تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی واشیر ولایت هلمند بازداشت شد

ریاست عمومی امنیت ملی در یک خبرنامه که به روز پنج‌شنبه (۳۰ حمل) به رسانه‌ها فرستاده، از بازداشت ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی «واشیر» ولایت هلمند، خبر می‌دهد.

در خبرنامۀ این نهاد آمده‌ است که محمدنبی، ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی واشیر، در یک عملیات ویژۀ نیروهای امنیت ملی در شهر لشکرگاه، بازداشت شده‌ است.

خبرنامه می‌افزاید که محمدنبی، در بررسی‌های نخستین اعتراف کرده‌است که یک گروه هراس‌افگن ده‌نفری زیرنام گروه «کامل» در روستای بشران و یک گروه ده‌ نفری دیگر زیرنام گروه «رهبر» در روستا شاه‌پشته را، رهبری می‌کرد.

طالبان اما، تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی واشیر ولایت هلمند بازداشت شد

ریاست عمومی امنیت ملی می‌گوید که ولسوالی نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی «واشیر»، از سوی کارمندان این ریاست بازداشت شده است.

تصویر بندانگشتی

ریاست عمومی امنیت ملی در یک خبرنامه که به روز پنج‌شنبه (۳۰ حمل) به رسانه‌ها فرستاده، از بازداشت ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی «واشیر» ولایت هلمند، خبر می‌دهد.

در خبرنامۀ این نهاد آمده‌ است که محمدنبی، ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی واشیر، در یک عملیات ویژۀ نیروهای امنیت ملی در شهر لشکرگاه، بازداشت شده‌ است.

خبرنامه می‌افزاید که محمدنبی، در بررسی‌های نخستین اعتراف کرده‌است که یک گروه هراس‌افگن ده‌نفری زیرنام گروه «کامل» در روستای بشران و یک گروه ده‌ نفری دیگر زیرنام گروه «رهبر» در روستا شاه‌پشته را، رهبری می‌کرد.

طالبان اما، تاکنون در این باره چیزی نگفته‌اند.

هم‌رسانی کنید