Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سازمان ملل: وضعیت بشری در مالستان و جاغوری نگران کننده‌ است

سازمان ملل متحد، اوضاع بشری را در ولسوالی‌های مالستان و جاغوری ولایت غزنی به‌شدت نگران کننده می‌داند.

آمارهای بخش هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد، نشان می‌دهند که در حدود چهار هزار خانواده از این دو ولسوالی از خانه‌های شان بیجاه شده‌اند و به سوی کابل و بامیان حرکت کرده‌اند.

این سازمان، در گزارشی که نشر کرده، می‌گوید در جریان جنگ‌های اخیر در مالستان و جاغوری، تلفاتی به غیرنظامیان نیز رسیده‌اند و تنها به روز یک شنبه گزارش‌هایی در بارۀ جان باختن پانزده غیرنظامی در ولسوالی مالستان پخش شدند.

این در حالی است که به گفتۀ مسؤولان محلی ولایت بامیان، نزدیک به چهارهزار خانواده از مالستان و جاغوری، از جنگ‌ها به این ولایت پناه آورده‌اند.

مسؤولان محلی بامیان، می‌گویند که امکانات اولیه برای کمک و همکاری به این بیجا شده‌گان در بامیان بسیار محدود است. آنان از مؤسسات و نهادهای کمک کنندۀ ملی و بین‌الملی خواستار همکاری هرچه عاجل در این قسمت هستند.

شماری از این بیجا شده‌گان، می‌گویند که با وضعیت دشواری در ولایت بامیان بسر می‌برند: «ما از دولت می‌خواهیم که امنیت را دوباره تأمین کند و ما به خانه‌های خود برگردیم. زنده‌گی این‌جان بسیار سخت است و هیچ چیز نداریم.»

جنگ‌ها در ولسوالی‌های جاغوری و مالستان غزنی از چند روز به این سو شدت یافته است و نیروهای تازه نفس و نیز سازو برگ‌های نظامی را که وزارت‌های دفاع و داخله به این ولسوالی‌ها فرستاده بودند، اکنون رسیده‌اند.

ویس احمد برمک، وزیر داخله در این باره می‌گوید: «در طی چند روز گذشته، نیروهای تقویتی و حمایوی به محل فرستاده شده، مهمات و امکانات هم فرستاده شده.»

با این همه، ریاست امنیت ملی در خبرنامه‌یی که شام امروز به رسانه‌ها فرستاده گفته که یک هیئت بلندپایه مشمول لوی درستیز وزارت دفاع، معین ارشد امینتی وزارت داخله و معاون ولایتی امنیت ملی با «صدها کماندوی اردوی ملی و قطعات خاص امنیت ملی» پس از چاشت امروز وارد جاغوری شده اند. به گفتۀ امنیت ملی، قرار است تا ساعات دیگر عملیات تصفیوی آغاز شود.

در همین  حال، گفته می‌شود که شب گذشته درگیری‌هایی میان طالبان و نظامیان افغان در این دو ولسوالی صورت گرفته، اما از تلفات آن چیزی گفته نشده است.

در گزارش سازمان ملل متحد، آمده است که در کنار غزنی شمار زیادی از خانواده‌ها در ولایت‌های فراه و ارزگان نیز خانه‌های شان را ترک کرده‌اند و به ولایت‌‎های دیگر رفته‌اند.

سازمان ملل: وضعیت بشری در مالستان و جاغوری نگران کننده‌ است

در  گزارش سازمان ملل متحد آمده است که در جریان جنگ‌ها در مالستان و جاغوری، تلفاتی به غیرنظامیان نیز رسیده‌اند و تنها به روز یک‌شنبه گزارش‌هایی در بارۀ جان باختن پانزده غیرنظامی در ولسوالی مالستان پخش شدند.

تصویر بندانگشتی

سازمان ملل متحد، اوضاع بشری را در ولسوالی‌های مالستان و جاغوری ولایت غزنی به‌شدت نگران کننده می‌داند.

آمارهای بخش هماهنگی امور بشردوستانۀ سازمان ملل متحد، نشان می‌دهند که در حدود چهار هزار خانواده از این دو ولسوالی از خانه‌های شان بیجاه شده‌اند و به سوی کابل و بامیان حرکت کرده‌اند.

این سازمان، در گزارشی که نشر کرده، می‌گوید در جریان جنگ‌های اخیر در مالستان و جاغوری، تلفاتی به غیرنظامیان نیز رسیده‌اند و تنها به روز یک شنبه گزارش‌هایی در بارۀ جان باختن پانزده غیرنظامی در ولسوالی مالستان پخش شدند.

این در حالی است که به گفتۀ مسؤولان محلی ولایت بامیان، نزدیک به چهارهزار خانواده از مالستان و جاغوری، از جنگ‌ها به این ولایت پناه آورده‌اند.

مسؤولان محلی بامیان، می‌گویند که امکانات اولیه برای کمک و همکاری به این بیجا شده‌گان در بامیان بسیار محدود است. آنان از مؤسسات و نهادهای کمک کنندۀ ملی و بین‌الملی خواستار همکاری هرچه عاجل در این قسمت هستند.

شماری از این بیجا شده‌گان، می‌گویند که با وضعیت دشواری در ولایت بامیان بسر می‌برند: «ما از دولت می‌خواهیم که امنیت را دوباره تأمین کند و ما به خانه‌های خود برگردیم. زنده‌گی این‌جان بسیار سخت است و هیچ چیز نداریم.»

جنگ‌ها در ولسوالی‌های جاغوری و مالستان غزنی از چند روز به این سو شدت یافته است و نیروهای تازه نفس و نیز سازو برگ‌های نظامی را که وزارت‌های دفاع و داخله به این ولسوالی‌ها فرستاده بودند، اکنون رسیده‌اند.

ویس احمد برمک، وزیر داخله در این باره می‌گوید: «در طی چند روز گذشته، نیروهای تقویتی و حمایوی به محل فرستاده شده، مهمات و امکانات هم فرستاده شده.»

با این همه، ریاست امنیت ملی در خبرنامه‌یی که شام امروز به رسانه‌ها فرستاده گفته که یک هیئت بلندپایه مشمول لوی درستیز وزارت دفاع، معین ارشد امینتی وزارت داخله و معاون ولایتی امنیت ملی با «صدها کماندوی اردوی ملی و قطعات خاص امنیت ملی» پس از چاشت امروز وارد جاغوری شده اند. به گفتۀ امنیت ملی، قرار است تا ساعات دیگر عملیات تصفیوی آغاز شود.

در همین  حال، گفته می‌شود که شب گذشته درگیری‌هایی میان طالبان و نظامیان افغان در این دو ولسوالی صورت گرفته، اما از تلفات آن چیزی گفته نشده است.

در گزارش سازمان ملل متحد، آمده است که در کنار غزنی شمار زیادی از خانواده‌ها در ولایت‌های فراه و ارزگان نیز خانه‌های شان را ترک کرده‌اند و به ولایت‌‎های دیگر رفته‌اند.

هم‌رسانی کنید