Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

خلیل‌زاد: برگشت امارت اسلامی به افغانستان برای جهان خط سرخ است

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژّۀ امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که که برگشت «امارت اسلامی» به افغانستان برای جهان یک خط سرخ و ناپذیرفتنی است.

آقای خلیل‌زاد، پس از امضای موافقت‌نامۀ آوردن صلح به افغانستان، برای نخستین بار در یک گفت‌‎وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، ابراز امیدواری می‌کند که با آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان، روند صلح در کشور نیز در صد روز و هم‌زمان با عملی‌شدن بخش اول خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، به نتیجه برسد.

او می‌گوید: «خط سرخ جامعه جهانی است! ملل متحد گفت، در اعلامیه امریکا و روسیه دیدید، در اعلامیه‌های امریکا و اروپا دیدید، یک اجماع بین‌المللی وجود دارد که این کار باید صورت نگیرد.»

خلیل‌زاد، در ادامۀ سخنانش می‌افزاید: «می‌خواهیم که در همان فصل اولی که کمی قوای امریکا صورت می‌گیرد، این مساله هم حل شود.»

با این‌همه، زلمی خلیل‌زاد، دربارۀ چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و این‌که این روند از کدام بخش کشور آغاز خواهد شد، جزئیات را به‌دست نمی‌دهد، اما می‌گوید که خروج این نیروها وابسته به شرایط خواهد بود.

فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، تنش‌های اخیر را میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، برای کشور زیان‌بار می‌داند و بر تلاش‌ها از بهر حل این معضل تأکید می‌ورزد: «اکنون طالب یک قسمت اراضی را گرفته، این‌طور شود که حکومت داکترصاحب اشرف غنی یک قسمت مناطق را بگیرد، حکومت داکتر عبدالله بعضی مناطق را بگیرد؛ این خو یک خطر کلان است، اشتباه تاریخی است.»

در حالی که در موافقت‌نامه میان امریکا و طالبان، از همکاری طالبان در پیکار با هراس‌افگنی در افغانستان نیز یاد شده است؛ اما خلیل‌زاد به پرسش‌ها در این زمینه، پاسخ مفصلی نمی‌دهد: «یک چینل مشترک داریم که در دوحه، تقریباً هر روز مجلس صورت می‌گیرد، (نظامیان ما و) طالبان استند و در عین زمان هم خود را تشکیل و ترتیب به قسمی داده‌ا‌یم که ببینیم همین فوکس استخباراتی هم سر همین شود که ببینیم این کار عملی می‌شود، نمی‌شود.»

در این گفت‌وگوی ویژه، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، پایدار بودن موافقت‌نامۀ آوردن صلح را به افغانستان، به چگونگی عمل‌کرد طالبان پس از امضای این موافقت‌نامه، وابسته می‌داند.

خلیل‌زاد، هفتۀ پیش – شنبه، ۱۰حوت – پای توافق صلح امریکا با طالبان امضا کرد. بربنیاد این توافق، قرار است نیروهای امریکایی در ۱۴ ماه افغانستان را ترک کنند.

خلیل‌زاد: برگشت امارت اسلامی به افغانستان برای جهان خط سرخ است

خلیل‌زاد، با تأکید بر این‌که امریکا طرف‌دار حکومت موازی در افغانستان نیست، هشدار می‌دهد که چند پارچه شدن کشور، خطرناک و یک اشتباه تاریخی خواهد بود.

تصویر بندانگشتی

زلمی خلیل‌زاد، فرستادۀ ویژّۀ امریکا برای صلح افغانستان می‌گوید که که برگشت «امارت اسلامی» به افغانستان برای جهان یک خط سرخ و ناپذیرفتنی است.

آقای خلیل‌زاد، پس از امضای موافقت‌نامۀ آوردن صلح به افغانستان، برای نخستین بار در یک گفت‌‎وگوی ویژه با طلوع‌نیوز، ابراز امیدواری می‌کند که با آغاز گفت‌وگوهای میان افغانان، روند صلح در کشور نیز در صد روز و هم‌زمان با عملی‌شدن بخش اول خروج نیروهای امریکایی از افغانستان، به نتیجه برسد.

او می‌گوید: «خط سرخ جامعه جهانی است! ملل متحد گفت، در اعلامیه امریکا و روسیه دیدید، در اعلامیه‌های امریکا و اروپا دیدید، یک اجماع بین‌المللی وجود دارد که این کار باید صورت نگیرد.»

خلیل‌زاد، در ادامۀ سخنانش می‌افزاید: «می‌خواهیم که در همان فصل اولی که کمی قوای امریکا صورت می‌گیرد، این مساله هم حل شود.»

با این‌همه، زلمی خلیل‌زاد، دربارۀ چگونگی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان و این‌که این روند از کدام بخش کشور آغاز خواهد شد، جزئیات را به‌دست نمی‌دهد، اما می‌گوید که خروج این نیروها وابسته به شرایط خواهد بود.

فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، تنش‌های اخیر را میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، برای کشور زیان‌بار می‌داند و بر تلاش‌ها از بهر حل این معضل تأکید می‌ورزد: «اکنون طالب یک قسمت اراضی را گرفته، این‌طور شود که حکومت داکترصاحب اشرف غنی یک قسمت مناطق را بگیرد، حکومت داکتر عبدالله بعضی مناطق را بگیرد؛ این خو یک خطر کلان است، اشتباه تاریخی است.»

در حالی که در موافقت‌نامه میان امریکا و طالبان، از همکاری طالبان در پیکار با هراس‌افگنی در افغانستان نیز یاد شده است؛ اما خلیل‌زاد به پرسش‌ها در این زمینه، پاسخ مفصلی نمی‌دهد: «یک چینل مشترک داریم که در دوحه، تقریباً هر روز مجلس صورت می‌گیرد، (نظامیان ما و) طالبان استند و در عین زمان هم خود را تشکیل و ترتیب به قسمی داده‌ا‌یم که ببینیم همین فوکس استخباراتی هم سر همین شود که ببینیم این کار عملی می‌شود، نمی‌شود.»

در این گفت‌وگوی ویژه، فرستادۀ ویژۀ امریکا برای صلح افغانستان، پایدار بودن موافقت‌نامۀ آوردن صلح را به افغانستان، به چگونگی عمل‌کرد طالبان پس از امضای این موافقت‌نامه، وابسته می‌داند.

خلیل‌زاد، هفتۀ پیش – شنبه، ۱۰حوت – پای توافق صلح امریکا با طالبان امضا کرد. بربنیاد این توافق، قرار است نیروهای امریکایی در ۱۴ ماه افغانستان را ترک کنند.

هم‌رسانی کنید