Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

ثبت ۵۵۰ رویداد اتهام تجاوز بر کودکان و نوجوانان در ولایت لوگر

جامعۀ مدنی ولایت لوگر، از ثبت ۵۵۰ رویداد اتهام تجاوز بر کودکان و نوجوانان پسر در این ولایت خبر می‌دهد.

رییس جامعۀ مدنی این ولایت، می‌گوید که این پژوهش را در شش ماه انجام داده‌است و با دانش‌آموزان شش مکتب در مرکز لوگر و برخی از نوجوانان کارگر در این شهر گفت‌وگو شده‌است.

این پژوهش، نشان می‌دهد که این کودکان و نوجوانان از سوی آموزگاران و کارفرمایان شان مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

شریف امیری، خبرنگار طلوع‌نیوز که برای تهیه این گزارش به ولایت لوگر رفته‌است، می‌گوید که رییس جامعۀ مدنی لوگر به او تصویرهایی از تجاوز بر این کودکان را نشان داده‌است که به شدت تکان دهنده استند و آدم را به عمق چالش‌های اجتماعی جامعه فرو می‌برد.

محمد موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی لوگر دربارۀ این پژوهش می‌گوید: «به حدی دردهایی را شنیدیم که پدر طفل گریه می‌کرد و می‌گفت که من دیگر وقار ندارم و من دیگر در افغانستان زنده‌گی کرده نمی‌توانم. و ما دردهایی را دیدیم که مردم حتا از هویت افغانی خود می‌شرمیدند که ما چگونه افغان هستیم؛ یعنی واقعأ یک جنایت کلان است.»

حامد (مستعار) که شانزده سال دارد، یکی از قربانیان این تجاوز است. او می‌گوید که در یکی از مکتب‌های ولایت لوگر دانش‌آموز است و مدیر این مکتب، بارها از او خواست جنسی داشته‌است.

حامد، داستان پر از درد دارد؛ او می‌گوید که مدیر این مکتب اورا دو سال در مکتب ناکام گذاشت و نیز همواره مورد لت‌وکوب قرار گرفت: «برای من گفت که ببین من اهل این کارها نیستم و پدرهای ما اهل این کار نبوده‌اند. برایم گفت: تو یک‌بار فردا بیا و حالت را ببین. هر روز، من را لت‌وکوب می‌کرد و بهانه‌گیری می‌کرد که چرا ناوقت میایی؟ ساعت دفترش را تغییر داده بود و می‌گفت ببین تو ناوقت آمدی و ده‌ها بهانۀ دیگر را می‌گرفت؛ حتا دو سال من را ناکام کرد.»

حامد می‌گوید هنگامی‌که داستان مدیر مکتب را همه‌گانی ساخت، اورا از مکتب بیرون کردند و مدیر مکتب هم از طعنۀ دیگر دانش‌آموزان خودش را به ریاست معارف لوگر تبدیل کرد.

حامد، می‌گوید در کنار مدیر مکتب، سه آموزگار دیگر نیز اورا آزار و اذیت می‌کنند؛ تا جایی‌که اکنون درپی افشای داستان مدیر مکتب، زنده‌گی‌اش در خطر است.

یافته‌های نهاد جامعه مدنی لوگر، نشان می‌دهند که ۲۵خانواده، پس از تجاوز جنسی بر کودکان شان، ناگزیر به ترک این ولایت شده‌اند و نیز پنج خانواده پس از افشا شدن قضیه‌های تجاوز بر کودکان شان، ناگزیر شدند کودکان شان را ازبین ببرند.

رییس جامعۀ مدنی ولایت لوگر، می‌گوید که در پژوهشش دریافته‌است که ۸۵ رویداد  تجاوز بر نوجوانان لوگری، به زور انجام شده‌اند.

حالا در این مکتب‌های ولایت لوگر، به‌جای فراگیری آموزش، نجات دادن جان‌ها برای این دانش‌آموزان از چنگ استادان و مدیران بچه باز به یکی از اولویت‌ها مبدل شده‌است.

با این همه، لطف الله استانکزی، رییس اتحادیۀ آموزگاران لوگر می‌گوید که هیچ گزارشی از استفاده سوء از دانش‌آموزان ندارد: «این‌گونه واقعه نزد ما ثبت نشده‌است. مردم لوگر، یک مردم با عزت هستند و از این‌گونه کارها بسیار بد می‌برند و در تاریخ لوگر این‌گونه واقعه‌ها نشده‌است.»

در ولایت لوگر، در شرق کشور، ۹۲ مکتب فعال استند. گزارش‌هایی وجود دارند که در این مکت‌ها نیز چنین سوء استفاده‌هایی از کودکان صورت می‌گیرد. اما، موسی محمودی می‌گوید که مبارزه‌اش را در این راستا ادامه می‌دهد؛ هرچند که تنها است.

ثبت ۵۵۰ رویداد اتهام تجاوز بر کودکان و نوجوانان در ولایت لوگر

در همین حال، وزارت معارف می‌گوید که هیئتی را برای بررسی این اتهام‌ها گماشته‌است.

تصویر بندانگشتی

جامعۀ مدنی ولایت لوگر، از ثبت ۵۵۰ رویداد اتهام تجاوز بر کودکان و نوجوانان پسر در این ولایت خبر می‌دهد.

رییس جامعۀ مدنی این ولایت، می‌گوید که این پژوهش را در شش ماه انجام داده‌است و با دانش‌آموزان شش مکتب در مرکز لوگر و برخی از نوجوانان کارگر در این شهر گفت‌وگو شده‌است.

این پژوهش، نشان می‌دهد که این کودکان و نوجوانان از سوی آموزگاران و کارفرمایان شان مورد تجاوز قرار گرفته‌اند.

شریف امیری، خبرنگار طلوع‌نیوز که برای تهیه این گزارش به ولایت لوگر رفته‌است، می‌گوید که رییس جامعۀ مدنی لوگر به او تصویرهایی از تجاوز بر این کودکان را نشان داده‌است که به شدت تکان دهنده استند و آدم را به عمق چالش‌های اجتماعی جامعه فرو می‌برد.

محمد موسی محمودی، رییس جامعۀ مدنی لوگر دربارۀ این پژوهش می‌گوید: «به حدی دردهایی را شنیدیم که پدر طفل گریه می‌کرد و می‌گفت که من دیگر وقار ندارم و من دیگر در افغانستان زنده‌گی کرده نمی‌توانم. و ما دردهایی را دیدیم که مردم حتا از هویت افغانی خود می‌شرمیدند که ما چگونه افغان هستیم؛ یعنی واقعأ یک جنایت کلان است.»

حامد (مستعار) که شانزده سال دارد، یکی از قربانیان این تجاوز است. او می‌گوید که در یکی از مکتب‌های ولایت لوگر دانش‌آموز است و مدیر این مکتب، بارها از او خواست جنسی داشته‌است.

حامد، داستان پر از درد دارد؛ او می‌گوید که مدیر این مکتب اورا دو سال در مکتب ناکام گذاشت و نیز همواره مورد لت‌وکوب قرار گرفت: «برای من گفت که ببین من اهل این کارها نیستم و پدرهای ما اهل این کار نبوده‌اند. برایم گفت: تو یک‌بار فردا بیا و حالت را ببین. هر روز، من را لت‌وکوب می‌کرد و بهانه‌گیری می‌کرد که چرا ناوقت میایی؟ ساعت دفترش را تغییر داده بود و می‌گفت ببین تو ناوقت آمدی و ده‌ها بهانۀ دیگر را می‌گرفت؛ حتا دو سال من را ناکام کرد.»

حامد می‌گوید هنگامی‌که داستان مدیر مکتب را همه‌گانی ساخت، اورا از مکتب بیرون کردند و مدیر مکتب هم از طعنۀ دیگر دانش‌آموزان خودش را به ریاست معارف لوگر تبدیل کرد.

حامد، می‌گوید در کنار مدیر مکتب، سه آموزگار دیگر نیز اورا آزار و اذیت می‌کنند؛ تا جایی‌که اکنون درپی افشای داستان مدیر مکتب، زنده‌گی‌اش در خطر است.

یافته‌های نهاد جامعه مدنی لوگر، نشان می‌دهند که ۲۵خانواده، پس از تجاوز جنسی بر کودکان شان، ناگزیر به ترک این ولایت شده‌اند و نیز پنج خانواده پس از افشا شدن قضیه‌های تجاوز بر کودکان شان، ناگزیر شدند کودکان شان را ازبین ببرند.

رییس جامعۀ مدنی ولایت لوگر، می‌گوید که در پژوهشش دریافته‌است که ۸۵ رویداد  تجاوز بر نوجوانان لوگری، به زور انجام شده‌اند.

حالا در این مکتب‌های ولایت لوگر، به‌جای فراگیری آموزش، نجات دادن جان‌ها برای این دانش‌آموزان از چنگ استادان و مدیران بچه باز به یکی از اولویت‌ها مبدل شده‌است.

با این همه، لطف الله استانکزی، رییس اتحادیۀ آموزگاران لوگر می‌گوید که هیچ گزارشی از استفاده سوء از دانش‌آموزان ندارد: «این‌گونه واقعه نزد ما ثبت نشده‌است. مردم لوگر، یک مردم با عزت هستند و از این‌گونه کارها بسیار بد می‌برند و در تاریخ لوگر این‌گونه واقعه‌ها نشده‌است.»

در ولایت لوگر، در شرق کشور، ۹۲ مکتب فعال استند. گزارش‌هایی وجود دارند که در این مکت‌ها نیز چنین سوء استفاده‌هایی از کودکان صورت می‌گیرد. اما، موسی محمودی می‌گوید که مبارزه‌اش را در این راستا ادامه می‌دهد؛ هرچند که تنها است.

هم‌رسانی کنید