشی ویلسن امریکا سخن می‌زد، پیکار پاکستان را با هراس‌افگنی برای گسترش روابط اسلام‌آباد با واشنگتن یک نیاز دانست: «ظرفیت این وجود دارد تا پاکستان گام‌هایی را برای محدود سازی عناصر هراس‌افگن که ابزار نیابتی اند، بردارد و نقطه گسترش روابط در همین  نهفته است.»

این در حالی است که قرار است چین از یک نشست میان افغانان – حکومت افغانستان، سیاسیون و طالبان – میزبانی کند. این نشست قرار بود ماه پیش برگزار شود، اما بدلایلی به تعویق افتاد.

حکومت افغانستان می‌گوید که هیئتی را برای شرکت در این نشست ایجاد کرده‌است، اما تاکنون زمان مشخص برگزاری این نشست روشن نیست.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری افغانستان، امروز در یک نشست خبری در این باره گفت: «آنچه که در گذشته هم گفته‌ایم، روی بخش‌های اداری و لوجستگی کار شده اما این‌که چه زمانی برگزار می‌شود و به کدام تاریخ، این مربوط کشور میزبان است.»

از سویی دیگر، باب منیندیز و تاد یانگ، دو سناتور کمیتۀ روابط خارجی سنای امریکا لایحه‌یی را برای نظارت کانگرس آن کشور از یک توافق صلح واشنگتن با طالبان معرفی کرده‌است.

بربنیاد این لایحه، حکومت امریکا ناگزیر است به کانگرس اطمینان بدهد که دستاوردهای زنان و حقوق اقلیت‌ها در توافق احتمالی صلح با طالبان حفظ می‌شوند، طالبان با القاعده قطع رابطه می‌کنند و از افغانستان همچون سکو برای حمله بر امریکا کار گرفته نمی‌شود.
 

الیس ویلز: چین برای ثبات در افغانستان گامی برنداشته‌است

این در حالی است که قرار است چین از یک نشست میان افغانان – حکومت افغانستان، سیاسیون و طالبان – میزبانی کند.

تصویر بندانگشتی

الیس ویلز، معاون وزارت خارجۀ امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی می‌گوید که چین تاکنون همچون یک بازیگر واقعی در توسعه و با ثبات سازی افغانستان گامی برنداشته است.

الیس ویلز، می‌افزاید که بیجنگ می‌خواهد برای دریافت راه حل سیاسی به بحران افغانستان با واشنگتن همکاری کند، اما به گفتۀ او این همکاری تاکنون دیده نشده‌است.

به گفتۀ ویلز، چین حتا وعده‌یی را که برای استخراج یک معدن مس در افغانستان کرده بود عملی نکرده‌است: «دربارۀ این‌که امریکا و چین همکاران مهم در دریافت راه حل سیاسی افغانستان باشند، فرصت‌ها را می‌بینیم. سفیر خلیل‌زاد، در کنار بازیگران دیگر منطقه‌یی با همتای چینی‌اش به‌گونۀ معمول دیدار می‌کند، اما من این را که چین همچون یک کمک کنندۀ واقعی برای با ثبات سازی افغانستان گام‌هایی برداشته باشد، ندیده‌ام.»

الیس ویلز که دربارۀ سیاست‌های چین در منطقه – از جمله پاکستان - در مرکز پژوهشی ویلسن امریکا سخن می‌زد، پیکار پاکستان را با هراس‌افگنی برای گسترش روابط اسلام‌آباد با واشنگتن یک نیاز دانست: «ظرفیت این وجود دارد تا پاکستان گام‌هایی را برای محدود سازی عناصر هراس‌افگن که ابزار نیابتی اند، بردارد و نقطه گسترش روابط در همین  نهفته است.»

این در حالی است که قرار است چین از یک نشست میان افغانان – حکومت افغانستان، سیاسیون و طالبان – میزبانی کند. این نشست قرار بود ماه پیش برگزار شود، اما بدلایلی به تعویق افتاد.

حکومت افغانستان می‌گوید که هیئتی را برای شرکت در این نشست ایجاد کرده‌است، اما تاکنون زمان مشخص برگزاری این نشست روشن نیست.

صدیق صدیقی، سخن‌گوی ریاست‌جمهوری افغانستان، امروز در یک نشست خبری در این باره گفت: «آنچه که در گذشته هم گفته‌ایم، روی بخش‌های اداری و لوجستگی کار شده اما این‌که چه زمانی برگزار می‌شود و به کدام تاریخ، این مربوط کشور میزبان است.»

از سویی دیگر، باب منیندیز و تاد یانگ، دو سناتور کمیتۀ روابط خارجی سنای امریکا لایحه‌یی را برای نظارت کانگرس آن کشور از یک توافق صلح واشنگتن با طالبان معرفی کرده‌است.

بربنیاد این لایحه، حکومت امریکا ناگزیر است به کانگرس اطمینان بدهد که دستاوردهای زنان و حقوق اقلیت‌ها در توافق احتمالی صلح با طالبان حفظ می‌شوند، طالبان با القاعده قطع رابطه می‌کنند و از افغانستان همچون سکو برای حمله بر امریکا کار گرفته نمی‌شود.
 

هم‌رسانی کنید