Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

تلاش کرزی و سیاف برای میانجی‌گری میان ارگ و‌سپیدار

عبدالرب رسول سیاف،  از چهره‌های جهادی و سیاسی و حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین برای ازمیان برداشتن تنش‌ها میان ارگ و سپیدار میانجی‌گری را آغاز کرده‌اند.

پس از مراسم‌های تحلیف، این دوچهره سیاسی تاکنون دوبار با عبدالله عبدالله دیدار و را‌یزنی کرده‌اند. 

مسعود ترشتوال، سخن‌گوی آقای سیاف می‌گوید که این میانجی‌گری‌ها برای ایجاد یک حکومت فراگیر و همه‌شمول است و دیدگاه‌ها در این باره نیز نزدیک استند: «آجندایی‌که بتواند سلامت افغانستان را تضمین کند و یک حکومت فراگیر، همه‌شمول و دربرگیرنده به وجود بیاید و همه اطراف و سیاسیون دخیل در افغانستان خود را در آیینه حکومت بیبیند، روی اصول این موضوعات بحث‌های لازم صورت گرفته‌است.» 

در همین حال، رییس‌جمهور غنی در پیامی به مناسبت سال نو ، از سیاسیون می‌خواهد تا برای رسیدن به صلح متعهد شوند: «قشر سیاسی کشور باید دست به دست هم داده و همه با هم در جهت تحقق آرزو ها و خواسته‌های مالکان اصلی این سرزمین یعنی مردم افغانستان حرکت کنیم.» 

اما یاران عبدالله عبدالله، امیدوار اند تا تنش‌ها پیش آمده از راه گفت وگو پایان یابند.

حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح بیان داشت: «یک حالتی است که مشکلات را هردوی شان درک می‌کنند و خصوصا تا جایی‌که من روابط نزدیک با عبدالله عبدالله دارم می‌بینم که داکتر عبدالله بسیار کوشش دارد که وضع متشنج نشود و به یک حل برسند.»

همزمان با این، زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در پیام نوروزی‌اش گفته‌است که رهبران افغان باید برای پایان دادن به بحران سیاسی روی‌ یک حکومت همه‌شمول توافق کنند: «بهترین هدیه که رهبران افغان می‌توانند در این موقع به کشور بدهند، برای یک حکومت همه‌شمول به توافق برسند و به بحران سیاسی پایان دهند.»

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز می‌گویند که اگر تنش‌های سیاسی حل نشوند، تلاش‌های صلح نیز نتیجه نخواهد داد. 

ضیاالدین اکازی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «این‌ها [اشرف غنی و عبدالله] بین هم تنش دارند و جنجال‌های این‌ها باعث خواهند شد که صلح هم نتیجه ندهد.» 

تنش‌ها میان ارگ و سپیدار پس از آن بالا گرفتند که رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله همزمان مراسم سوگند برپا کردند و هردو هم‌چون رییس‌جمهور سوگند یادکردند. اما با وجود تلاش‌های بیرونی، دوطرف تاکنون به توافقی دست نیافته‌اند.

تلاش کرزی و سیاف برای میانجی‌گری میان ارگ و‌سپیدار

زلمی خلیل‌زاد نیز تاکید کرده‌است که برای پایان بخشیدن به بحران سیاسی، رهبران افغان باید روی یک حکومت همه‌شمول به توافق برسند.

Thumbnail

عبدالرب رسول سیاف،  از چهره‌های جهادی و سیاسی و حامد کرزی، رییس‌جمهور پیشین برای ازمیان برداشتن تنش‌ها میان ارگ و سپیدار میانجی‌گری را آغاز کرده‌اند.

پس از مراسم‌های تحلیف، این دوچهره سیاسی تاکنون دوبار با عبدالله عبدالله دیدار و را‌یزنی کرده‌اند. 

مسعود ترشتوال، سخن‌گوی آقای سیاف می‌گوید که این میانجی‌گری‌ها برای ایجاد یک حکومت فراگیر و همه‌شمول است و دیدگاه‌ها در این باره نیز نزدیک استند: «آجندایی‌که بتواند سلامت افغانستان را تضمین کند و یک حکومت فراگیر، همه‌شمول و دربرگیرنده به وجود بیاید و همه اطراف و سیاسیون دخیل در افغانستان خود را در آیینه حکومت بیبیند، روی اصول این موضوعات بحث‌های لازم صورت گرفته‌است.» 

در همین حال، رییس‌جمهور غنی در پیامی به مناسبت سال نو ، از سیاسیون می‌خواهد تا برای رسیدن به صلح متعهد شوند: «قشر سیاسی کشور باید دست به دست هم داده و همه با هم در جهت تحقق آرزو ها و خواسته‌های مالکان اصلی این سرزمین یعنی مردم افغانستان حرکت کنیم.» 

اما یاران عبدالله عبدالله، امیدوار اند تا تنش‌ها پیش آمده از راه گفت وگو پایان یابند.

حاجی دین محمد، معاون شورای عالی صلح بیان داشت: «یک حالتی است که مشکلات را هردوی شان درک می‌کنند و خصوصا تا جایی‌که من روابط نزدیک با عبدالله عبدالله دارم می‌بینم که داکتر عبدالله بسیار کوشش دارد که وضع متشنج نشود و به یک حل برسند.»

همزمان با این، زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان در پیام نوروزی‌اش گفته‌است که رهبران افغان باید برای پایان دادن به بحران سیاسی روی‌ یک حکومت همه‌شمول توافق کنند: «بهترین هدیه که رهبران افغان می‌توانند در این موقع به کشور بدهند، برای یک حکومت همه‌شمول به توافق برسند و به بحران سیاسی پایان دهند.»

شماری از اعضای مجلس نماینده‌گان نیز می‌گویند که اگر تنش‌های سیاسی حل نشوند، تلاش‌های صلح نیز نتیجه نخواهد داد. 

ضیاالدین اکازی، عضو مجلس نماینده‌گان گفت: «این‌ها [اشرف غنی و عبدالله] بین هم تنش دارند و جنجال‌های این‌ها باعث خواهند شد که صلح هم نتیجه ندهد.» 

تنش‌ها میان ارگ و سپیدار پس از آن بالا گرفتند که رییس‌جمهور غنی و عبدالله عبدالله همزمان مراسم سوگند برپا کردند و هردو هم‌چون رییس‌جمهور سوگند یادکردند. اما با وجود تلاش‌های بیرونی، دوطرف تاکنون به توافقی دست نیافته‌اند.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره