Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
تصویر بندانگشتی

سیاف: جنگ طالبان ناروا است و باید پایان یابد

عبد رب الرسول سیاف، از رهبران پیشین جهادی می‌گوید که آتش‌بس میان حکومت و گروه طالبان باید به گونۀ دایمی در کشور برقرار شود.

آقای سیاف که پس از ادای نماز عیدرمضان در کابل سخن می‌زد، جنگ طالبان در افغانستان را ناروا خواند و از طرف‌های درگیر خواست که به این جنگ پایان دهند.

آقای سیاف، هم‌چنان حمله‌های انتحاری و انفجار را حرام دانست: «من از مخالفین مسلح می‌خواهم که این جنگ ناروا است و این جنگ را بندش کنند. و برای مردم واجب است و این مسؤولیت مردم است که یک تصمیم قاطع بگیرند و بگویند که این جنگ بند است.»

این در حالی است که آتش‌بس یک هفته‌یی حکومت در برابر طالبان، چهار روز پیش آغاز شد و آتش‌بس سه روزۀ طالبان امروز. روز گذشته، هرچند وزیر داخله گفت با وجود آغاز آتش‌بس یک جانبۀ حکومت، در میدان‌های نبرد اما تغییر نیامده است، اما رییس‌جمهور غنی امروز گفت که از شب گذشته تاکنون، هر دوطرف - طالبان و نیروهای امنیتی - آتش‌بس را رعایت کرده‌اند. 

این رهبر پیشین جهادی، در بخش دیگر سخنانش، از مردم خواست که در انتخابات شرکت کنند و از خرید و فروش رأی شان خود داری کنند.

وی، از حکومت نیز خواست که جلو تقلب‌‎ها و تخلف‌های انتخاباتی را بگیرد: «در اختیار و ارادۀ مردم دست نزنید و بگذارید که مردم خودشان تصمیم بگیرند و رأی شان را مطابق توجیهات دینی استفاده کنند. و حکومت باید از زمینه سازی به تقلب و چال و نیرنگ و خرید و فروش رأی جدأ اجتناب کند و جلو این کار را بگیرد.»

همزمان با این، آقای سیاف با ابراز نگرانی از افزایش تفرقه افگنی در میان مردم، گفت که نفاق افگنی زیر نام های قوم، دین، ملت و زبان در کشور بسیار خطر ناک و تباه کننده است.

سیاف: جنگ طالبان ناروا است و باید پایان یابد

عبد رب الرسول سیاف، از طالبان می‌خواهد که به جنگ به گفتۀ وی ناروا پایان دهند و بیش از این، باعث کشتار مردم بی‌گناه نشوند.

تصویر بندانگشتی

عبد رب الرسول سیاف، از رهبران پیشین جهادی می‌گوید که آتش‌بس میان حکومت و گروه طالبان باید به گونۀ دایمی در کشور برقرار شود.

آقای سیاف که پس از ادای نماز عیدرمضان در کابل سخن می‌زد، جنگ طالبان در افغانستان را ناروا خواند و از طرف‌های درگیر خواست که به این جنگ پایان دهند.

آقای سیاف، هم‌چنان حمله‌های انتحاری و انفجار را حرام دانست: «من از مخالفین مسلح می‌خواهم که این جنگ ناروا است و این جنگ را بندش کنند. و برای مردم واجب است و این مسؤولیت مردم است که یک تصمیم قاطع بگیرند و بگویند که این جنگ بند است.»

این در حالی است که آتش‌بس یک هفته‌یی حکومت در برابر طالبان، چهار روز پیش آغاز شد و آتش‌بس سه روزۀ طالبان امروز. روز گذشته، هرچند وزیر داخله گفت با وجود آغاز آتش‌بس یک جانبۀ حکومت، در میدان‌های نبرد اما تغییر نیامده است، اما رییس‌جمهور غنی امروز گفت که از شب گذشته تاکنون، هر دوطرف - طالبان و نیروهای امنیتی - آتش‌بس را رعایت کرده‌اند. 

این رهبر پیشین جهادی، در بخش دیگر سخنانش، از مردم خواست که در انتخابات شرکت کنند و از خرید و فروش رأی شان خود داری کنند.

وی، از حکومت نیز خواست که جلو تقلب‌‎ها و تخلف‌های انتخاباتی را بگیرد: «در اختیار و ارادۀ مردم دست نزنید و بگذارید که مردم خودشان تصمیم بگیرند و رأی شان را مطابق توجیهات دینی استفاده کنند. و حکومت باید از زمینه سازی به تقلب و چال و نیرنگ و خرید و فروش رأی جدأ اجتناب کند و جلو این کار را بگیرد.»

همزمان با این، آقای سیاف با ابراز نگرانی از افزایش تفرقه افگنی در میان مردم، گفت که نفاق افگنی زیر نام های قوم، دین، ملت و زبان در کشور بسیار خطر ناک و تباه کننده است.

هم‌رسانی کنید