Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

جان باختن پنج تن در نتیجۀ سرازیر شدن سیلاب‌ها در هرات

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که در نتیجه جاری شدن سیلاب‌های نیرومند در پنج ولسوالی‌های هرات پنج تن جان باختند.

به گفته او، در این سیلاب‌ها ۱۷ تن دیگر ناپدید شده اند.

آقای فرهاد می‌گوید که سیلاب یک موتر مسافربری را با هفده سرنشین آن با خود برده است و تاکنون جسد یک تن از مسافران این موتر به دست آمده است و از سرنوشت مسافران دیگر خبری نیست.

او افزود که پنج زن و شماری از کودکان نیز در میان ناپدید شده‌گان استند.

این سیلاب‌ها در بخش‌هایی از ولسوالی‌های اوبه، کهسان، کرخ، شیندند و گذره جاری شده اند. 

دفتر وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث در یک گزارش که هفتۀ پیش به نشر رسید می‌گوید که از اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت های بدخشان، تخار، هرات، فاریاب، بادغیس، بلخ، جوزجان، سمنگان، بغلان، سرپل، کنر، نورستان و غور از  هشتم تا بیستم ماه حمل سال روان هجری خورشیدی  ۱۰۸ تن جان باختند، ۱۳ تن ناپدید شدند، ۴۸ تن زخم برداشته اند، سه هزار و پنج منزل مسکونی بصورت کلی تخریب شدند و هشت هزار و ۸۹۲ منزل مسکونی به گونه قسمی تخریب شده اند. 

به گفتۀ این اداره، در این سیلاب‌ها ساختمان دو مکتب، ۴۷ پلچک آسیب دیده اند.

جان باختن پنج تن در نتیجۀ سرازیر شدن سیلاب‌ها در هرات

این سیلاب‌ها همچنان صدها خانه مسکونی، هزاران جریب زمین کشاورزی و صدها رس مواشی را از بین برده است.

Thumbnail

جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید که در نتیجه جاری شدن سیلاب‌های نیرومند در پنج ولسوالی‌های هرات پنج تن جان باختند.

به گفته او، در این سیلاب‌ها ۱۷ تن دیگر ناپدید شده اند.

آقای فرهاد می‌گوید که سیلاب یک موتر مسافربری را با هفده سرنشین آن با خود برده است و تاکنون جسد یک تن از مسافران این موتر به دست آمده است و از سرنوشت مسافران دیگر خبری نیست.

او افزود که پنج زن و شماری از کودکان نیز در میان ناپدید شده‌گان استند.

این سیلاب‌ها در بخش‌هایی از ولسوالی‌های اوبه، کهسان، کرخ، شیندند و گذره جاری شده اند. 

دفتر وزیر دولت در امور رسیده‌گی به حوادث در یک گزارش که هفتۀ پیش به نشر رسید می‌گوید که از اثر سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولایت های بدخشان، تخار، هرات، فاریاب، بادغیس، بلخ، جوزجان، سمنگان، بغلان، سرپل، کنر، نورستان و غور از  هشتم تا بیستم ماه حمل سال روان هجری خورشیدی  ۱۰۸ تن جان باختند، ۱۳ تن ناپدید شدند، ۴۸ تن زخم برداشته اند، سه هزار و پنج منزل مسکونی بصورت کلی تخریب شدند و هشت هزار و ۸۹۲ منزل مسکونی به گونه قسمی تخریب شده اند. 

به گفتۀ این اداره، در این سیلاب‌ها ساختمان دو مکتب، ۴۷ پلچک آسیب دیده اند.

هم‌رسانی کنید