Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سفر درمناطق زیر تسلط طالبان؛ اعضای این گروه به آتش‌بس پایبند اند

در چهارمین روز آغاز آتش‌بس حکومت و نخستین روز آغاز آتش‌بس گروه طالبان، خبرنگاران طلوع‌نیوز به بخش‌هایی زیر تسلط گروه طالبان در ولایت میدان وردک رفتند و با شماری از اعضای این گروه گفت‌وگو کردند.

تمیم حمید همراه با تصویربرداران طلوع‌نیوز که در منطقۀ تنگی ولسوالی سیدآباد میدان وردک رفته بودند، می‌گویند که طالبان و نیز نیروهای دولتی از آتش‌بس‌های اعلام شدۀ دو طرف، استقبال می‌کنند.

منطقۀ تنگی ولسوالی سیدآباد، بخشی است که از سال‌ها بدین‌سو در دست طالبان بوده است.

طالبان در این منطقه، از نخستین روز عید به آتش‌بسی که رهبران این گروه در برابر نیروهای دولتی اعلام کرده اند، تن داده اند؛ اما گشت زنی‌های شان در جاده‌های این منطقه ادامه دارند.

محمد نعیم انتقام، یکی از فرماندهان طالبان در تنگی سید آباد می‌گوید: «مردم با بسیار خوشحالی و در فضایی آزاد و آرام، شب و روزهای عید شان را سپری می کنند و مراسم خوشی شان را برگزار می کنند.»

تنگی سیدآباد، از بخش‌هایی‌که است که همواره گواه رویارویی‌های نیروهای دولتی و طالبان استند و در این میان، غیرنظامیان نیز آسیب پذیر بوده اند.

حفیظ الله، یکی از همین غیرنظامیان است که خانه اش در جنگ‌های تنگی سید آباد ویران شده است: «شما ببینید که همه چیز خراب شده است. نزدیک بروید و ببینید، این ویرانی‌ها، همه شان اتاق‌های ما بودند.»

در بازار تنگی سیدآباد که حضور طالبان در این بازار نیز دیده می‌شود، دیدگاه‌ها در بارۀ آتش‌بس‌های اعلام شده از سوی طرف‌های درگیر در کشور، متفاوت استند.

کسی، صلح را، راه حل اصلی مشکلات در کشور می‌گوید و کسی هم از آنچه که ناکارایی حکومت می‌داند، انتقاد می‌کند.

شیرمحمد حسنی که در این منطقه دکان‎‌دار است، دیدگاهش را این‌گونه بیان می‌کند: «در حال حاضر، امنیت خوب است؛ آرام استیم و خوشحالیم؛ به ویژه پس از توافق آتش بسی که شده است، خیلی خوش استیم.»

خلیل رحمان، بزرگ قوم در تنگی سیدآباد نیز گفت: «کسی که خودش نان نداشته باشد، به سگ چی بیندازد!؟ این ها خود شان در کابل، در حکومت با هم جور نمی آیند، اشرف غنی چند روز پیش وزیر را برطرف کرد، عبدالله عبدالله گفت که نه، تو به وظیفه ات برو! پس در این جا، سرباز از این ها چطور اطاعت کند؟» 

و اما در مرکز ولسوالی سیدآباد، نیروهای دولتی نیز آتش‌بس‌ اعلام شده از سوی حکومت را رعایت کرده‌اند.

خان آغای بیست و سه سالۀ سرباز پولیس که بیش از دوسال را در مرکز سیدآباد بوده است، می‌گوید که او و هم رزمانش، رفته رفته به پایان یافتن جنگ‌ها در کشور امیدوار شده اند: «دیگر بس کنند، جنگ بس است همین قدر، ما بسیار تلفات دادیم، روزانه چقدر تلفات می دهیم.»

سید نظراب شاه هاشمی، فرمانده پولیس سیدآباد نیز می‎گوید: «باید وطن خود را جور کنیم، از این موقع استفاده کنیم، بازسازی بکنیم، دست را به دست هم بدهیم.»

ولسوالی سیدآباد میدان وردک، تنها نمونه‌یی از بخش‌هایی است که در بیش از یک دهه اخیر، در خشونت‌ها در کشور گیر مانده‌اند.

بخش‌هایی که باشنده‌گان شان، از آغاز این خشونت‌ها تاکنون برای رسیدن به آرامش، لحظه شماری دارند.

سفر درمناطق زیر تسلط طالبان؛ اعضای این گروه به آتش‌بس پایبند اند

خبرنگاران طلوع نیوز را یکی از فرمانده‌ها گروه طالبان به بخش‌هایی سیدآباد برده‌است که به گفته خودش، این گروه، بیشتر در این بخش ها نفوذ دارد.

تصویر بندانگشتی

در چهارمین روز آغاز آتش‌بس حکومت و نخستین روز آغاز آتش‌بس گروه طالبان، خبرنگاران طلوع‌نیوز به بخش‌هایی زیر تسلط گروه طالبان در ولایت میدان وردک رفتند و با شماری از اعضای این گروه گفت‌وگو کردند.

تمیم حمید همراه با تصویربرداران طلوع‌نیوز که در منطقۀ تنگی ولسوالی سیدآباد میدان وردک رفته بودند، می‌گویند که طالبان و نیز نیروهای دولتی از آتش‌بس‌های اعلام شدۀ دو طرف، استقبال می‌کنند.

منطقۀ تنگی ولسوالی سیدآباد، بخشی است که از سال‌ها بدین‌سو در دست طالبان بوده است.

طالبان در این منطقه، از نخستین روز عید به آتش‌بسی که رهبران این گروه در برابر نیروهای دولتی اعلام کرده اند، تن داده اند؛ اما گشت زنی‌های شان در جاده‌های این منطقه ادامه دارند.

محمد نعیم انتقام، یکی از فرماندهان طالبان در تنگی سید آباد می‌گوید: «مردم با بسیار خوشحالی و در فضایی آزاد و آرام، شب و روزهای عید شان را سپری می کنند و مراسم خوشی شان را برگزار می کنند.»

تنگی سیدآباد، از بخش‌هایی‌که است که همواره گواه رویارویی‌های نیروهای دولتی و طالبان استند و در این میان، غیرنظامیان نیز آسیب پذیر بوده اند.

حفیظ الله، یکی از همین غیرنظامیان است که خانه اش در جنگ‌های تنگی سید آباد ویران شده است: «شما ببینید که همه چیز خراب شده است. نزدیک بروید و ببینید، این ویرانی‌ها، همه شان اتاق‌های ما بودند.»

در بازار تنگی سیدآباد که حضور طالبان در این بازار نیز دیده می‌شود، دیدگاه‌ها در بارۀ آتش‌بس‌های اعلام شده از سوی طرف‌های درگیر در کشور، متفاوت استند.

کسی، صلح را، راه حل اصلی مشکلات در کشور می‌گوید و کسی هم از آنچه که ناکارایی حکومت می‌داند، انتقاد می‌کند.

شیرمحمد حسنی که در این منطقه دکان‎‌دار است، دیدگاهش را این‌گونه بیان می‌کند: «در حال حاضر، امنیت خوب است؛ آرام استیم و خوشحالیم؛ به ویژه پس از توافق آتش بسی که شده است، خیلی خوش استیم.»

خلیل رحمان، بزرگ قوم در تنگی سیدآباد نیز گفت: «کسی که خودش نان نداشته باشد، به سگ چی بیندازد!؟ این ها خود شان در کابل، در حکومت با هم جور نمی آیند، اشرف غنی چند روز پیش وزیر را برطرف کرد، عبدالله عبدالله گفت که نه، تو به وظیفه ات برو! پس در این جا، سرباز از این ها چطور اطاعت کند؟» 

و اما در مرکز ولسوالی سیدآباد، نیروهای دولتی نیز آتش‌بس‌ اعلام شده از سوی حکومت را رعایت کرده‌اند.

خان آغای بیست و سه سالۀ سرباز پولیس که بیش از دوسال را در مرکز سیدآباد بوده است، می‌گوید که او و هم رزمانش، رفته رفته به پایان یافتن جنگ‌ها در کشور امیدوار شده اند: «دیگر بس کنند، جنگ بس است همین قدر، ما بسیار تلفات دادیم، روزانه چقدر تلفات می دهیم.»

سید نظراب شاه هاشمی، فرمانده پولیس سیدآباد نیز می‎گوید: «باید وطن خود را جور کنیم، از این موقع استفاده کنیم، بازسازی بکنیم، دست را به دست هم بدهیم.»

ولسوالی سیدآباد میدان وردک، تنها نمونه‌یی از بخش‌هایی است که در بیش از یک دهه اخیر، در خشونت‌ها در کشور گیر مانده‌اند.

بخش‌هایی که باشنده‌گان شان، از آغاز این خشونت‌ها تاکنون برای رسیدن به آرامش، لحظه شماری دارند.

هم‌رسانی کنید