تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

دوستم: طالبان می‌خواهند با ادامۀ جنگ در مذاکرات صلح امتیاز بگیرند

عبدالرشید دوستم، معاون نخست‌ رییس‌جمهور می‌گوید که طالبان همزمان با تلاش‌های صلح، حمله‌های شان را نیز در بخش‌هایی از کشور به ویژه شمال، شدت بخشیده‌اند و با این کار می‌خواهند در گفت‌وگوهای صلح امتیاز بگیرند.

آقای دوستم که برای بررسی اوضاع امنیتی به ولسوالی‌های آقچه و فیض‌آباد ولایت جوزجان رفته‌است، می‌گوید که طالبان را سرکوب خواهد کرد و در این‌ باره با رییس‌جمهور نیز مشوره کرده‌است.

او می‌افزاید: «این جنگ، آخرین تلاش شان [طالبان] است؛ این طرف مذاکرات صلح روان است و می‌خواهند امتیاز بگیرند؛ همین تلاشش شان است.»

در یک گزارشی که از سوی دفتر مسؤول رسانه‌های جنرال دوستم برای تلویزیون باتور تهیه شده‌است، آمده که کاروان موترهای آقای دوستم در مسیر ولسوالی‌های آقچه و فیض‌آباد با کمین طالبان نیز روبه‌رو شده‌است.

جنرال دوستم، می‌گوید که در حدود دوهزار نظامی در اختیار دارد و طالبان را سرکوب خواهد کرد: «این‌گونه جنگ‌ها را زیاد شکست داده‌ایم و این را هم به‌خیر شکست می‌دهیم. من همرای رییس‌جمهور نیز صحبت کردم و وقتی از این‌جا رفتم هم برایش گزارش خواهم داد.»

در روزهای پسین، ولایت‌های شمال کشور به‌شمول فاریاب گواه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان بوده‌اند؛ چنان‌که گزارش‌ها می‌رسانند که در یک درگیری تازۀ نیروهای امنیتی با طالبان در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب، ۲۴ تن از نیروهای ارتش محلی کشته و زخمی شده‌اند.

جنرال دوستم، پیش از این نیز چندین بار نیروهای امنیتی را در نبردهای شمال به ویژه در نبردهای فاریاب رهبری کرده‌است، اما با آن‌هم وضعیت امنیتی در شمال شکننده است.

دوستم: طالبان می‌خواهند با ادامۀ جنگ در مذاکرات صلح امتیاز بگیرند

تصویر بندانگشتی

عبدالرشید دوستم، معاون نخست‌ رییس‌جمهور می‌گوید که طالبان همزمان با تلاش‌های صلح، حمله‌های شان را نیز در بخش‌هایی از کشور به ویژه شمال، شدت بخشیده‌اند و با این کار می‌خواهند در گفت‌وگوهای صلح امتیاز بگیرند.

آقای دوستم که برای بررسی اوضاع امنیتی به ولسوالی‌های آقچه و فیض‌آباد ولایت جوزجان رفته‌است، می‌گوید که طالبان را سرکوب خواهد کرد و در این‌ باره با رییس‌جمهور نیز مشوره کرده‌است.

او می‌افزاید: «این جنگ، آخرین تلاش شان [طالبان] است؛ این طرف مذاکرات صلح روان است و می‌خواهند امتیاز بگیرند؛ همین تلاشش شان است.»

در یک گزارشی که از سوی دفتر مسؤول رسانه‌های جنرال دوستم برای تلویزیون باتور تهیه شده‌است، آمده که کاروان موترهای آقای دوستم در مسیر ولسوالی‌های آقچه و فیض‌آباد با کمین طالبان نیز روبه‌رو شده‌است.

جنرال دوستم، می‌گوید که در حدود دوهزار نظامی در اختیار دارد و طالبان را سرکوب خواهد کرد: «این‌گونه جنگ‌ها را زیاد شکست داده‌ایم و این را هم به‌خیر شکست می‌دهیم. من همرای رییس‌جمهور نیز صحبت کردم و وقتی از این‌جا رفتم هم برایش گزارش خواهم داد.»

در روزهای پسین، ولایت‌های شمال کشور به‌شمول فاریاب گواه درگیری‌های سنگین میان نیروهای دولتی و طالبان بوده‌اند؛ چنان‌که گزارش‌ها می‌رسانند که در یک درگیری تازۀ نیروهای امنیتی با طالبان در ولسوالی بلچراغ ولایت فاریاب، ۲۴ تن از نیروهای ارتش محلی کشته و زخمی شده‌اند.

جنرال دوستم، پیش از این نیز چندین بار نیروهای امنیتی را در نبردهای شمال به ویژه در نبردهای فاریاب رهبری کرده‌است، اما با آن‌هم وضعیت امنیتی در شمال شکننده است.

هم‌رسانی کنید