Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

'سه هئیت برای بررسی ادعاهای بهره‌گیری جنسی درلوگر گماشته شده‌اند'

وزارت معارف، می‌گوید که برای بررسی ادعاهای بهره‌گیری جنسی از کودکان در شش مکتب در ولایت لوگر، سه هیئت گماشته شده‌اند.

به گفتۀ وزارت معارف، این هیئت‌ها از سوی وزارت معارف، شورای ملی و مقام‌های محلی ولایت لوگر گماشته شده‌اند.

نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف در این باره گفت: «تفتیش می‌کنیم، بررسی می‌کنیم، حقیقت این را به مردم افغانستان واضیح می‌سازیم و انتظار ما از مسؤول جامعۀ مدنی هم این است که آن‌ها هم در قبال عمل‌کرد خود شان پاسخ‌گو باشند.»

چند روز پیش، رییس جامعۀ مدنی ولایت لوگر در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز ادعا کرد که بربنیاد پژوهش او، ۵۵۰ دانش‌آموز پسر در شش مکتب در ولایت لوگر مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته‌اند.

اظهارات محمد موسی محمودی در این باره، با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شده‌است.

شماری از سناتوران، در حالی‌که این رویداد را تکاندهنده می‌گویند، به بررسی جدی این گزارش تأکید می‌ورزند.

انارکلی هنریار، عضو مجلس سنا اظهار داشت: «محکمۀ نهایی فیصله نکرده، باید در این قسمت خاموشی اختیار شود.»

عبدالروف انعامی، عضو مجلس نماینده‌گان اما می‌گوید که اتهام‌های فساد اخلاقی تنها در وزارت معارف نه بل در بیشتر نهادهای دیگر وجود دارند و نباید در برابر آن از کتمان کاری کارگرفته شود: «ما با پوشاندن واقعیت‌ها نمی‌توانیم یک جامعه نیک نام باشیم، ما با برملا کردن واقعیت‌ها و مبارزه علیه کارهای منفی می‌توانیم یک جامعۀ برجسته‌تر باشیم.»

در همین حال، شماری از نماینده‌گان ولایت لوگر در مجلس سنا، ادعاهای بهره‌گیری جنسی از کودکان را نادرست می‌دانند.

آصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا اظهار داشت: «این اتهام‌ها به خانوادۀ معارف صدمه زیاد می‌رساند. خواست من از برادران رسانه‌یی مان این است که به این موضوع توجه داشته باشند.»

اکبر ستانکزی، عضو مجلس سنا نیز گفت: «بدنام کردن معارف، بدنام کردن تمام کشور است.»

'سه هئیت برای بررسی ادعاهای بهره‌گیری جنسی درلوگر گماشته شده‌اند'

وزارت معارف هرگونه اذیت و آزارجنسی را در مکتب‌های ولایت لوگر رد می‌کند.

تصویر بندانگشتی

وزارت معارف، می‌گوید که برای بررسی ادعاهای بهره‌گیری جنسی از کودکان در شش مکتب در ولایت لوگر، سه هیئت گماشته شده‌اند.

به گفتۀ وزارت معارف، این هیئت‌ها از سوی وزارت معارف، شورای ملی و مقام‌های محلی ولایت لوگر گماشته شده‌اند.

نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف در این باره گفت: «تفتیش می‌کنیم، بررسی می‌کنیم، حقیقت این را به مردم افغانستان واضیح می‌سازیم و انتظار ما از مسؤول جامعۀ مدنی هم این است که آن‌ها هم در قبال عمل‌کرد خود شان پاسخ‌گو باشند.»

چند روز پیش، رییس جامعۀ مدنی ولایت لوگر در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز ادعا کرد که بربنیاد پژوهش او، ۵۵۰ دانش‌آموز پسر در شش مکتب در ولایت لوگر مورد سوء استفاده جنسی قرار گرفته‌اند.

اظهارات محمد موسی محمودی در این باره، با واکنش‌های گوناگونی روبه‌رو شده‌است.

شماری از سناتوران، در حالی‌که این رویداد را تکاندهنده می‌گویند، به بررسی جدی این گزارش تأکید می‌ورزند.

انارکلی هنریار، عضو مجلس سنا اظهار داشت: «محکمۀ نهایی فیصله نکرده، باید در این قسمت خاموشی اختیار شود.»

عبدالروف انعامی، عضو مجلس نماینده‌گان اما می‌گوید که اتهام‌های فساد اخلاقی تنها در وزارت معارف نه بل در بیشتر نهادهای دیگر وجود دارند و نباید در برابر آن از کتمان کاری کارگرفته شود: «ما با پوشاندن واقعیت‌ها نمی‌توانیم یک جامعه نیک نام باشیم، ما با برملا کردن واقعیت‌ها و مبارزه علیه کارهای منفی می‌توانیم یک جامعۀ برجسته‌تر باشیم.»

در همین حال، شماری از نماینده‌گان ولایت لوگر در مجلس سنا، ادعاهای بهره‌گیری جنسی از کودکان را نادرست می‌دانند.

آصف صدیقی، معاون دوم مجلس سنا اظهار داشت: «این اتهام‌ها به خانوادۀ معارف صدمه زیاد می‌رساند. خواست من از برادران رسانه‌یی مان این است که به این موضوع توجه داشته باشند.»

اکبر ستانکزی، عضو مجلس سنا نیز گفت: «بدنام کردن معارف، بدنام کردن تمام کشور است.»

هم‌رسانی کنید