Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سازمان ملل: تهدیدها در برابر کارمندان رسانه‌یی هنوز پابرجا اند

یافته‌های گزارش سالانۀ کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بارۀ افغانستان نشان می‌دهند که افرادی که افراد جامعۀ به شمول کارمندان رسانه‌یی و خبرنگاران همچنان با تهدیدها و محدودیت‌ها روبه‌رو اند.

در این گزارش آمده است که یوناما و کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان سال ۲۰۱۷ میلادی به نظارت از امنیت و مصئونیت خبرنگاران ادامه داده است.

در تازه ترین مورد، کمیته مصوونیت خبرنگاران روز پنجشنبه گفت که ساعت هفت شام چهارشنبه مسعود حسینی، خبرنگار خبرگزاری اسوشیتد پرس، پس ازآن از یک سوءقصد جان سالم به در برد که  مردان تفنگدار در مسیر کوه تلویزیون شهر کابل بر وی تیراندازی کردند.

بر بنیاد این گزارش، «حمله‌ها در برابر کارمندان رسانه‌یی و فعالان زن از سوی عناصر صد دولتی نشان دهندۀ چالش‌های فراراه جامعه مدنی است. مدافعان حقوق بشر همچنان با بازداشت‌ها و عمل تهدید از سوی مقام‌های امنیتی به جرم مسایل مربوط به امنیتی ملی روبه‌رو بودند.»

گزارش همچنان یادآوری می‌کند که سازمان ملل یافته است که با وجود تأیید قانون دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت، افراد و خبرنگاران در دریافت اطلاعات دقیق از منابع حکومت با چالش‌هایی روبه‌رو اند.

گزارش می‌نویسد که عناصر ضد دولت خبرنگاران و نهادهای رسانه‌یی را با خطر، حمله‌ها و کشتن‌های آشکارا روبه‌رو کرده‌اند، و در این میان رسانه‌های مشخص را اهداف نظامی شان خواندند.»

دو شبکۀ تلویزیونی، تلویزیون شمشاد در کابل و رادیو-تلویزیون افغانستان در ننگرهار، از سوی داعش هدف قرار گرفتند، در حالی که بر یک شبکۀ رادیویی محلی در ولایت غور حمله و آتش زده شد.

بر بنیاد این گزارش، در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۴ کارمند رسانه‌یی به شمول سه خبرنگار جان باختند.

گزارش در ادامه می‌نویسد که از این میان، چهار تن آن در یک حملۀ داعش بر رادیو-تلویزیون افغانستان در ننگرهار در هفدهم ماه می هدف قرار گرفتند – یک تن آن توسط افراد مسلح ناشناس در بغلان هدف قرار گرفت، و چهار تن آن میان کسانی بودند که در انفجاری در سی و یکم ماه می در کابل جان باختند. دو تن دیگر در یک حملۀ انتحاری بر تلویزیون پارلمان در کابل جان باختند.

گزارش می‌نگارد که گزارش‌هایی از افراد دولتی و افراد زورمند محلی خبرنگاران را لت و کوب، بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار داردند و رساندن اطلاعات به آنان را محدود ساختند.

در این گزارش همچنان آمده است: «ینواما و او اج سی اج آر همچنان تهدیدهایی را در برابر فعالان جامعۀ مدنی و مدافعان حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ تأیید کرد که یک فضای ترس را ایجاد کرد و توانایی آنان را در انجام کار شان بیشتر محدود ساخت. این نهاد ۲۲ مورد این گونه تهدیدها را ثبت کرد که عمدتاً از سوی عناصر ضد دولتی، در مناطق مرکزی، جنوبی، شمال شرقی و جنوب شرقی انجام شدند.»

در همین حال این گزارش به پیشرفت و همچنان تطبیق دوامدار راهبرد حمایت مدافعان حقوق بشر توسط کمیسیون مستقل انتخابات اشاره می‌کند.

بر اساس این گزارش، پیشنهادهای کمیشنری عالی سازمان ملل برای حقوق بشر را یادآوری می‌کند و می‌گوید که عناصر ضد دولت باید اعلامیه‌هایی در بارۀ اهمیت نقش جامعۀ مدنی، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران، به شمول زنان و دختران، و حق شان برای آزادی بیان، و نکوهش حمله‌ها در برابر رسانه‌ها و جامعه مدنی، را صادر کنند و موقعیت مدنی آنان را شناسایی و احترام کنند.

یک پیشنهاد دیگر نیز از سوی این سازمان ارائه شد و آن این است که تمام گروه های درگیر فضای امن و آزاد را برای جامعۀ مدنی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و دیگر کارمندان رسانه‌یی، به ویژه زنان و دختران، فراهم کنند.

این گزاش، که اول جنوری تا ۳۰ نومبر سال ۲۰۱۷ میلادی  را دربر می‌گیرد، روز چهارشنبه در ژنف نشر شد و بررسی کلی از کار و همکاری تخنیکی یوناما در هماهنگی با دفتر کمیشنری عالی را ارائه می‌کند.

سازمان ملل: تهدیدها در برابر کارمندان رسانه‌یی هنوز پابرجا اند

کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در این گزارش می‌نویسد که در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۴ کارمند رسانه‌یی به شمول سه خبرنگار جان باختند.

Thumbnail

یافته‌های گزارش سالانۀ کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در بارۀ افغانستان نشان می‌دهند که افرادی که افراد جامعۀ به شمول کارمندان رسانه‌یی و خبرنگاران همچنان با تهدیدها و محدودیت‌ها روبه‌رو اند.

در این گزارش آمده است که یوناما و کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان سال ۲۰۱۷ میلادی به نظارت از امنیت و مصئونیت خبرنگاران ادامه داده است.

در تازه ترین مورد، کمیته مصوونیت خبرنگاران روز پنجشنبه گفت که ساعت هفت شام چهارشنبه مسعود حسینی، خبرنگار خبرگزاری اسوشیتد پرس، پس ازآن از یک سوءقصد جان سالم به در برد که  مردان تفنگدار در مسیر کوه تلویزیون شهر کابل بر وی تیراندازی کردند.

بر بنیاد این گزارش، «حمله‌ها در برابر کارمندان رسانه‌یی و فعالان زن از سوی عناصر صد دولتی نشان دهندۀ چالش‌های فراراه جامعه مدنی است. مدافعان حقوق بشر همچنان با بازداشت‌ها و عمل تهدید از سوی مقام‌های امنیتی به جرم مسایل مربوط به امنیتی ملی روبه‌رو بودند.»

گزارش همچنان یادآوری می‌کند که سازمان ملل یافته است که با وجود تأیید قانون دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت، افراد و خبرنگاران در دریافت اطلاعات دقیق از منابع حکومت با چالش‌هایی روبه‌رو اند.

گزارش می‌نویسد که عناصر ضد دولت خبرنگاران و نهادهای رسانه‌یی را با خطر، حمله‌ها و کشتن‌های آشکارا روبه‌رو کرده‌اند، و در این میان رسانه‌های مشخص را اهداف نظامی شان خواندند.»

دو شبکۀ تلویزیونی، تلویزیون شمشاد در کابل و رادیو-تلویزیون افغانستان در ننگرهار، از سوی داعش هدف قرار گرفتند، در حالی که بر یک شبکۀ رادیویی محلی در ولایت غور حمله و آتش زده شد.

بر بنیاد این گزارش، در سال ۲۰۱۷ میلادی، ۱۴ کارمند رسانه‌یی به شمول سه خبرنگار جان باختند.

گزارش در ادامه می‌نویسد که از این میان، چهار تن آن در یک حملۀ داعش بر رادیو-تلویزیون افغانستان در ننگرهار در هفدهم ماه می هدف قرار گرفتند – یک تن آن توسط افراد مسلح ناشناس در بغلان هدف قرار گرفت، و چهار تن آن میان کسانی بودند که در انفجاری در سی و یکم ماه می در کابل جان باختند. دو تن دیگر در یک حملۀ انتحاری بر تلویزیون پارلمان در کابل جان باختند.

گزارش می‌نگارد که گزارش‌هایی از افراد دولتی و افراد زورمند محلی خبرنگاران را لت و کوب، بازداشت و مورد آزار و اذیت قرار داردند و رساندن اطلاعات به آنان را محدود ساختند.

در این گزارش همچنان آمده است: «ینواما و او اج سی اج آر همچنان تهدیدهایی را در برابر فعالان جامعۀ مدنی و مدافعان حقوق بشر در سال ۲۰۱۷ تأیید کرد که یک فضای ترس را ایجاد کرد و توانایی آنان را در انجام کار شان بیشتر محدود ساخت. این نهاد ۲۲ مورد این گونه تهدیدها را ثبت کرد که عمدتاً از سوی عناصر ضد دولتی، در مناطق مرکزی، جنوبی، شمال شرقی و جنوب شرقی انجام شدند.»

در همین حال این گزارش به پیشرفت و همچنان تطبیق دوامدار راهبرد حمایت مدافعان حقوق بشر توسط کمیسیون مستقل انتخابات اشاره می‌کند.

بر اساس این گزارش، پیشنهادهای کمیشنری عالی سازمان ملل برای حقوق بشر را یادآوری می‌کند و می‌گوید که عناصر ضد دولت باید اعلامیه‌هایی در بارۀ اهمیت نقش جامعۀ مدنی، مدافعان حقوق بشر و خبرنگاران، به شمول زنان و دختران، و حق شان برای آزادی بیان، و نکوهش حمله‌ها در برابر رسانه‌ها و جامعه مدنی، را صادر کنند و موقعیت مدنی آنان را شناسایی و احترام کنند.

یک پیشنهاد دیگر نیز از سوی این سازمان ارائه شد و آن این است که تمام گروه های درگیر فضای امن و آزاد را برای جامعۀ مدنی، مدافعان حقوق بشر، خبرنگاران و دیگر کارمندان رسانه‌یی، به ویژه زنان و دختران، فراهم کنند.

این گزاش، که اول جنوری تا ۳۰ نومبر سال ۲۰۱۷ میلادی  را دربر می‌گیرد، روز چهارشنبه در ژنف نشر شد و بررسی کلی از کار و همکاری تخنیکی یوناما در هماهنگی با دفتر کمیشنری عالی را ارائه می‌کند.

هم‌رسانی کنید