Skip to main content
تازه‌ترین خبرها
Thumbnail

سناتور پاکستانی: طالبان دشمن پاکستان‌ نیستند

مشاهد حسین سید رئیس کمیته دفاعی مجلس سنای پاکستان در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفته است که طالبان دشمن پاکستانی‌ها به شمار نمی‌روند و طالبان افغان در خاک این کشور تهدیدی برای اسلام آباد نیستند.

وی حکومت افغانستان را در صلح و یا جنگ با طالبان خود مختار دانسته و از تلاش‌های چین برای تأمین صلح در منطقه سخن گفته است.

وی در این باره گفت: "طالبان افغان در خاک پاکستان دشمن شمرده نمی‌شوند. حرف دوم این‌است که در نشست نُهم جولای در مری در کنار نماینده‌گان طالبان و شبکه‌ی حقانی حکومت افغانستان و نماینده‌گان چین و امریکا هم حضور داشتند؛ حال فیصله به دست شماست که آیا با آن‌ها جنگ می‌کنید، و یا گتف‌وگو. و اگر گفت‌وگو می‌خواهید و اگر صلح می خواهید باید به میز گفتگو بیایید."

رئیس کمیته دفاعی مجلس سنای پاکستان تلاش‌های منطقه‌یی به ویژه تلاش‌های دولت چین برای تأمین صلح در افغانستان را ستایش کرد. تلاش‌هایی که پس از روشن نبودن موضع پاکستان در این بخش شدت گرفته اند.

وی خاطر نشان کرد: "افزایش فعالیت‌های هراس افگنان در افغانستان و پاکستان بالای وضعیت چین به ویژه ایالت سینگ‌ یانگ آن کشور اثر بدی دارد و نقش چین در آوردن صلح در کشورهای منطقه نیز تأثیر خوبی دارد؛ بنابراین چین ثابت کرده‌است که در افغانستان صلح می‌خواهد و نیز با این روند همکاری می‌کند."

در همین حال آگاهان به تصمیم‌ها و وعده‌های پاکستان در بخش تأمین صلح در افغانستان به دیده شک می‌نگرند.

عمر شریفي آگاه سیاسی افغان در این باره گفت: "تا کنون پاکستان به وعده‌هایش وفا نکرده‌است و ما تمامی وعده‌های پاکستان را در برابر افغانستان به دید شک می‌نگریم و می‌خواهیم تا پاکستان گام‌های عملی را بردارد."

عباس نویان آگاه سیاسی چنین ابراز نظر کرد: "کابل به این نظر است که نا امنی‌ها در افغانستان اثر بدی به کشورهای منطقه دارد و صلح در افغانستان صلح در کشورهای منطقه است بنابراین از پاکستان می‌خواهیم تا برای امنیت کشور خودش با هراس‌افگنان مبارزه‌ی مشترک را با افغانستان انجام دهد."

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که گروه طالبان اکنون به دو دسته تقسیم شده اند و نفوذ داعش هم روز به روز در افغانستان در حال افزایش است. به باور آگاهان این تغییرات می تواند مانع دستیابی سریع حکومت افغانستان به صلح شود.

سناتور پاکستانی: طالبان دشمن پاکستان‌ نیستند

مشاهد حسین سید رئیس کمیته دفاعی مجلس سنای پاکستان در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفته است که طالبان دشمن

Thumbnail

مشاهد حسین سید رئیس کمیته دفاعی مجلس سنای پاکستان در گفت‌وگو با طلوع‌نیوز گفته است که طالبان دشمن پاکستانی‌ها به شمار نمی‌روند و طالبان افغان در خاک این کشور تهدیدی برای اسلام آباد نیستند.

وی حکومت افغانستان را در صلح و یا جنگ با طالبان خود مختار دانسته و از تلاش‌های چین برای تأمین صلح در منطقه سخن گفته است.

وی در این باره گفت: "طالبان افغان در خاک پاکستان دشمن شمرده نمی‌شوند. حرف دوم این‌است که در نشست نُهم جولای در مری در کنار نماینده‌گان طالبان و شبکه‌ی حقانی حکومت افغانستان و نماینده‌گان چین و امریکا هم حضور داشتند؛ حال فیصله به دست شماست که آیا با آن‌ها جنگ می‌کنید، و یا گتف‌وگو. و اگر گفت‌وگو می‌خواهید و اگر صلح می خواهید باید به میز گفتگو بیایید."

رئیس کمیته دفاعی مجلس سنای پاکستان تلاش‌های منطقه‌یی به ویژه تلاش‌های دولت چین برای تأمین صلح در افغانستان را ستایش کرد. تلاش‌هایی که پس از روشن نبودن موضع پاکستان در این بخش شدت گرفته اند.

وی خاطر نشان کرد: "افزایش فعالیت‌های هراس افگنان در افغانستان و پاکستان بالای وضعیت چین به ویژه ایالت سینگ‌ یانگ آن کشور اثر بدی دارد و نقش چین در آوردن صلح در کشورهای منطقه نیز تأثیر خوبی دارد؛ بنابراین چین ثابت کرده‌است که در افغانستان صلح می‌خواهد و نیز با این روند همکاری می‌کند."

در همین حال آگاهان به تصمیم‌ها و وعده‌های پاکستان در بخش تأمین صلح در افغانستان به دیده شک می‌نگرند.

عمر شریفي آگاه سیاسی افغان در این باره گفت: "تا کنون پاکستان به وعده‌هایش وفا نکرده‌است و ما تمامی وعده‌های پاکستان را در برابر افغانستان به دید شک می‌نگریم و می‌خواهیم تا پاکستان گام‌های عملی را بردارد."

عباس نویان آگاه سیاسی چنین ابراز نظر کرد: "کابل به این نظر است که نا امنی‌ها در افغانستان اثر بدی به کشورهای منطقه دارد و صلح در افغانستان صلح در کشورهای منطقه است بنابراین از پاکستان می‌خواهیم تا برای امنیت کشور خودش با هراس‌افگنان مبارزه‌ی مشترک را با افغانستان انجام دهد."

این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که گروه طالبان اکنون به دو دسته تقسیم شده اند و نفوذ داعش هم روز به روز در افغانستان در حال افزایش است. به باور آگاهان این تغییرات می تواند مانع دستیابی سریع حکومت افغانستان به صلح شود.

هم‌رسانی کنید

دیدگاه تان در این باره