Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

ادامۀ بررسی‌ها دربارۀ اتهام‌های بهره‌برداری جنسی از کودکان درلوگر

وزارت معارف، می‌گوید که بررسی این وزارت دربارۀ اتهامات بهره‌برداری جنسی از شماری از کودکان و نوجوانان دانش‌آموز در ولایت لوگر، به‌زودی پایان می یابد و یافته‌ها در این باره، همه‌گانی خواهند شد.

به روز بیست و سوم ماه عقرب، نهاد جامعۀ مدنی لوگر، در گزارشی از ثبت ۵۵۰ اتهام بهره‌برداری جنسی از کودکان و نوجوانان دانش‌آموز در شش مکتب در این ولایت پرده برداشت. گزارشی که با واکنش‌های گونه‌گونی روبه‌رو شده‌است.

در پی پخش این گزارش، وزارت اعلام کرد که این ادعاها را بررسی می‌کند.

نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف امروز (شنبه، ۲قوس) در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «تحقیقات هیئت ما در حال اتمام شدن است. انشاالله که به‌زودی، نتایج یافته‌های هیئت وزارت معارف، از طریق رسانه‌ها با مردم افغانستان شریک ساخته خواهد شد.»

در کنار هیئت وزارت معارف، مجلس نماینده‌گان و ادارۀ محلی لوگر نیز هیئت‌های خودشان را برای بررسی‌ها در این باره، گماشتند.

تاکنون اما معلوم نیست که کار هیئت‌های مجلس نماینده‌گان و ادارۀ محلی لوگر در این‌باره به کجا رسیده‌است.

اما، اکبر ستانکزی، سناتور ولایت لوگر می‌گوید که این ادعاها حقیقت ندارد: «در کنار هیئت مجلس نماینده‌گان، هیئت وزارت معارف هم به لوگر رفت، هیئت مشترک بود، خود ادارۀ محلی هم یک هیئت را گماشت؛ اما مجلس سنا چون می‌دانست که این موضوع واقعیت ندارد، هیئتی نفرستاد.»

با این همه، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر بر پیگیری و مستندسازی این گزارش‌ها تأکید می‌ورزد.

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در این باره گفت: «مستندسازی این موارد، نباید خطر ایجاد کند به کسانی که، به فعالین حقوق بشری که در این راستا کار می‌کنند. و ما پیگیری هم می‌کنیم که اگر مستندسازی ما در این مورد به نتایج مشابه رسید، طبعاً با نهادهای عدلی و قضایی باید پیگیری شود.» 

کمیسیون حقوق‌بشر، خواستار توجه به مصونیت تهیه کننده‌گان گزارش بهره‌برداری جنسی از دانش‌آموزان و قربانیان این بدرفتاری‌های جنسی، نیز است.

ادامۀ بررسی‌ها دربارۀ اتهام‌های بهره‌برداری جنسی از کودکان درلوگر

در حدود ده روز پیش، گزارش‌هایی دربارۀ ادعاهای بهره‌برداری جنسی از ۵۵۰ کودک و نوجوان دانش‌آموز در شش مکتب در لوگر پخش شدند.

Thumbnail

وزارت معارف، می‌گوید که بررسی این وزارت دربارۀ اتهامات بهره‌برداری جنسی از شماری از کودکان و نوجوانان دانش‌آموز در ولایت لوگر، به‌زودی پایان می یابد و یافته‌ها در این باره، همه‌گانی خواهند شد.

به روز بیست و سوم ماه عقرب، نهاد جامعۀ مدنی لوگر، در گزارشی از ثبت ۵۵۰ اتهام بهره‌برداری جنسی از کودکان و نوجوانان دانش‌آموز در شش مکتب در این ولایت پرده برداشت. گزارشی که با واکنش‌های گونه‌گونی روبه‌رو شده‌است.

در پی پخش این گزارش، وزارت اعلام کرد که این ادعاها را بررسی می‌کند.

نوریه نزهت، سخن‌گوی وزارت معارف امروز (شنبه، ۲قوس) در این باره به طلوع‌نیوز گفت: «تحقیقات هیئت ما در حال اتمام شدن است. انشاالله که به‌زودی، نتایج یافته‌های هیئت وزارت معارف، از طریق رسانه‌ها با مردم افغانستان شریک ساخته خواهد شد.»

در کنار هیئت وزارت معارف، مجلس نماینده‌گان و ادارۀ محلی لوگر نیز هیئت‌های خودشان را برای بررسی‌ها در این باره، گماشتند.

تاکنون اما معلوم نیست که کار هیئت‌های مجلس نماینده‌گان و ادارۀ محلی لوگر در این‌باره به کجا رسیده‌است.

اما، اکبر ستانکزی، سناتور ولایت لوگر می‌گوید که این ادعاها حقیقت ندارد: «در کنار هیئت مجلس نماینده‌گان، هیئت وزارت معارف هم به لوگر رفت، هیئت مشترک بود، خود ادارۀ محلی هم یک هیئت را گماشت؛ اما مجلس سنا چون می‌دانست که این موضوع واقعیت ندارد، هیئتی نفرستاد.»

با این همه، کمیسیون مستقل حقوق‌بشر بر پیگیری و مستندسازی این گزارش‌ها تأکید می‌ورزد.

شهرزاد اکبر، رییس کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در این باره گفت: «مستندسازی این موارد، نباید خطر ایجاد کند به کسانی که، به فعالین حقوق بشری که در این راستا کار می‌کنند. و ما پیگیری هم می‌کنیم که اگر مستندسازی ما در این مورد به نتایج مشابه رسید، طبعاً با نهادهای عدلی و قضایی باید پیگیری شود.» 

کمیسیون حقوق‌بشر، خواستار توجه به مصونیت تهیه کننده‌گان گزارش بهره‌برداری جنسی از دانش‌آموزان و قربانیان این بدرفتاری‌های جنسی، نیز است.

هم‌رسانی کنید