تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

در انفجارهای روز جمعه در ننگرهار ۲۷دانش‌آموز نیز جان باخته‌اند

پنج‌روز پس از وقوع دو انفجار در یک مسجد در روستای جودرۀ ولسوالی هسکه مینۀ ولایت ننگرهار، ریاست معارف این ولایت تأیید می‌کند که درمیان بیش از ۷۰جان‌باختۀ این رویداد، ۲۷دانش‌آموز و دو آموزگار نیز شامل استند.

به گفتۀ ریاست معارف ولایت ننگرهار، ۱۶دانش‌آموز دیگر در این رویداد زخمی شده‌اند.

روز جمعه (۲۶میزان)، هنگامی که باشنده‌گان جودره برای ادای نماز جمعه در مسجد این روستا گردآمده بودند، دو انفجار در داخل این مسجد صورت گرفت. در این رویداد، بیش از ۷۰تن جان باختند و بیش از ۳۰تن دیگر زخمی شده‌اند.

حسیب‌الله شینواری، رییس معارف ننگرهار در این باره اظهار داشت: «بدبختانه باید گفت که در حملۀ خونین در ولسوالی هسکه مینه، ۲۷ تن از دانش‌آموزان ما شهیده شده و ۲آموزگار هم به شهادت رسیده‌اند و ۱۶ دانش‌آموز دیگر زخمی شده‌اند. بدبختی این است که همۀ شان دانش‌آموزان صنف‌های پایین - پنجم و ششم، دوم و سوم و اول – هستند؛ اطفال هستند.»

سباوون، یکی از دانش‌آموزانی است که در این رویداد زخمی شده‌است. او می‌گوید که در حدود نیم ساعت در زیر آوارهای مسجد گیرمانده بود: «ما همه به مسجد آمده بودیم... وقتی انفجار رخ داد، ما همه زیرخاک گم شدیم، سپس صدا کردیم و کمک خواستیم؛ مردم آمدند و مارا از زیرخاک بیرون کردند.»

طاهر، دانش‌آموزا دیگر نیز گفت: «برادر! خواست اصلی من این است که ما نه حج می‌خواهیم، نه عمره، نه چیزی دیگر؛ ما صرف صلح می‌‎خواهیم.»

از سویی دیگر، بزرگان ولسوالی هسکه مینه، از مقام‌های حکومتی می‌‎خواهند که چگونگی وقوع این رویداد را بررسی کنند.

سید ولی، یکی از این بزرگان قوم بیان داشت: «بلی تحقیقات می‌خواهیم. باید تحقیقات شود تا مجرم معلوم شود و مجرم را به این قوم واگذار کند... تا شناخته شود؛ بخاطری که ما همرای دولت یکجا شدیم، بخاطر دولت قربانی دادیم، همۀ ما خیزش مردمی برپا کردیم و گفتیم این حکومت ماست و این دولت ماست و این پادشاه ما است ما برای شان رأی دادیم.»

با آن‌که این رویداد با واکنش‌های تند جهانی روبه‌رو شد، اما تاکنون مسؤولیت آن را هیچ گروهی به عهده نگرفته‌است.

در انفجارهای روز جمعه در ننگرهار ۲۷دانش‌آموز نیز جان باخته‌اند

روز جمعه (۲۶میزان)، هنگامی که باشنده‌گان جودره برای ادای نماز جمعه در مسجد این روستا گردآمده بودند، دو انفجار در داخل این مسجد صورت گرفت.

تصویر بندانگشتی

پنج‌روز پس از وقوع دو انفجار در یک مسجد در روستای جودرۀ ولسوالی هسکه مینۀ ولایت ننگرهار، ریاست معارف این ولایت تأیید می‌کند که درمیان بیش از ۷۰جان‌باختۀ این رویداد، ۲۷دانش‌آموز و دو آموزگار نیز شامل استند.

به گفتۀ ریاست معارف ولایت ننگرهار، ۱۶دانش‌آموز دیگر در این رویداد زخمی شده‌اند.

روز جمعه (۲۶میزان)، هنگامی که باشنده‌گان جودره برای ادای نماز جمعه در مسجد این روستا گردآمده بودند، دو انفجار در داخل این مسجد صورت گرفت. در این رویداد، بیش از ۷۰تن جان باختند و بیش از ۳۰تن دیگر زخمی شده‌اند.

حسیب‌الله شینواری، رییس معارف ننگرهار در این باره اظهار داشت: «بدبختانه باید گفت که در حملۀ خونین در ولسوالی هسکه مینه، ۲۷ تن از دانش‌آموزان ما شهیده شده و ۲آموزگار هم به شهادت رسیده‌اند و ۱۶ دانش‌آموز دیگر زخمی شده‌اند. بدبختی این است که همۀ شان دانش‌آموزان صنف‌های پایین - پنجم و ششم، دوم و سوم و اول – هستند؛ اطفال هستند.»

سباوون، یکی از دانش‌آموزانی است که در این رویداد زخمی شده‌است. او می‌گوید که در حدود نیم ساعت در زیر آوارهای مسجد گیرمانده بود: «ما همه به مسجد آمده بودیم... وقتی انفجار رخ داد، ما همه زیرخاک گم شدیم، سپس صدا کردیم و کمک خواستیم؛ مردم آمدند و مارا از زیرخاک بیرون کردند.»

طاهر، دانش‌آموزا دیگر نیز گفت: «برادر! خواست اصلی من این است که ما نه حج می‌خواهیم، نه عمره، نه چیزی دیگر؛ ما صرف صلح می‌‎خواهیم.»

از سویی دیگر، بزرگان ولسوالی هسکه مینه، از مقام‌های حکومتی می‌‎خواهند که چگونگی وقوع این رویداد را بررسی کنند.

سید ولی، یکی از این بزرگان قوم بیان داشت: «بلی تحقیقات می‌خواهیم. باید تحقیقات شود تا مجرم معلوم شود و مجرم را به این قوم واگذار کند... تا شناخته شود؛ بخاطری که ما همرای دولت یکجا شدیم، بخاطر دولت قربانی دادیم، همۀ ما خیزش مردمی برپا کردیم و گفتیم این حکومت ماست و این دولت ماست و این پادشاه ما است ما برای شان رأی دادیم.»

با آن‌که این رویداد با واکنش‌های تند جهانی روبه‌رو شد، اما تاکنون مسؤولیت آن را هیچ گروهی به عهده نگرفته‌است.

هم‌رسانی کنید