تازه‌ترین خبرها
Thumbnail
افغانستان

دیده‌بان شفافیت: نیروهای خیالی بیشتر از گزارش ناتو است

دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که شمار نیروهای خیالی در نهادهای امنیتی افغانستان، بیشتر از آن است که مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو گفته‌است.

نیروهای خارجی در افغانستان، شمار سربازان خیالی را در ارتش، ۳۲ هزار می‌گویند؛ اما دیده‌بان شفافیت بر نیاز بررسی‌های بیشتر در این‌باره تأکید می‌ورزد.

نیروهای خارجی در افغانستان می‌گویند که پس از این، تنها حقوق آن نظامیان کشور پرداخته خواهد شد که نام‌های شان در سیستم بیومتریک درج استند.

شمار دقیق نیروهای دولتی چقدر است؟

محمدناصر تیموری، مسؤول بخش دادخواهی دیده‌بان شفافیت، می‌گوید: «چی این که سربازی در یک ولایت توظیف شده باشد، اما به ولایت امن‌تری رفته باشد، یا این‌که سربازی در یک ولسوالی توظیف شده باشد، اما در مرکز شهر قرار داشته باشد، یا در چوکات نیروهای امنیتی باشد؛ اما امنیت مقامات عالی‌رتبه حکومتی را بگیرد. اگر شما با این تعریفِ گسترده به سراغ بررسی نیروهای امنیتی خیالی بروید، درخواهید یافت که سطح این گسترده‌گی بیشتر از آن است که دولت افغانستان می‌گوید.»

وزارت دفاع ملی، همواره این گزارش‌ها را رد کرده است و حتا وجود یک سرباز خیالی را نیز در ارتش نمی‌پذیرد.

اما صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، به آغاز بررسی‌ها در این‌باره اشاره می‌کند.

آقای صدیقی می‌گوید: «در چند ماه گذشته، یا فصل گذشتۀ جنگ، نهادهای ما در نقاط مختلف با چالش‌هایی روبه‌رو شدند و ما آسیب‌هایی را دیدیم؛ اما تلاش برای تکمیل این کمبودی‌ها، این یک مسئله کاملاً جداست و مسئله نیروهای خیالی را تا حد زیادی توانستیم که این نگرانی را رفع بسازیم.»

در چنین اوضاع، این نگرانی هم به میان می‌آید که اگر این گزارش‌ها درباره فساد گسترده در نهادهای امنیتی درست ثابت شوند، این همه چه پیامدهایی خواهد داشت؟
   
عتیق‌الله امرخیل، نظامی پیشین، می‌گوید: «اصلاً همین سربازی که به نام خیالی است، این یک ضربۀ بزرگ است! یک ضربه بسیار قوی به اردو است! به همین خاطر است که ما نتوانسته‌ایم قسمت اعظمی از سربازان ما را برای جنگ بفرستیم کنیم.»

هزینه‌های روزانه یک سرباز ارتش افغانستان، بیش‌از یک‌هزار افغانی‌است.

اگر، چنان‌که نیروهای خارجی می‌گویند، ۳۲ هزار سرباز ارتش خیالی باشند، هر سال نزدیک به ۱۱ میلیارد افغانی، هزینه این سربازان خیالی شده‌است.

افغانستان

دیده‌بان شفافیت: نیروهای خیالی بیشتر از گزارش ناتو است

نیروهای خارجی در افغانستان، شمار سربازان خیالی را در ارتش، ۳۲ هزار می‌گویند؛ اما دیده‌بان شفافیت بر نیاز بررسی‌های بیشتر در این‌باره تأکید می‌ورزد

Thumbnail

دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که شمار نیروهای خیالی در نهادهای امنیتی افغانستان، بیشتر از آن است که مأموریت پشتیبانی قاطع ناتو گفته‌است.

نیروهای خارجی در افغانستان، شمار سربازان خیالی را در ارتش، ۳۲ هزار می‌گویند؛ اما دیده‌بان شفافیت بر نیاز بررسی‌های بیشتر در این‌باره تأکید می‌ورزد.

نیروهای خارجی در افغانستان می‌گویند که پس از این، تنها حقوق آن نظامیان کشور پرداخته خواهد شد که نام‌های شان در سیستم بیومتریک درج استند.

شمار دقیق نیروهای دولتی چقدر است؟

محمدناصر تیموری، مسؤول بخش دادخواهی دیده‌بان شفافیت، می‌گوید: «چی این که سربازی در یک ولایت توظیف شده باشد، اما به ولایت امن‌تری رفته باشد، یا این‌که سربازی در یک ولسوالی توظیف شده باشد، اما در مرکز شهر قرار داشته باشد، یا در چوکات نیروهای امنیتی باشد؛ اما امنیت مقامات عالی‌رتبه حکومتی را بگیرد. اگر شما با این تعریفِ گسترده به سراغ بررسی نیروهای امنیتی خیالی بروید، درخواهید یافت که سطح این گسترده‌گی بیشتر از آن است که دولت افغانستان می‌گوید.»

وزارت دفاع ملی، همواره این گزارش‌ها را رد کرده است و حتا وجود یک سرباز خیالی را نیز در ارتش نمی‌پذیرد.

اما صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امور داخله، به آغاز بررسی‌ها در این‌باره اشاره می‌کند.

آقای صدیقی می‌گوید: «در چند ماه گذشته، یا فصل گذشتۀ جنگ، نهادهای ما در نقاط مختلف با چالش‌هایی روبه‌رو شدند و ما آسیب‌هایی را دیدیم؛ اما تلاش برای تکمیل این کمبودی‌ها، این یک مسئله کاملاً جداست و مسئله نیروهای خیالی را تا حد زیادی توانستیم که این نگرانی را رفع بسازیم.»

در چنین اوضاع، این نگرانی هم به میان می‌آید که اگر این گزارش‌ها درباره فساد گسترده در نهادهای امنیتی درست ثابت شوند، این همه چه پیامدهایی خواهد داشت؟
   
عتیق‌الله امرخیل، نظامی پیشین، می‌گوید: «اصلاً همین سربازی که به نام خیالی است، این یک ضربۀ بزرگ است! یک ضربه بسیار قوی به اردو است! به همین خاطر است که ما نتوانسته‌ایم قسمت اعظمی از سربازان ما را برای جنگ بفرستیم کنیم.»

هزینه‌های روزانه یک سرباز ارتش افغانستان، بیش‌از یک‌هزار افغانی‌است.

اگر، چنان‌که نیروهای خارجی می‌گویند، ۳۲ هزار سرباز ارتش خیالی باشند، هر سال نزدیک به ۱۱ میلیارد افغانی، هزینه این سربازان خیالی شده‌است.

هم‌رسانی کنید