Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل‌زاد باردیگر به کابل آمد

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، برای گفت‌وگو دربارۀ چگونگی پیشبرد روند صلح با طالبان، به کابل آمد.

آقای خلیل‌زاد، در تویترش نگاشته که تاکنون با مقام‌های حکومت افغانستان از جمله با عمرداوودزی، رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح دیدار کرده‌است.

نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، می‌افزاید که او در دیدارش با مقام‌های حکومت افغانستان دربارۀ ضروت پیشرفت روی گفت‌وگوهای بین‌الافغانی گفت‌‎وگو کرده‌است.

زلمی خلیل‌زاد، ۲۲روز پس از پنجمین دیدارش با طالبان به کابل می‌آید. پنجمین دیدار نماینده‌گان ایالات متحده و طالبان که در دوحه برگزار شده بود، پس از شانزده روز در ۲۱حوت پایان یافت.

در این دیدار، طرف‌های روی موضوعات چون مبارزه با هراس‌افگنی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان در یک پیش‌نویس به توافق رسیده‌ بودند.

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه نیز که امروز در نشست شورای وزیران سخن می‌زد، گفت که آقای خلیل‌زاد، شب‌گذشته به کابل آمده‌است و قرار است با او دربارۀ چگونگی گفت‌وگوهای صلح بحث کند. 

آقای عبدالله گفت: «آقای خلیل‌زاد، شب گذشته به کابل آمدند و امروز همرای شان ملاقات می‌داشته باشم؛ طبعآ ملاقات با آن‌ها در مورد پروسه صلح صحبت می‌کنیم و چه کارهای ما کرده می‌توانیم به حیث دولت افغانستان و به حیث مردم این کشور تا این که اگر فرصتی باشد برای آمدن صلح در این کشور و خواست اکثریت مطلق مردم افغانستان به شکل خوب تمثیل شود در این روند.»

آقای عبدالله همچنان گف که قدم‌هایی برای تشکیل هیئتی همه‌شمول برای مذاکرات صلح برداشته شده‌اند: «هیئتی که همه‌شمول باشد در مذاکرات شرکت کنند یک ضرورتی بود که احساس می‌شد و قدم‌هایی در این شب و روز برداشته شده‌است که انشالله شاهد عملی شدنش باشیم.»

زلمی خلیل‌زاد باردیگر به کابل آمد

نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، می‌افزاید که او در دیدارش با مقام‌های حکومت افغانستان دربارۀ ضروت پیشرفت روی گفت‌وگوهای بین‌الافغانی گفت‌‎وگو کرده‌است.

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، برای گفت‌وگو دربارۀ چگونگی پیشبرد روند صلح با طالبان، به کابل آمد.

آقای خلیل‌زاد، در تویترش نگاشته که تاکنون با مقام‌های حکومت افغانستان از جمله با عمرداوودزی، رییس دبیرخانۀ شورای عالی صلح دیدار کرده‌است.

نمایندۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، می‌افزاید که او در دیدارش با مقام‌های حکومت افغانستان دربارۀ ضروت پیشرفت روی گفت‌وگوهای بین‌الافغانی گفت‌‎وگو کرده‌است.

زلمی خلیل‌زاد، ۲۲روز پس از پنجمین دیدارش با طالبان به کابل می‌آید. پنجمین دیدار نماینده‌گان ایالات متحده و طالبان که در دوحه برگزار شده بود، پس از شانزده روز در ۲۱حوت پایان یافت.

در این دیدار، طرف‌های روی موضوعات چون مبارزه با هراس‌افگنی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان در یک پیش‌نویس به توافق رسیده‌ بودند.

عبدالله عبدالله، رییس‌اجراییه نیز که امروز در نشست شورای وزیران سخن می‌زد، گفت که آقای خلیل‌زاد، شب‌گذشته به کابل آمده‌است و قرار است با او دربارۀ چگونگی گفت‌وگوهای صلح بحث کند. 

آقای عبدالله گفت: «آقای خلیل‌زاد، شب گذشته به کابل آمدند و امروز همرای شان ملاقات می‌داشته باشم؛ طبعآ ملاقات با آن‌ها در مورد پروسه صلح صحبت می‌کنیم و چه کارهای ما کرده می‌توانیم به حیث دولت افغانستان و به حیث مردم این کشور تا این که اگر فرصتی باشد برای آمدن صلح در این کشور و خواست اکثریت مطلق مردم افغانستان به شکل خوب تمثیل شود در این روند.»

آقای عبدالله همچنان گف که قدم‌هایی برای تشکیل هیئتی همه‌شمول برای مذاکرات صلح برداشته شده‌اند: «هیئتی که همه‌شمول باشد در مذاکرات شرکت کنند یک ضرورتی بود که احساس می‌شد و قدم‌هایی در این شب و روز برداشته شده‌است که انشالله شاهد عملی شدنش باشیم.»

هم‌رسانی کنید