تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

رییس‌ کمیسیون از تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات پوزش خواست

بربنیاد جدل زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، باید نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری، امروز (شنبه، ۲۷میزان) اعلام می‌شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات این جدول زمان‌بندی را نقض کرد و نتایج را اعلام نکرد.

حوا علم نورستانی، ساعت شش و نیم شام امروز در یک نشست خبری، ازبهر نقض جدول زمان‌بندی در اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری از مردم پوزش خواست.

بانو نورستانی گفت که اعلام نتایج نخستین انتخابات بدلیل مشکلات تخنیکی در روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات به تآخیر افتاده‌است.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات اما دربارۀ این‌که چه زمانی نتایج نخستین انتخابات اعلام خواهد شد، چیزی نگفت: «کمیسیون انتخابات از مردم شریف افغانستان و جوانب ذیدخل در روند انتخابات از بابت عدم اعلام و نشر نتایج ابتدایی انتخابات شش میزان پوزش می‌طلبد... متأسفانه کمیسیون بنا به دلایل تخنیکی و بیشتر به منظور تأمین شفافیت نتوانست به وقت معینه در تقویم انتخاباتی نتایج ابتدایی را اعلام نماید.»

او هم‌چنان گفت که در بسیاری موارد ناظران نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری باعث مختل شدن روند اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک شده‌اند: «بعضأ ناظرین کاندیدان محترم که اصلأ در صلاحیت و وظایف آن‌ها نیست، باعث مختل شدن پروسه [انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون] می‌گردند که متأسفانه چندین بار شاهد این امر بوده‌ایم. کمیسیون مستقل انتخابات جدآ توقع دارد تا از این بعد ناظرین محترم کاندیدان و احزاب سیاسی در حیطۀ وظایف محولۀ شان عمل نموده و باعث مختل شدن و معطل شدن پروسه نگردند.»

این در حالی‌ است که روند انتقال اطلاعات ۳۲۰۰ دستگاۀ شناخت بایومتریک که قرنطین شده بودند، به علت چالش‌های فنی هنوز پایان نیافته‌است. به همین ترتیب، تفکیک و مقایسه برای جداسازی آرای تقلبی از آرای اصلی بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار رأی که به بانک اطلاعات مرکزی این نهاد انتقال داده شده‌اند نیز انجام نشده‌است.

تأخیر در اعلام نتایج انتخابات انتقاد شمار از اعضای مجلس نماینده گان را نیز بر انگیخته است. شماری از اعضای مجلس، این تأخیر را پیش زمینه برای مهندسی انتخابات می‌دانند.

بربنیاد جدول زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار بود نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری که در ششم ماه میزان برگزار شد، به روز ۱۷میزان اعلام شود و نتایج نهایی به تاریخ ۱۶ عقرب. اکنون که کمیسیون انتخابات موفق نشده نتایج نخستین را در زمان معیین آن اعلام کند، دیده شود که آیا این نهاد قادر خواهد بود که نتایج نهایی را در زمان مشخص آن اعلام کند یا خیر.

رییس‌ کمیسیون از تأخیر در اعلام نتایج نخستین انتخابات پوزش خواست

بربنیاد جدول زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار بود نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری که در ششم ماه میزان برگزار شد، به روز ۱۷میزان اعلام شود.

تصویر بندانگشتی

بربنیاد جدل زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، باید نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری، امروز (شنبه، ۲۷میزان) اعلام می‌شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات این جدول زمان‌بندی را نقض کرد و نتایج را اعلام نکرد.

حوا علم نورستانی، ساعت شش و نیم شام امروز در یک نشست خبری، ازبهر نقض جدول زمان‌بندی در اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری از مردم پوزش خواست.

بانو نورستانی گفت که اعلام نتایج نخستین انتخابات بدلیل مشکلات تخنیکی در روند انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات به تآخیر افتاده‌است.

رییس کمیسیون مستقل انتخابات اما دربارۀ این‌که چه زمانی نتایج نخستین انتخابات اعلام خواهد شد، چیزی نگفت: «کمیسیون انتخابات از مردم شریف افغانستان و جوانب ذیدخل در روند انتخابات از بابت عدم اعلام و نشر نتایج ابتدایی انتخابات شش میزان پوزش می‌طلبد... متأسفانه کمیسیون بنا به دلایل تخنیکی و بیشتر به منظور تأمین شفافیت نتوانست به وقت معینه در تقویم انتخاباتی نتایج ابتدایی را اعلام نماید.»

او هم‌چنان گفت که در بسیاری موارد ناظران نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری باعث مختل شدن روند اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک شده‌اند: «بعضأ ناظرین کاندیدان محترم که اصلأ در صلاحیت و وظایف آن‌ها نیست، باعث مختل شدن پروسه [انتقال اطلاعات دستگاه‌های بایومتریک به بانک اطلاعات مرکزی کمیسیون] می‌گردند که متأسفانه چندین بار شاهد این امر بوده‌ایم. کمیسیون مستقل انتخابات جدآ توقع دارد تا از این بعد ناظرین محترم کاندیدان و احزاب سیاسی در حیطۀ وظایف محولۀ شان عمل نموده و باعث مختل شدن و معطل شدن پروسه نگردند.»

این در حالی‌ است که روند انتقال اطلاعات ۳۲۰۰ دستگاۀ شناخت بایومتریک که قرنطین شده بودند، به علت چالش‌های فنی هنوز پایان نیافته‌است. به همین ترتیب، تفکیک و مقایسه برای جداسازی آرای تقلبی از آرای اصلی بیش از یک میلیون و ۷۰۰هزار رأی که به بانک اطلاعات مرکزی این نهاد انتقال داده شده‌اند نیز انجام نشده‌است.

تأخیر در اعلام نتایج انتخابات انتقاد شمار از اعضای مجلس نماینده گان را نیز بر انگیخته است. شماری از اعضای مجلس، این تأخیر را پیش زمینه برای مهندسی انتخابات می‌دانند.

بربنیاد جدول زمان‌بندی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار بود نتایج نخستین انتخابات ریاست‌جمهوری که در ششم ماه میزان برگزار شد، به روز ۱۷میزان اعلام شود و نتایج نهایی به تاریخ ۱۶ عقرب. اکنون که کمیسیون انتخابات موفق نشده نتایج نخستین را در زمان معیین آن اعلام کند، دیده شود که آیا این نهاد قادر خواهد بود که نتایج نهایی را در زمان مشخص آن اعلام کند یا خیر.

هم‌رسانی کنید