Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‌جمهور برنامه امنیتی برای سال ۱۳۹۸ را تصویب کرد

شورای امنیت ملی می‌گوید که برنامه امنیتی برای سال روان هجری خورشیدی، امروز (سه‌شنبه ۱۳ حمل) از سوی رییس‌جمهور اشرف غنی تصویب شد.

برنامه امنیتی برای سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی که به نام «برنامه امنیتی خالد» یاد می‌شود امروز در یک جلسه ارشد امنیتی به بحث گرفته شد و سپس از سوی رییس‌جمهور تصویب شد.

دفتر شورای امنیت ملی در یک خبرنامه می‌گوید که هدف از «برنامه امنیتی خالد»، بهبود وضعیت امنیتی در سراسر کشور، سرکوب هراس‌افگنان، شناسایی بخش‌های زیر تهدید، تأمین امنیت انتخابات، جلوگیری از تلفات غیرنظامیان در جنگ و بسیج درست نیروهای امنیتی می‌باشد.

برنامه امنیتی برای سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی در حالی به تصویب می‌رسد که پیش از این وزارت دفاع ملی گفته است که طالبان نیز امسال آماده‌گی‌های کامل شان را برای جنگ گرفته‌اند.

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی گفته است که امسال طالبان تلاش دارند با تمام قوت شان در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بجنگند.

رییس‌جمهور برنامه امنیتی برای سال ۱۳۹۸ را تصویب کرد

دفتر شورای امنیت ملی می‌گوید که هدف از «برنامه امنیتی خالد» بهبود وضعیت امنیتی در کشور، جلوگیری از تلفات غیرنظامیان، بسیج درست نیروهای امنیتی، سرکوب هراس‌افگنان و تأمین امنیت انتخابات می‌باشند.

تصویر بندانگشتی

شورای امنیت ملی می‌گوید که برنامه امنیتی برای سال روان هجری خورشیدی، امروز (سه‌شنبه ۱۳ حمل) از سوی رییس‌جمهور اشرف غنی تصویب شد.

برنامه امنیتی برای سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی که به نام «برنامه امنیتی خالد» یاد می‌شود امروز در یک جلسه ارشد امنیتی به بحث گرفته شد و سپس از سوی رییس‌جمهور تصویب شد.

دفتر شورای امنیت ملی در یک خبرنامه می‌گوید که هدف از «برنامه امنیتی خالد»، بهبود وضعیت امنیتی در سراسر کشور، سرکوب هراس‌افگنان، شناسایی بخش‌های زیر تهدید، تأمین امنیت انتخابات، جلوگیری از تلفات غیرنظامیان در جنگ و بسیج درست نیروهای امنیتی می‌باشد.

برنامه امنیتی برای سال ۱۳۹۸ هجری خورشیدی در حالی به تصویب می‌رسد که پیش از این وزارت دفاع ملی گفته است که طالبان نیز امسال آماده‌گی‌های کامل شان را برای جنگ گرفته‌اند.

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع ملی گفته است که امسال طالبان تلاش دارند با تمام قوت شان در برابر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بجنگند.

هم‌رسانی کنید