تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

رییس جمهور غنی به ولایت فراه رفت

ریاست جمهوری صبح امروز (شنبه ۱۸ حوت) دریک خبرنامه گفته است که اشرف غنی، رییس جمهور در راس یک هئیت عالی رتبه بامداد امروز به ولایت فراه رفت.

در خبرنامه آمده است که رییس جمهور برای بازدید از آسیب دیده‌گان سیلاب‌ها اخیر و نیز برای بررسی اوضاع امنیتی به ولایت رفته است.

رییس جمهور غنی در حالی به ولایت فراه سفر کرده است که سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در این ولایت جان چندین تن را گرفت و نیز صدها خانواده را بی خانمان کرده است.

این درحالی است که هفته گذشته روز چهارشنبه آقای غنی به ولایت کنر رفت و سنگ تهداب چندین پروژه را گذاشت که با انتقاد باشنده‌گان این ولایت روبرو شد. 

شماری از باشنده‌گان ولایت کنر با انتقاد از گذاشتن دوباره سنگ تهداب برخی از پروژه‌ها از سوی رییس‌جمهور می‌گویند که سفر رییس‌جمهور به این ولایت یک سفر نمادین و پیکار انتخاباتی بود.

آنان می‌گویند که رییس جمهور در سفرش به این ولایت سنگ تهداب چند پروژه‌یی را گذاشت که پیش از این از سوی مقام‌های محلی این ولایت تهداب گذاری شده است.

رییس جمهور غنی در سفری به ولایت کنر، سنگ‌های تهداب چند پروژه توسعه‌یی را به ارزش هفتاد و هفت ملیون افغانی گذاشت. 

آقای غنی همچنان گفت با آن‌که کنریان در گذشته‌ها قربانی‌های بسیار داده‌اند، اما هیچ توجهی به این ولایت نشده است.

رییس جمهور غنی به ولایت فراه رفت

در این سفر رییس جمهور غنی با باشنده‌گان این ولایت و همچنان مقام‌های ولایت فراه دیدار خواهد کرد. 

Thumbnail

ریاست جمهوری صبح امروز (شنبه ۱۸ حوت) دریک خبرنامه گفته است که اشرف غنی، رییس جمهور در راس یک هئیت عالی رتبه بامداد امروز به ولایت فراه رفت.

در خبرنامه آمده است که رییس جمهور برای بازدید از آسیب دیده‌گان سیلاب‌ها اخیر و نیز برای بررسی اوضاع امنیتی به ولایت رفته است.

رییس جمهور غنی در حالی به ولایت فراه سفر کرده است که سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در این ولایت جان چندین تن را گرفت و نیز صدها خانواده را بی خانمان کرده است.

این درحالی است که هفته گذشته روز چهارشنبه آقای غنی به ولایت کنر رفت و سنگ تهداب چندین پروژه را گذاشت که با انتقاد باشنده‌گان این ولایت روبرو شد. 

شماری از باشنده‌گان ولایت کنر با انتقاد از گذاشتن دوباره سنگ تهداب برخی از پروژه‌ها از سوی رییس‌جمهور می‌گویند که سفر رییس‌جمهور به این ولایت یک سفر نمادین و پیکار انتخاباتی بود.

آنان می‌گویند که رییس جمهور در سفرش به این ولایت سنگ تهداب چند پروژه‌یی را گذاشت که پیش از این از سوی مقام‌های محلی این ولایت تهداب گذاری شده است.

رییس جمهور غنی در سفری به ولایت کنر، سنگ‌های تهداب چند پروژه توسعه‌یی را به ارزش هفتاد و هفت ملیون افغانی گذاشت. 

آقای غنی همچنان گفت با آن‌که کنریان در گذشته‌ها قربانی‌های بسیار داده‌اند، اما هیچ توجهی به این ولایت نشده است.

هم‌رسانی کنید