Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

پایان حمله بر فرقۀ ۱۱۱ ارتش؛ ۱۱ سرباز جان باختند

پس از در حدود پنج ساعت درگیری مهاجمان داعش با نیروهای امنیتی در فرقۀ ۱۱۱ ارتش در نزدیکی دانشگاه نظامی مارشال فهیم، با از پا در آمدن دو مهاجم، پایان یافت.

حوالی ساعت پنج بامداد امروز، پنج مهاجم گروه داعش بر این فرقه حمله کردند که به گفتۀ سخن گوی وزارت دفاع ملی، در درگیری با آنان یازده سرباز جان باختند و شانزده تن دیگر زخمی شده اند.

دولت وزیری، به طلوع نیوز می گوید که در این مدت، نیروهای امنیتی توانستند دو مهاجم را از پا درآورند و یک مهاجم دیگر را بازداشت کنند؛ این در حالی است که دو مهاجم انتحاری دیگر موفق شده اند که خودشان را انفجار دهند.  

این در حالی‌ است که به تاریخ ۲۹میزان سال روان خورشیدی نیز در یک حملۀ انتحاری بر دانشجویان دانشگاه مارشال‌فهیم در نزدیک این دانشگاه، ۱۵ تن جان باختند.

اخیرأ حمله های انتحاری و انفجاری در کابل افزایش یافته اند؛ در تازه ترین مورد، یک مهاجم انتحاری با استفاده از یک "امبولانس" پر از مواد منجره، مواد همراهش را در مقابل شفاخانۀ جمهوریت منفجر ساخت که در آن ۱۰۳ جان باختند و ۲۳۵ تن دیگر زخمی شده اند.

این در حالی بود که یک هفۀ پیش از آن، مهاجمان بر هُتل انترکنتیننتال حمله کردند و جان ۴۳ تن به شمول ۱۴شهروند خارجی را گرفتند.

 

پایان حمله بر فرقۀ ۱۱۱ ارتش؛ ۱۱ سرباز جان باختند

پنج مهاجم گروه داعش بامداد امروز بر فرقۀ ۱۱۱ ارتش در جوار دانشگاه نظامی مارشال فهیم در منطقۀ قرغۀ شهر کابل، حمله کردند و جان دست کم یازده سرباز را گرفتند.

تصویر بندانگشتی

پس از در حدود پنج ساعت درگیری مهاجمان داعش با نیروهای امنیتی در فرقۀ ۱۱۱ ارتش در نزدیکی دانشگاه نظامی مارشال فهیم، با از پا در آمدن دو مهاجم، پایان یافت.

حوالی ساعت پنج بامداد امروز، پنج مهاجم گروه داعش بر این فرقه حمله کردند که به گفتۀ سخن گوی وزارت دفاع ملی، در درگیری با آنان یازده سرباز جان باختند و شانزده تن دیگر زخمی شده اند.

دولت وزیری، به طلوع نیوز می گوید که در این مدت، نیروهای امنیتی توانستند دو مهاجم را از پا درآورند و یک مهاجم دیگر را بازداشت کنند؛ این در حالی است که دو مهاجم انتحاری دیگر موفق شده اند که خودشان را انفجار دهند.  

این در حالی‌ است که به تاریخ ۲۹میزان سال روان خورشیدی نیز در یک حملۀ انتحاری بر دانشجویان دانشگاه مارشال‌فهیم در نزدیک این دانشگاه، ۱۵ تن جان باختند.

اخیرأ حمله های انتحاری و انفجاری در کابل افزایش یافته اند؛ در تازه ترین مورد، یک مهاجم انتحاری با استفاده از یک "امبولانس" پر از مواد منجره، مواد همراهش را در مقابل شفاخانۀ جمهوریت منفجر ساخت که در آن ۱۰۳ جان باختند و ۲۳۵ تن دیگر زخمی شده اند.

این در حالی بود که یک هفۀ پیش از آن، مهاجمان بر هُتل انترکنتیننتال حمله کردند و جان ۴۳ تن به شمول ۱۴شهروند خارجی را گرفتند.

 

هم‌رسانی کنید