تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی
افغانستان

رییس‌جمهور غنی خواستار بازداشت فوری زمری پیکان شد

رییس‌جمهور غنی، خواستار بازداشت بی‌درنگ زمری پیکان، فرماندۀ پیشین پولیس نظم و امن عامه شد.

آقای غنی که پیش از چاشت امروز (یک‌شنبه، ۲۴قوس) در کنفرانس سالانۀ مبارزه علیه فساد اداری سخن می‌زد، گفت که زمری پیکان پولیس نظم و امن عامه را «به یک منبع فساد مبدل کرده بود.»

او از محمد مسعود اندرابی، نامزدوزیر داخله که در این نشست حضور داشت، دستور داد که اورا به‌زودترین فرصت بازداشت کند: «امروز از خاطر عدم دستگیری زمری پیکان شهرت افغانستان روزانه، وزیر صاحب داخله! زیرسوال می‌آید و ارادۀ سیاسی ما مورد سوال قرار می‌گیرد. سر این فرد حکم شده یک نهاد سرتاسری را که نظم عامه بود به یک منبع فساد مبدل کرده بود. دستگیری از این افراد، جناب وزیر صاحب داخله! امر است برای تان به زودترین فرصت باید عملی شود. ما تحمل این را نداریم که مرکز عدلی و قضایی امر کند و اجرا نشود.»

زمری پیکان، دو سال پیش، از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به جرم غفلت و ظیفه‌یی و فساد، به هشت سال و شش ماه زندان محکوم شد.

در همین حال، جان بس، سفیر ایالات متحده که نیز در نشست امروز شرکت کرده بود، از وجود فساد اداری در افغانستان انتقاد کرد و هشدار داد که ممکن است در صورت حل نشدن معضل فساد، امریکا و جامعۀ جهانی کمک‌های شان را به این کشور پس از یک توافق صلح با طالبان ادامه ندهند: «دولت‌های ما، نهادهای ما و سکتورهای خصوصی ما اعتماد خودشان را از دست داده‌اند، منابعی که ما در اختیار شان قرار می‌دهیم به شکل درست استفاده نمی‌شود، بلکه بر استفاده‌های شخصی چند افغان به مصرف خواهد رسید.»

این دیپلومات بلند پایۀ امریکایی، افزود که فساد اداری در افغانستان مایوس کننده است: «تا اندازه‌یی مردم افغانستان می‌دانند که کارمندان بلند پایه دولت چقدر دارایی دارند و همچنان از شان پرسان شود که حداقل همین دارایی‌های شان از کجا آمده‌است؟»

هرچند حکومت افغانستان، از دستاوردها در مبارزه با فساد یاد می‍‌کند اما جان بس گفت که در دو سال گذشته این تلاش‌ها قناعت بخش نبوده‌اند: «در همین دو سالی که من به صفت سفیر اینجا وظیفه انجام دادیم فساد اداری یگانه و عمده‌ترین موردی است که نماینده‌گان مارا مایوس می‌سازد.»

پیش از این بانک جهانی در گزارش اخیرش گفته‌است که افغانستان حتا پس از یک توافق صلح با طالبان نیز سالانه به شش تا هشت میلیارد دالر کمک جهانی نیاز خواهد داشت.

افغانستان

رییس‌جمهور غنی خواستار بازداشت فوری زمری پیکان شد

زمری پیکان، دو سال پیش به جرم غفلت و ظیفه‌یی و فساد، به هشت سال و شش ماه زندان محکوم شد.

تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور غنی، خواستار بازداشت بی‌درنگ زمری پیکان، فرماندۀ پیشین پولیس نظم و امن عامه شد.

آقای غنی که پیش از چاشت امروز (یک‌شنبه، ۲۴قوس) در کنفرانس سالانۀ مبارزه علیه فساد اداری سخن می‌زد، گفت که زمری پیکان پولیس نظم و امن عامه را «به یک منبع فساد مبدل کرده بود.»

او از محمد مسعود اندرابی، نامزدوزیر داخله که در این نشست حضور داشت، دستور داد که اورا به‌زودترین فرصت بازداشت کند: «امروز از خاطر عدم دستگیری زمری پیکان شهرت افغانستان روزانه، وزیر صاحب داخله! زیرسوال می‌آید و ارادۀ سیاسی ما مورد سوال قرار می‌گیرد. سر این فرد حکم شده یک نهاد سرتاسری را که نظم عامه بود به یک منبع فساد مبدل کرده بود. دستگیری از این افراد، جناب وزیر صاحب داخله! امر است برای تان به زودترین فرصت باید عملی شود. ما تحمل این را نداریم که مرکز عدلی و قضایی امر کند و اجرا نشود.»

زمری پیکان، دو سال پیش، از سوی محکمۀ ابتدایی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، به جرم غفلت و ظیفه‌یی و فساد، به هشت سال و شش ماه زندان محکوم شد.

در همین حال، جان بس، سفیر ایالات متحده که نیز در نشست امروز شرکت کرده بود، از وجود فساد اداری در افغانستان انتقاد کرد و هشدار داد که ممکن است در صورت حل نشدن معضل فساد، امریکا و جامعۀ جهانی کمک‌های شان را به این کشور پس از یک توافق صلح با طالبان ادامه ندهند: «دولت‌های ما، نهادهای ما و سکتورهای خصوصی ما اعتماد خودشان را از دست داده‌اند، منابعی که ما در اختیار شان قرار می‌دهیم به شکل درست استفاده نمی‌شود، بلکه بر استفاده‌های شخصی چند افغان به مصرف خواهد رسید.»

این دیپلومات بلند پایۀ امریکایی، افزود که فساد اداری در افغانستان مایوس کننده است: «تا اندازه‌یی مردم افغانستان می‌دانند که کارمندان بلند پایه دولت چقدر دارایی دارند و همچنان از شان پرسان شود که حداقل همین دارایی‌های شان از کجا آمده‌است؟»

هرچند حکومت افغانستان، از دستاوردها در مبارزه با فساد یاد می‍‌کند اما جان بس گفت که در دو سال گذشته این تلاش‌ها قناعت بخش نبوده‌اند: «در همین دو سالی که من به صفت سفیر اینجا وظیفه انجام دادیم فساد اداری یگانه و عمده‌ترین موردی است که نماینده‌گان مارا مایوس می‌سازد.»

پیش از این بانک جهانی در گزارش اخیرش گفته‌است که افغانستان حتا پس از یک توافق صلح با طالبان نیز سالانه به شش تا هشت میلیارد دالر کمک جهانی نیاز خواهد داشت.

هم‌رسانی کنید