Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

خواست معترضان؛ توقف حمله‌های موشکی پاکستان بر بخش‌های شرقی کشور

در واکنش به موشک‌پراگنی‌های نظامیان پاکستان بر بخش‌های شرقی کشور، شمار بزرگی از باشنده‌گان ولایت‌های شرقی در شهرجلال آباد دست به اعتراضات زدند.

این معترضان پاکستان را به پشتیبانی از گروه‌های هراس‌افگنی و نقض حاکمیت ارضی افغانستان متهم ساختند. 

صفت زواک، فعال جامعه مدنی در ننگرهار، گفت: «حکومت در برابر آن خاموش است اما مردم در برابر آن خاموش نمی مانند. همیشه از سوی پاکستان بر کنر و بخش های دیگر ولایت های شرقی موشک شلیک می شود. هراس افگنان در پاکستان آموزش می شوند و به افغانستان فرستاده می شوند.»
 
اباسین، فعال جامعه مدنی، گفت: «ما چند بار از حکومت خواسته ایم که به این مسئله رسیده‌گی کند. اگر حکومت خاموش باشد مردم خاموش نخواهند بود.» 

در این اعتراضات از حکومت مرکزی و جامعۀ جهانی خواسته شد که مسایل چالش‌برانگیز در امتداد خط دیورند را با پاکستان حل کند.

در همین حال مقام‌های امنیتی ننگرهار نیز می‌پذیرند که نظامیان پاکستانی حمله‌های موشکی را بر بخش‌های شرقی کشور از سرگرفته اند که در این حمله‌ها تلفاتی به مردم نیز وارد شده اند.

عبدالرحمن رحیمی، فرمانده پولیس ولایت ننگرهار، گفت: «از آن سوی خط دیورند، آوان غرنی توپ های دی سی شلیک می شوند که در یک روز ۳۷ آوان غرنی شلیک شد و در روز دیگر ۲۴ موشک شلیک شد که در نتیجۀ آن دو تن از باشنده‌گان محل شهید شدند.»

هرچند مقام‌های پاکستانی ادعا می‌کنند که گروه‏های هراس‏افگن را با این موشک‏ها آماج قرار می‌دهند اما مردم می‌گویند که پناه‌گاه‌های اصلی هراس‌افگنان در آن‌سوی خط دیورند استند.

خواست معترضان؛ توقف حمله‌های موشکی پاکستان بر بخش‌های شرقی کشور

شماری از معترضان در شرق کشور پاکستان را به پشتیبانی از گروه‌های هراس‌افگنی و نقض حاکمیت ارضی افغانستان متهم ساختند. 

Thumbnail

در واکنش به موشک‌پراگنی‌های نظامیان پاکستان بر بخش‌های شرقی کشور، شمار بزرگی از باشنده‌گان ولایت‌های شرقی در شهرجلال آباد دست به اعتراضات زدند.

این معترضان پاکستان را به پشتیبانی از گروه‌های هراس‌افگنی و نقض حاکمیت ارضی افغانستان متهم ساختند. 

صفت زواک، فعال جامعه مدنی در ننگرهار، گفت: «حکومت در برابر آن خاموش است اما مردم در برابر آن خاموش نمی مانند. همیشه از سوی پاکستان بر کنر و بخش های دیگر ولایت های شرقی موشک شلیک می شود. هراس افگنان در پاکستان آموزش می شوند و به افغانستان فرستاده می شوند.»
 
اباسین، فعال جامعه مدنی، گفت: «ما چند بار از حکومت خواسته ایم که به این مسئله رسیده‌گی کند. اگر حکومت خاموش باشد مردم خاموش نخواهند بود.» 

در این اعتراضات از حکومت مرکزی و جامعۀ جهانی خواسته شد که مسایل چالش‌برانگیز در امتداد خط دیورند را با پاکستان حل کند.

در همین حال مقام‌های امنیتی ننگرهار نیز می‌پذیرند که نظامیان پاکستانی حمله‌های موشکی را بر بخش‌های شرقی کشور از سرگرفته اند که در این حمله‌ها تلفاتی به مردم نیز وارد شده اند.

عبدالرحمن رحیمی، فرمانده پولیس ولایت ننگرهار، گفت: «از آن سوی خط دیورند، آوان غرنی توپ های دی سی شلیک می شوند که در یک روز ۳۷ آوان غرنی شلیک شد و در روز دیگر ۲۴ موشک شلیک شد که در نتیجۀ آن دو تن از باشنده‌گان محل شهید شدند.»

هرچند مقام‌های پاکستانی ادعا می‌کنند که گروه‏های هراس‏افگن را با این موشک‏ها آماج قرار می‌دهند اما مردم می‌گویند که پناه‌گاه‌های اصلی هراس‌افگنان در آن‌سوی خط دیورند استند.

هم‌رسانی کنید